HomeHome

Dette er DERF - En kort film på dansk

 

DERF bliver fortsat forvaltet af CISU

CISU har i et konsortium med Red Barnet Danmark vundet udbudsprocessen om forvaltningen af DERF for 2021-2024. DERF teamet arbejdet med udviklingen af den nye DERF, inkl. en ny modalitet samt en række forbedringer for DERF brugere. De nye formater og retningslinjer skal godkendes før lancering, og den endelige lanceringsdato er derfor endnu ikke blevet fastlagt, men det bliver formentlig efter sommerferien. Vi beklager ulejligheden, som denne standstill forårsager, men glæder os til arbejdet med DERF de næste mange år. 

This is DERF - A short film in English

 

DERF still to be managed by CISU

CISU in a consortium with Save the Children Denmark won the tender process for the DERF management in 2021-2024.  The DERF team is working on the redesign of the DERF, incl. a new funding modality and a number of improvements for the users of the DERF. The guidelines etc. must be approved before the launch, thus the final launch-date is not yet set, but it is likely to be after the holidays. We understand the inconvenience the standstill period is causing, but are looking forward to work with the DERF the coming years.

DERF Latest news