ForsideAktuelt

Fra hhv.1. januar 2021 og 1. april 2021 har CISU brug for to erfarne konsulenter til at indgå i Civilsamfundspuljens bevillingskonsulentgruppe.

 

Baggrund: Bevillingskonsulentgruppen består af fire eksterne konsulenter. Ansøgninger til Civilsamfundspuljen behandles af bevillingskonsulenterne, som foretager en faglig vurdering på baggrund af retningslinjerne for puljen. Derefter sender de en indstilling til Bevillingsudvalget, som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse. Bevillingsudvalget består af fire repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer og tre fra større ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller relevante faglige institutioner indenfor det danske udviklingssamarbejde.

 

Arbejdsopgaverne er således:

 • Sagsbehandling, vurdering og indstilling af et antal ansøgninger til Civilsamfundspuljen - herunder mulig sagsbehandling, vurdering og indstilling af enkelte større partnerskabsprogramansøgninger til Civilsamfundspuljen hvert-andet år.
 • Løbende faglig sparring om udvikling af vurderingspraksis, i henhold Civilsamfundspuljens retningslinjer, samt om kommunikation og skriftlig respons til ansøgere.
 • Deltagelse i 2-4 årlige bevillingsmøder med Bevillingsudvalget, herunder samarbejde med medlemmer af Bevillingsudvalget om forberedelse.
 • Kommunikation og møder (Skype) med Bevillingsudvalget i forbindelse med løbende ansøgninger/bevillinger.
 • Deltagelse i koordineringsmøder 2 gange årligt med de andre bevillingskonsulenter.
 • Deltagelse i rundemøder 2 gange årligt med CISUs sekretariat.
 • Deltagelse i Faglig Dag 2 gange årligt for bevillingskonsulenterne, Bevillingsudvalget, repræsentanter for CISUs bestyrelse og CISUs sekretariat.
 • Eventuel deltagelse i CISUs årlige status- og dialogmøde om Civilsamfundspuljen med deltagelse af alle interessenter.
 • Eventuel deltagelse i CISUs årlige generalforsamling.

 

Der vil være mulighed for at aftale deltagelse i andre relevante faglige arrangementer, kurser i CISU o.l.

Møderne foregår typisk i København eller Aarhus. Møderne kan foregå online (Teams/Zoom/Skype) i nødvendigt omfang.

Sagsbehandlingen foregår i et transparent set-up, hvor ansøger bl.a. modtager de udformede vurderingsnotater.

 

Omfang: Arbejdet forventes at udgøre 300-500 timer om året. En stor del af arbejdet ligger i direkte forlængelse af ansøgningsfristerne i Civilsamfundspuljen (den anden onsdag i marts og september), men konsulenten vil også skulle vurdere ansøgninger med løbende ansøgningsfrist. I alt forventes ca. 150 ansøgninger om året fordelt på de fire konsulenter efter aftale.

Det er afgørende, at konsulenterne kan tilrettelægge sit øvrige arbejde, således at det kan tilpasses denne arbejdsrytme. Der er dog fleksibilitet i den konkrete tilrettelæggelse af arbejdstiden: En del af timerne tilrettelægges af konsulenterne selv (vurdering af ansøgninger, forberedelse af møder mv.) inden for de fastsatte perioder, en anden del tilrettelægges i samarbejde med de andre bevillingskonsulenter i konsultation med de øvrige repræsentanter og/eller sekretariatet.

 

Kvalifikationer: Konsulenterne skal have dokumenteret erfaring indenfor følgende områder:

 • Mindst 10 års arbejdsmæssig erfaring indenfor civilsamfunds- og udviklingsområdet, heraf gerne som konsulent og med en betydelig arbejdserfaring fra andre lande.
 • Indgående kendskab til de danske civilsamfundsorganisationer, der er engagerede indenfor udviklingsområdet - og deres samarbejde med partnere og andre aktører ude i verden.
 • Indgående kendskab til Danidas udviklingspolitiske strategi og civilsamfundspolitik og udmøntningen heraf.
 • Omfattende erfaring med konkret vurdering af udviklingsindsatser og projekter.
 • Erfaring med kapacitetsvurdering af Civilsamfundsorganisationer.
 • Erfaringer med gensidig sparring af faglige kolleger og systematisk sagsbehandling.
 • Gode skriftlige kommunikationsevner samt stærke dansk- og engelskkundskaber (kendskab til spansk og/eller fransk vil være hensigtsmæssigt - men er ikke et krav).

 

Honorar: Arbejdet honoreres med en timetakst på kr. 538,76 + 12,5 % i feriepenge. Den angivne honorartakst reguleres procentuelt i overensstemmelse med de generelle lønstigninger, der fremgår af Finansministeriets lønoversigter.

 

Ansættelse: Bevillingskonsulenterne udpeges af CISUs bestyrelse og ansættes med reference til CISUs sekretariatsledelse. Der vil blive afholdt en årlig ledelsessamtale med gruppen af bevillingskonsulenter. En af bevillingskonsulenterne fungerer som koordinator i forhold til CISUs sekretariat.

 

Information: Læs mere om CISU og Civilsamfundspuljen på www.cisu.dk.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til administrativ leder Andreas Møller Andersen eller forvaltningskonsulent Solveig Nielsen på tlf. 86 12 03 42.

 

Ansøgningsfrist: 16. november kl. 9.00.

 

Ansøgning og CV indsendes elektronisk til: ans@cisu.dk.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 25. november.