ForsideAktuelt

Arrangementer med fokus på udvikling

 

Med over 3.000 arrangementer fordelt på fire dage kan det officielle folkemødeprogram være lidt af en mundfuld.

 

Derfor udvælger CISU hvert år en række arrangementer med særlig relevans for CISUs medlemsorganisationer og deres input.

 

Er der noget, vi har overset, er du meget velkommen til at sende en mail til Kim Jensen på kj@cisu.dk.

 

Husk, at du kan tilføje aktiviteter arrangeret af CISUs medlemsorganisationer i kalenderen. Så kommer de automatisk med.

 

Har du reportager eller referater, modtager vi også gerne dem på kj@cisu.dk

 

 

OBS: Nedenstående er løbende hentet fra oplysninger på Folkemødets kalender. Det er vores erfaring, at ændringer kan forekomme med kort varsel. Desværre er det i 2018 ikke muligt at linke til arrangementer.

 

 

Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke, Globalt Fokus, Nyt Europa, GAME

Hvor: A40 - Verdensmålenes Telt. A - Danchells Anlæg

Kom og bliv inspireret af unge stemmer, der på forskellige vis arbejder for at indfri Verdensmålene.

Eventbeskrivelse

Demokrati og fundamentale rettigheder er nødvendigt for, at Verdensmålene kan indfries, men i hele verden er demokratiet under pres. Retten til at ytre sig, forsamle sig og danne foreninger krænkes i en sådan grad, at kun 4 procent af verdens befolkning lever i samfund, hvor de fuldt ud kan deltage i demokratiet. Samtidig har verden i dag den største ungdomsgeneration nogensinde, og deres engagement og involvering er centralt for beskyttelsen og udvidelsen af civilsamfundet og den demokratiske deltagelse. Hver eneste dag bidrager unge mennesker til at finde innovative løsninger på globale udfordringer. At inddrage unge er absolut afgørende for at sikre bæredygtig udvikling, som skal tilvejebringes med og af de unge og ikke blot for de unge. Kom og blive klogere på, hvordan unge tager del i arbejdet med at fremme fredelige og inkluderende samfund og bliv inspireret af de unges strategier for og bidrag til indfrielsen af Verdensmålene.

Deltagere

Shada Sheky Yusuf, Digital Activist, 7amleh
Ekaterina Abashina, Advokat, Roskomsvoboda
Alfred Towo, Digital Activist, Activista Zimbabwe
Lea Friedberg, Projektleder, Nyt Europa

Arrangør:  Helsinki-komiteen, CISU - Civilsamfund i Udvikling

Hvor: H14 - Levende Hav, H - Allinge Havn

Hvordan kan en menneskerettighedsbaseret tilgang bruges som supplement til at bekæmpe korruption?

 

Det diskuteres hvorvidt traditionel anti-korruptions praksis kan styrkes ved at supplere med en menneskerettighedsbaseret tilgang til korruptionsbekæmpelse. Korruption - forstået som misbrug af betroet magt til personlig vinding - er den 3. største industri i verden, der i et eller andet omfang påvirker alles menneskeret-tigheder negativt. Det sker, når institutioner ikke lever op til at respektere, beskytte og opfylde deres menneskeretlige forpligtelser p.g.a. diskrimination, ulighed og ulige magtrelationer.

Deltagere

Helle Vallø, Bestyrelsesmedlem, Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder

Arrangør:  Amnesty International, 3F

Hvor: D8 - 3F Faglig Fælles Forbund, ArbejdsPladsen D - Ved Brandstationen

Hvor stærke spillere er 3F, DBU og Amnesty sammen i kampen om migrantarbejderes rettigheder?

 

Selvom VM i fodbold i Qatar først fløjtes i gang i november 2022 er forberedelserne til fodboldens mest prestigefyldte turnering allerede i fuld gang. Det gælder også byggerier af stadions, infrastruktur og hoteller, som i de seneste år har stillet de slavelignende forhold for migrantarbejdere i disse byggerier til skue. Så hvad stiller man op, når det kommende VM i Qatar hviler på et bagtæppe af ekstremt kummerlige arbejdsforhold for migrantarbejderne og ligefrem tæller flere dødsfald? Kan - og skal - fodbolden søge at påvirke forhold udenfor fodboldbanen? Og hvordan skal vi i Danmark generelt tackle problematikken om arbejdstageres rettigheder, som Verdensmål 8 insisterer på? Hvad kan danske fagforeninger gøre, og hvilken indflydelse har de, når det gælder migrantarbejderes forhold i udlandet? Er VM ligefrem en løftestang til det internationale arbejde for fagbevægelsen?

Deltagere

Simon Kratholm Ankjærgaard, Journalist, forfatter og moderator, Quote Kommunikation
Trine Christensen, Generalsekretær, Amnesty International
Jakob Høyer, Kommunikationschef, Dansk Boldspil Uniom
Jesper Nielsen, Leder, 3F International, 3F

Arrangører: Globale Seniorer, Trampolinhuset, Danske Handicaporganisationer (DH), IMCC, Oxfam IBIS, Aids-Fondet, PlanBørnefonden, IWGIA

 

Hvor: A40 - Verdensmålenes Telt A - Danchells Anlæg

Hvordan sikrer vi, at ingen lades i stikken? Kom og giv dit råd til beslutningstagerne.

Kom og diskutér, hvordan vi kan være med til at sikre, at vi holder Verdensmålenes løfte Leave No One Behind. Alt for mange mennesker inkluderes ikke i beslutningsprocesser, der vedrører deres liv. Det gælder særligt mennesker, som marginaliseres på grund af handicap, alder (både unge og ældre), manglende uddannelse, oprindelse, sygdomme, asylstatus og køn. Derfor sætter vi fokus på marginaliserede mennesker gennem en workshop, hvor du kan bidrage med egne erfaringer, høre mere om udfordringerne og selv være med til at give gode råd til repræsentanter fra kommunerne, Udenrigsministeriet, medier og erhvervsliv. Blandt andet deltager Trine Rask Thygesen, direktør for udviklingspolitik i Udenrigsministeriet, Peter Thagesen, underdirektør i Dansk Industri, og Ida Ebbensgaard, udlandsredaktør hos Berlingske. Eventet er arrangeret af Danske Handicaporganisationer, IMCC, Globale Seniorer, Oxfam IBIS, IWGIA, AIDS-Fondet, Trampolinhuset og PlanBørnefonden, og modereres af Andreas Æbelø.

Deltagere

Trine Rask Thygesen, Direktør for udviklingspolitik, Udenrigsministeriet
Ida Ebbensgaard, Udlandsredaktør, Berlingske
Andreas Gylling Æbelø, Direktør, AIDS-fondet
Peter Thagesen, Underdirektør, Dansk Industri

Arrangør:   Røde Kors

Hvor: A1 - Verdensmålenes Plads A - Danchells Anlæg

Oplev livet som syrisk flygtning i Libanon og få en snak med Røde Kors om verdensmålene.

 

Kom til debat om verdensmålene, humanitær bistand og princippet om at ingen må lades i stikken sammen med Røde Kors, Danmarks humanitære organisation. Den syriske borgerkrig har skabt den største flygtningestrøm i verden. Mange har stærke holdninger til flygtningekrisen, men få har en konkret forståelse for de forhold, som de mange berørte lever under. Nu har du muligheden for at opleve livet som syrisk flygtning på tæt hold: sæt dig på Røde Kors’ virtual reality bænk, og pludselig befinder du dig langt borte i et nærområde til Syrien som millioner af mennesker er flygtet til. Virtual reality bænken fortæller om Røde Kors' indsats for at hjælpe nogle af de mange syriske flygtninge i nærområderne. På baggrund af dette konkrete arbejde med verdensmålene og princippet om, at ingen må lades i stikken, inviterer Røde Kors til debat.

Deltagere

Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk Røde Kors

Arrangør: FN Byen

 

Hvor: A2 - FN Byen A - Danchells Anlæg

Kom forbi FN Byens telt og få en snak med FN ansatte om jobmuligheder i FN systemet

 

Vil du arbejde med verdensmålene i praksis? Vil du vide, hvilke jobmuligheder der er i FN systemet? Hvilken organisation kunne være relevant for dig? Kan du søge som nyuddannet eller skal du have flere års erfaring? Hvis du har spørgsmål som disse eller helt andre, så kom forbi FN Byens telt og få en snak med FN ansatte fra forskellige organisationer med forskellige karriereforløb og uddannelsesmæssig baggrund.

Deltagere

Anne Poulsen, Direktør, FN's World Food Programmes Nordiske Kontor
Camilla Brückner, Direktør, UNDP's Nordiske Kontor
Caroline Rusten, Chef for UNWomens nordiske kontor, UNWomen

Arrangør: CISU - Civilsamfund i Udvikling, UFF - Humana

Hvor: H14 - Levende Hav H - Allinge Havn

Farmers’ Clubs viser, at små-bønder ved organisering og undervisning tilpasser sig klimaændringer

 

Pilotprojektet for Farmers’ Clubs startede i Guinea-Bissau med støtte fra CISU. Projektet var en succes, og andre støtter nu tilsvarende projekter i Guinea-Bissau og Zimbabwe. Projekterne er hjælp-til-selvhjælp. En landbrugskonsulent hjælper 3-4 klubber med hver 25-50 medlemmer – dels med at få klubben organiseret og dels med undervisning i billige, moderne landbrugsmetoder. Klubberne har modelmarker, hvor de afprøver forskellige typer afgrøder, vandings- metoder og gødningsmetoder etc. Desuden lærer medlemmerne af hinanden ved at besøge hinandens marker. Klubberne organiserer også kampagner til forbedring af sundhed f.eks. bygning af toiletter, og for bedre udnyttelse af ressourcerne f.eks. bygning af vandingsanlæg eller brændselsbesparende komfurer.

Deltagere

Greta Simona, Informationsmedarbejder, UFF - Humana
Humma Ali, Pladsfinder, UFF - Humana
Anne Fritzen, Bestyrelsesmedlem, UFF - Humana

Arrangør:  Mellemfolkeligt Samvirke

Hvor: A21 - Mellemfolkeligt Samvirke A - Danchells Anlæg

Mød tre unge, digitale aktivister fra verdens brændpunkter

 

3 aktivister fra Zimbabwe, Palæstina og Tunesien fortæller om deres kamp for demokrati og frihed. Ytringsfrihed og basale frihedsrettigheder er under stigende pres over hele verden. Mange lande indfører stramme ”cyber crime laws” og autoritære regimer slår brutalt ned på kritiske stemmer, som bruger sociale medier til at få deres budskaber ud og mobilisere befolkningerne i kravet om retfærdighed og indflydelse. Dette rammer de unge ”frontrunner” aktivister særligt hårdt – det er farligt for dem at gennemføre fysiske demonstrationer og møder, og det digitale rum er i stigende grad blevet deres hjemmebane. Hvad drømmer de om, hvilke udfordringer står de over for og hvordan kan vi hjælpe dem?

Deltagere

Alfred Towo, Aktivist, Zimbabwe
Shatha Shiekh Yousef, Aktivist, 7amleh, Palæstina

Arrangør:  Dansk Flygtningehjælp, UNHCR

 

Hvor: A2 - FN Byen A - Danchells Anlæg

Verdensmålene, bl.a. adgang til skolegang, må ikke ende som uopnåelig drøm for verdens flygtninge.

Alle mennesker skal have lige adgang til kvalitetsuddannelse. Sådan lyder ét af verdensmålene - men ordene kan nemt klinge hult for millioner af flygtningebørn og – unge, der sakker alt for langt bagefter resten af verden. Mere end halvdelen af verdens flygtninge er børn, og over halvdelen af børnene i skolealderen går ikke i skole. Det betyder, at 4 millioner flygtningebørn ikke har den så afgørende mulighed for at lære, udvikle færdigheder og udnytte deres potentiale, som andre børn har. Det er alvorligt for børnene selv – men også for samfundet og verden, for vi risikerer at tabe den næste generation på gulvet. Under kyndig styring af journalist Simi Jan diskuterer UNHCR og Dansk Flygtningehjælp de massive udfordringer. Og de ser på, hvordan vi sikrer fremskridt, blandt andet ved at se på konkrete tiltag og potentialet i FN’s nye Global Compact på flygtningeområdet for bedre at inkludere flygtninge i de samfund, der huser dem – også når det gælder skolegang.

Deltagere

Henrik M. Nordentoft, Regional Repræsentant, UNHCR, FN's flygtningeorganisation
Simi Jan, Journalist og tv-korrespondent, TV2-Nyhederne
Andreas Kamm, Ærespræsident, Dansk Flygtningehjælp

Arrangør:  Europa-Kommissionen

Hvor: C20 - Europa-Kommissionen C - Cirkuspladsen

Lessons learnt from citizen involvement actions in France, Ireland, Canada, the EU and Denmark

 

All across Europe, policy makers and civil society actors are exploring new ways to strengthen the legitimacy of political processes. Since 2012, the EU has had a strong focus on increasing citizen involvement and outreach through Citizens' Dialogues. Other well-known examples include the Irish Citizen Assembly, the French President Emmanuel Macron's Grand Debat, the Canadian efforts to involve civil society in connection with the CETA trade-deal with the EU, and efforts to ensure citizen involvement in efforts to combat climate change. Join the Ambassadors of France, Ireland and Canada, the European Commission's Director-General for Communication and the Danish Board of Technology Foundation for a case-based discussion about citizen involvement and the future of European democracy.

Deltagere

Emi Furuya, Ambassador, Embassy of Canada
Caroline Ferrari, Ambassador, Embassy of France
Pia Ahrenkilde Hansen, Director-General, Europa-Kommissionen
Bjørn Bedsted, Underdirektør, Teknologirådet/Danish Board of Technology Foundation
Jacob Rosenkrands, Moderator, -
Cliona Manahan, Ambassador, Embassy of the Republic of Ireland

Arrangør:  Netværk for Religion og Udvikling, Danner

Hvor: A40 - Verdensmålenes Telt A - Danchells Anlæg

Deltagerne inviteres til at tænke over, hvordan samarbejder kan bane vejen for global ligestilling

 

Med afsæt i inspirationen fra korte oplæg, der præsenterer forskellige tilgange til samarbejder om global ligestilling inviteres publikum til en omgang speed-dating, hvor deltagerne på rækker overfor hinanden har to minutter til at finde ud af, hvordan de i deres professionelle og private liv potentielt kunne samarbejde for mere ligestilling med netop den indgangsvinkel og baggrund, som I kommer med.

Deltagere

Lisbeth Jessen, CEO, Danner
Niels Fibæk-Jensen, Medstifter og CEO, Matter
Signe Christensen, Programkoordinator, Netværk for Religion og Udvikling
Politiker, Politiker, 2030-netværket

Arrangør:  Europa-Kommissionen

Hvor: C20 - Europa-Kommissionen C - Cirkuspladsen

Margrethe Vestagers kabinetchef har seneste nyt fra maskinrummet om Europas konkurrencepolitik

 

Vi inviterer til et kort 10-minutters-oplæg om et brandvarmt EU-emne: fair konkurrence i Europa og globalt. Få mennesker har samme overblik som Ditte Juul-Jørgensen, der følger EU's konkurrencepolitik fra sin arbejdsplads i EU-kommissær Margrethe Vestagers kabinet. Bliv opdateret på seneste nyt om Kommissionens arbejde på dette område, og stil dine spørgsmål efter oplægget.

Deltagere

Ditte Juul-Jørgensen, Kabinetchef for EU-kommissær Margrethe Vestager, Europa-Kommissionen

Arrangør:  Rotary Danmark

 

Hvor: C31 - Rotary Danmark C - Cirkuspladsen

Antallet af krige er faldene. Men betyder det, at mere fred eller er truslerne blot forandrede?

 

Verdenmål 16 handler om fred, retfærdighed og stærke Institutioner. Fred i verden er et mål vi alle kan tilslutte os, men er det også opnåeligt? Faktisk dør langt færre i dag i krige og som følge af terror og udviklingen fortsætter med at falde. Men hvorfor taler vi så om krig og terror? Og hvilke trusler skal vi være mest opmærksomme på i fremtiden? Få større indsigt i verden lige nu, hvor vi diskuterer trusselsbilledet både i og uden for Danmark og søger at finde muligheder for mere fred og større forståelse på tværs af kulturer og grænser. Panellet: Thomas Ravn-Pedersen, Direktør, Verdens Bedste Nyheder Peter Viggo Jakobsen, Professor, Forsvarsakademiet Katarina Ammitzbøll, Rådsmedlem, RIKO Imad Malik, Talsmand, Muslimer for fred Derudover er der en åben plads til ”Folkets Stemme”, som er til dig der brænder efter at deltage i debatten, men ikke har plads i panellet. Duk op og meld dig, når debatten går i gang, så er det måske dig der får den sidste plads i panellet.

Deltagere

Thomas Ravn-Pedersen, Direktør, Verdens Bedste Nyheder
Imad Malik, Talsmand, Muslimer for fred
Katarina Ammitzbøll, Rådsmedlem, RIKO
Thomas Korsgaard, Moderator, Rotary Danmark
Peter Viggo Jakobsen, Lektor, Forsvarsakademiet

Arrangør:  Zaher - Grow to Learn, CISU - Civilsamfund i Udvikling

Hvor: H14 - Levende Hav H - Allinge Havn

Zaher støtter libanesiske og syriske unge i Libanon, i skabe skolehaver i deres lokalsamfund

 

Vi startede i 2016 som en dansk non-profit NGO, og drives af en lille gruppe frivillige i Danmark i samarbejde med lokale libanesiske partnere. Vi følger jord-til-bord tanken og inviterer lokale, udsatte unge med til at skabe økologiske skolehave. De får undervisning i bl.a. biologi, miljø, klima og ernæring og lærer at omsætte det, de gror, til madlavning eller varer, der kan sælges. De unge skal trænes til selv at kunne passe deres skolehave, så de bliver bæredygtige på sigt. Visionen er at støtte deltagernes uddannelsesniveau og aktivt engagere dem i deres lokalsamfund. På Folkemødet vil vi præsentere skolehaveprojektet, og skabe debat omkring støtte til selvhjælp, biodiversitet og iværksætteri i en libanesisk kontekst med afsæt i FN’s verdensmål. Hvordan kan man sikre inddragelse af lokale unge? Hvordan driver man et projektet i et nærområde til en konfliktzone? Hvordan kan skolehaver støtte ligestilling, menneskerettigheder og bæredygtige civilsamfund?

Deltagere

Iben von Holck, Bestyrelsesmedlem og medstifter, Zaher - Grow to Learn
Sofie Bervild Nielsen, Forperson og medstifter, Zaher - Grow to Learn

Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke

Hvor: A21 - Mellemfolkeligt Samvirke A - Danchells Anlæg

Igen i år skal vi have fundet den klogeste NGO - vi quizzer og hygger

Eventbeskrivelse

Så skal der quizzes i internationale forhold, NGO specialiteter, forkortelser, uretfærdigheder og meget andet. Mellemfolkeligt Samvirke inviterer alle til hyggelig quiz. Der vil være vindere og tabere, når vi gentager succesen og holder traditioner i hævd. Sidste års vinder: Plastic Change Tilmeld dit hold a max 4 personer til Maja Bech Gregersen, mge@ms.dk

Deltagere

Maja Bech Gregersen, Kampagnekoordinator, Mellemfolkeligt Samvirk

Arrangør:  CISU - Civilsamfund i Udvikling, Operation Dagsværk

Hvor: H14 - Levende Hav H - Allinge Havn

Vi vil skabe handlekraft på Verdensmålene hos danske unge via formidling om ungeaktivisme i verden

 

Vi vil skabe handlekraft på Verdensmålene hos danske unge, gennem formidlingen om unge i verden og deres kamp for rettigheder. Vi vil fortælle om dem, som tør tage ansvar - og herigennem opfordre danske unge til selv at tage mere ansvar. Det vil vi gøre via et interaktivt arrangement, hvor deltagerne får indsigt i 1-2 af Operation Dagsværks projekter gennem lytning til bidder af podcasts om unges aktivisme i de respektive lande. Dertil vil der være oplæg, debat og kahoot quiz om aktivisme. Debatten vil være som led i en turné, Operation Dagsværk gennemfører hen over foråret og sommeren 2019 på ungdomsuddannelser. Her på Folkemødet vil der dog være mulighed for, at et bredere publikum kan deltage og lade sig inspirere.

Deltagere

Oscar Allen, Praktikant, Operation Dagsværk
Nina Cheesman Pallesen, Sekretariatsleder, Operation Dagsværk
Signe Hedeskov, Projektsekretær, Operation Dagsværk

Arrangør: KFUM og KFUK, CISU - Civilsamfund i Udvikling

Hvor: H14 - Levende Hav H - Allinge Havn

Skal svaret findes hos de kendte og klassiske organisationer eller spontan aktivisme?

 

Vores klode er udfordret af en voksende befolkning, en truende klimakrise og teknologisk disruption, der kan gøre millioner arbejdsløse. Spørgsmålet er, hvordan verdens unge kan være med til at løse de meget store problemer, vi står over for, og skabe den udvikling, vi har brug for i hele verden. Skal svaret findes hos de kendte og klassiske organisationer, der før har mobiliseret millioner af unge - eller skal vi sætte vores lid til spontan aktivisme og sociale medier, som det for eksempel demonstreres gennem den svenske klimaforkæmper Greta Thunbergs skolestrejker? Tag del i debatten med KFUM og KFUK, der er en del af verden største ungdomsorganisation YMCA, Nødhjælpens Ungdom og CISU - Civilsamfund i Udvikling.

Deltagere

Klaus Videbæk, Ordstyrer og frivillig, KFUM og KFUK
Camilla Bøgelund, Forperson, Nødhjælpens Ungdom
Christine Ravn Lund, change Agent, YMCA

Arrangør:  Dansk Metal

 

Hvor: G12 - Dansk Metal G - Yder-/indermolen

Synlighed ved samhandel i verden

 

En klassisk debat om frihandel med fokus på danske vinkler. Hvorfor er det vigtigt for Danmark, at vi handler med hinanden? Hvordan sikrer vi, at alle får gavn af frihandlen, også i Danmark? Hvorfor er frihandel vigtigt for en dansk fagforening? Hvordan kan danske organisationer og virksomheder bidrage til, at international handel sker hensigtsmæssigt? Kan vi perspektivere frihandel til FN’s verdensmål?

Deltagere

Claus Jensen, Forbundsformand, Dansk Metal

Arrangør: PlanBørnefonden, Europabevægelsen

Hvor: J4 - Den Danske Europabevægelse J - Kæmpestranden

Stine Bosse styrer slaget i dilemmaspillet, hvor politikere diskuterer, mens du vælger løsningen!

Eventbeskrivelse

Stine Bosse styrer slaget i dilemmaspillet, hvor politikere diskuterer, mens du vælger løsningen!

Deltagere

Stine Bosse, Formand, Europabevægelsen
Stine Bosse, Formand, PlanBørnefonden

Arrangør:  CISU - Civilsamfund i Udvikling, Impact Design

Hvor: H14 - Levende Hav H - Allinge Havn

Kom og hør om spiselige insekter som kilde til indkomst og ernæring for flygtninge i Uganda

 

Der er over 1 million flygtninge i Uganda, og FN har langt fra penge nok til at brødføde dem alle. Der er derfor brug for nye kilder til indkomst og ernæring. Spiselige insekter kan være en nem og billig kilde til protein og – potentielt – indkomst for flygtningene. Kom og hør om Impact Designs’ arbejde med at starte produktion af melorm i Uganda og prøv at lave din egen insektpesto.

Deltagere

Rasmus Schjødt, Programdirektør, Impact Designs
Charlotte Bay, Udviklings- og strategichef, Impact Designs

Arrangør:  Europa-Kommissionen

Hvor: C20 - Europa-Kommissionen

Hvordan når vi verdensmålene i den digitale tidsalder?

 

Digitaliseringen af vores hverdag og samfund har givet os mange muligheder og løsninger: f.eks. er mange af fremtidens grønne og bæredygtige løsninger digitale. Men den digitale omstilling medfører også en række udfordringer – den sætter Jordens ressourcer under pres og udfordrer demokratiske principper som sammenhængskraft, gennemsigtighed, tillid, lige muligheder og retssikkerhed. Med andre ord skaber den digitale tidsalder hele tiden lige så mange udfordringer, som den løser. Hvad betyder det for vores evne til at nå verdensmålene? Vi sætter fokus på spændingsforholdet mellem vores digitale virkelighed og verdensmålsdagsordenen.

Deltagere

Pernille Tranberg, Rådgiver, DataEthics.eu
Stine Bosse, Formand, Europabevægelsen
Line Friis Frederiksen, Moderator, Videnskabsjournalist
Anders Stouge, Vice-adm. direktør, Dansk Energi
Christian von Scholten, CEO, NorthQ

Arrangør:  CISU - Civilsamfund i Udvikling, Danish Lesotho Network

 

Hvor: H14 - Levende Hav

Politikerlede, korruption, undertrykkelse af ytringsfrihed … Demokrati er en skrøbelig størrelse

 

Bjørn Førde tidligere direktør for Danish Institute for Parties and Democracy, Klavs Wulff Sydamerikaekspert og koordinator S. Shale og Seabata Motsemai fra Lesotho vil fortælle og diskutere om demokratitiltag i Lesotho og den øvrige verden. S. Shale fra Development for Peace Education (DPE) fra lesotho – iført landets traditionelle klædedragt: basothotæppe og basothohat - fortæller med sine oratoriske evner om organisationens arbejde med at motivere befolkningen på landet og i byerne til at være deltagende i de demokratiske institutioner både lokalt og nationalt. Organisationen har medarbejdere spredt ud over landet, som hjælper med at styrke demokratiet og også konkret forbedre levevilkårene for lokalbefolkningen. F.eks. har foreningen et program for skolerne, hvor lærere og elever deltager i workshops, hvor man lærer om konfliktløsning, dialog og samarbejde. Det resulterer i oprettelsen af elevråd og samarbejdsudvalg.

Deltagere

S. Shale, koordinator, DPE, Lesotho
Bjørn Førde, Direktør, Førde for Dialogue
Seabata Motsemai, Direktør, LCN, Lesotho

Arrangør: Efterskoleforeningen

Hvor: C8 - Dansk Folkeoplysnings Samråd C - Cirkuspladsen

 

Kom og tag del i EU-forhandlingerne

 

Eventbeskrivelse

Hvordan skal flygtningene fordeles i Europa? Der er lagt op til spændende forhandlinger, når EU’s udenrigsministre, i form af efterskoleelever og alle andre deltagere, mødes ved forhandlingsbordet og skal fordele 100.000 flygtninge, der er ved at krydse middelhavet til EU. Alle deltagere får udleveret rollekort og bliver guidet igennem spillet af DEO’s rollespilsekspert, der også leder forhandlingerne.

Deltagere

Kasper Tonsberg Schlie, Undervisningschef, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet
Camilla Polack, Projektmedarbejder i DEOundervisning, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet

Arrangør:  Crossing Borders

Hvor: K11 - Tænketanken K - Kirkepladsen

 

The event seeks to highlight the role of youth toward the achievement of the UN SDGS.

 

As indicated above, the event aims at giving voice to the youth and to highlight the role of youth from different African countries in the 2030 SDGS agenda. The event will cre-ate a space and framework for intercultural encounter, exchange of better practices, network and joint projects. The event will open the Folkemødet to include international dimensions. This will happen through carrying out the event in English and inviting youth leaders from four African countries where Crossing Borders is implementing SDGS projects. The event is further-more an excellent occasion to hear inspiring speeches, debates and dialogue about pressing global issues of concerns on the role of youth toward the attainment of the global goals for sustainable development. The youth leaders from Africa will share good practices from the SDGS projects in Ghana, Sierra Leone, Uganda and Zimba-bwe. Our 20 international students from 7 different countries at Krogerup Højskole wil also attend the events.

Deltagere

-, Ambassador, Life Good Will

Arrangør:  UNHCR

Workshop - EU og udenrigspolitik - Andet

A2 - FN Byen A - Danchells Anlæg

Få et levende og virkelighedsnært indblik i livet som flygtning gennem VR-teknologi.

Eventbeskrivelse

Mere end 68,5 mio. mennesker i verden er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem på grund af krig, vold og forfølgelse – og langt størstedelen befinder sig i nærområderne. Vi hører ofte om flygtninge, men det kan være svært konkret at forestille sig livet på flugt. Ved hjælp af Virtual Reality-teknologi giver UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, dig mulighed for at få et bedre indtryk af hverdagen for nogle af verdens mest sårbare mennesker. Der er mulighed for at vælge mellem flere film. I ”Clouds over Sidra” (8 min.) får du et levende indblik i livet i flygtningelejren Za’atari i Jordan, set gennem en 12-årige syrisk piges øjne, når hun viser rundt i familiens telt, skolen og lejren. I ”The Displaced” (10 min.) kan du opleve hverdagen for tre flygtningebørn: Fra murbrokkerne i en bombet by i Ukraine over barske forhold for syriske flygtninge i Libanon til sumpområder i Sydsudan, hvor frygten for krokodiller foretrækkes over frygten for oprørernes macheter.

Deltagere

Elisabeth Arnsdorf Haslund, Dansk talsperson, UNHCR, FN's flygtningeorganisation

Arrangør: CISU - Civilsamfund i Udvikling, Levende Hav

Hvor: H14 - Levende Hav H - Allinge Havn

Mød Levende Hav

Eventbeskrivelse

Mød Levende Hav

Deltagere

Kim Jensen, Kommunikationsansvarlig, CISU - Civilsamfund i Udviklin

Arrangør:  Røde Kors

Foredrag/tale/interview - EU og udenrigspolitik - Andet

HvorA1 - Verdensmålenes Plads A - Danchells Anlæg

Oplev livet som syrisk flygtning i Libanon og få en snak med Røde Kors om verdensmålene.

Eventbeskrivelse

Kom til debat om verdensmålene, humanitær bistand og princippet om at ingen må lades i stikken sammen med Røde Kors, Danmarks humanitære organisation. Den syriske borgerkrig har skabt den største flygtningestrøm i verden. Mange har stærke holdninger til flygtningekrisen, men få har en konkret forståelse for de forhold, som de mange berørte lever under. Nu har du muligheden for at opleve livet som syrisk flygtning på tæt hold: sæt dig på Røde Kors’ virtual reality bænk, og pludselig befinder du dig langt borte i et nærområde til Syrien som millioner af mennesker er flygtet til. Virtual reality bænken fortæller om Røde Kors' indsats for at hjælpe nogle af de mange syriske flygtninge i nærområderne. På baggrund af dette konkrete arbejde med verdensmålene og princippet om, at ingen må lades i stikken, inviterer Røde Kors til debat.

Deltagere

Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk Røde Kors

Arrangør:  Dansk Missionsråd, Åbne Døre, Danmark

Foredrag/tale/interview - EU og udenrigspolitik

J37 - Mellem Himmel & Jord J - Kæmpestranden

Glæd dig til gode og skarpe betragtninger fra Ulla Tørnæs' lange liv i politik

Eventbeskrivelse

Kom med, når vi går tæt på ministeren for udviklingssamarbejde, i et personligt interview med en kvinde, som kæmper for udsatte grupper i verdens brændpunkter, Ulla Tørnæs. Ulla Tørnæs er kendt for at sætte handling bag regeringsgrundlagets intentioner om beskyttelse af kristne minoriteter. Hendes ministerium har haft et særligt fokus på arbejdet med tros- og religionsfrihed samt arbejdet for kvinders og pigers rettigheder. I dette interview tager vi dig med helt ind bag kulisserne på Christiansborg og deler historierne bag de beslutninger, som har betydet noget helt særligt for udsatte grupper i verden. Open Doors Danmark -arbejder for at fremme tros- og religionsfrihed for kristne minoriteter. Vi er en international organisation, som har kontorer i 24 lande og støtter med udviklingsprojekter i mere end 50 lande. Dansk Missionsråd (DMR) er en paraplyorganisation, for danske missionsorganisationer. Kristen mission er forkyndelse, nye fællesskaber og arbejde for at ændre verden.

Deltagere

Jonas Adelin Jørgensen, Generalsekretær, Dansk MissionsRåd
Ulla Tørnæs (ikke bekræftet), Udviklingsminister, Folketing
Golriz Ghozati, Souschef, Open Doors Danmark

Arrangør:  Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, Mellemfolkeligt Samvirke

Hvor: C8 - Dansk Folkeoplysnings Samråd C - Cirkuspladsen

Debat om EU's og virksomhedernes ansvar for fair skat i Afrika

Eventbeskrivelse

Afrika mister årligt 200 milliarder kroner som et resultat af multinationale virksomheders skatteundgåelse. Også i EU mister vi hvert år store milliard beløb på grund af skattelylande i og uden for EU, så også her er det en rigtig vigtig politisk dagsorden. Kan EU sikre, at der bliver betalt fair selskabsskat til landene i Afrika og internt i EU? Og hvilket ansvar vil virksomhederne selv tage? Kom og deltag i debatten. Vi tager deltagerne med til Kenya, hvor vi taler med Mellemfolkeligt Samvirkes globale skatterådgiver Joy Ndubai via en skypeforbindelse. Joy vil give et indblik i, om selskabsskatten fra multinationale selskaber kan have afgørende betydning for de afrikanske lande, der er udfordret på mange af FN’s verdensmål. Jan Høst Schmidt, Sarah Dieckmann, Hannah Brejnholt Tranberg vil henholdsvis forklare, om EU kan og vil tage den kamp, om virksomhederne vil tage ansvar, og hvordan virksomhederne i dag undgår skattebetaling i Afrika. Maria Rosenberg vil moderere debatten.

Deltagere

Joy Ndubai, Global skatterådgiver i Kenya, Mellemfolkeligt Samvirke
Jan Høst Schmidt, Beskæftiger sig med økonomiske og politiske spørgsmål. Direktør i Europa-Kommissionen fra 1995-2008, Tilknyttet Tænketanken Europa som seniorrådgiver
Sarah Dieckmann, Projektleder hos DIEH, DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel)
Maria Rosenberg Rasmussen, Projektleder og journalist, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet - DEO
Hannah Brejnholt Tranberg, Politisk rådgiver, Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid

Arrangør: BISU - Håndværkere Uden Grænser, CISU - Civilsamfund i Udvikling

Foredrag/tale/interview - Uddannelse og forskning - Vækst, erhverv og beskæftigelse

Hvor :H14 - Levende Hav H - Allinge Havn

BISU ønsker at bruge Internettet til at dele viden og arbejdstegninger med deres kolleger i Syd.

Eventbeskrivelse

”BISU – Håndværkere uden Grænser” vil give nogle konkrete eksempler på organisationens arbejde blandt håndværkere i den ”uformelle” sektor. Det drejer sig primært om organisering og uddannelse. Der er eksempler på, at kommunikationen går begge veje i kraft af mobil-telefoner.

Deltagere

Bjarne Ørbekker, Sekretær, BISU - Håndværkere Uden Grænser
Kim Jensen, Kommunikationsansvarlig, CISU - Civilsamfund i Udvikling

Arrangør:  Radikale Venstre

Debat - EU og udenrigspolitik

Hvor: C6 - Radikale Venstre C - Cirkuspladsen

Se deltagere og fuld beskrivelse i Folkemødets app.

Eventbeskrivelse

Verdensmålene adresserer de store udfordringer verden står overfor. Derfor er de et naturligt afsæt for en ny dansk udenrigspolitik, der har fokus hvordan Danmark kan bidrage til at løse verdens udfordringer.

Deltagere

Charlotte Burgess, Formand, Radikale Venstres Internationale Udvalg

Arrangør:  Grænseforeningen Ungdom

 

Hvor: C24 - Sydslesvig-teltet C - Cirkuspladsen

Torben Steno, Anna Libak og Anne Sofie Allarp tager debatten om fremtidens verdenssamfund.

 

”If you are a citizen of the world, you are a citizen of nowhere.” – Theresa May. Vi lever i globaliseringens tidsalder. Internettet, moderne teknologi og massemedier har gjort verden mindre. Mennesker over hele kloden rykker stadig stadig tættere på hinanden. Og opdelingen af menneskeheden i nationer og kulturer synes at være besværlig og gammeldags. Flere og flere lande og storbyer vil hellere være kulturernes smeltedigel end nationens vugge, og verdensborgeren har gjort sit indtog som et nyt ideal for den akademiske vesterlænding. Er det bare verdens naturlige udvikling, eller er verdensborgerbevægelsen et snobbet overklassefænomen? Bliver vi identitetsløse ved at frasige os vores kulturelle rødder? Hvad er status, og hvordan skal fremtiden se ud? Det stiller radiovært Torben Steno, journalist Anne Sofie Allarp og folketingskandidat Anna Libak skarpt på.

Deltagere

Anne Sofie Allarp, Radiovært, Radio24syv
Anna Libak, Journalist, folketingskandidat, Venstre
Torben Steno, Radiovært, Radio24syv

Arrangør:   IMS – International Media Support, KFUM-Spejderne (Spejderne), CISU - Civilsamfund i Udvikling

Hvor: H14 - Levende Hav

H - Allinge Havn

Hvordan støtter vi progressive kræfter i et land på massivt demokratisk tilbagetog?

Eventbeskrivelse

Er efteråret omsider ved at indhente det arabiske forår i Tunesien? Snart står landet overfor et skæbnevalg, der får betydning ikke bare for landet selv, men for regionen som helhed. Kom med til en samtale mellem to danske civilsamfundsorganisationer, der begge har mange års arbejde i Tuneisen bag sig. Vi zoomer ind på Tunesien anno 2019 og spørger: Hvordan støtter man bedst de progressive kræfters kamp for at fastholde og beskytte demokratiske rettigheder og lovgivning? Hvilken betydning har den store unge befolkning i landets videre udvikling, og hvordan kan vi bedst inddrage og aktivere dem i landets fremtid? Hvilken betydning har det kommende valg for regionen som helhed?

Deltagere

Michael Irving Jensen, Head of Department, MENA, IMS – International Media Support
Frederikke Levison, Hovedbestyrelsesmedlem, KFUM-Spejderne (Spejderne)
Tobias Simonsen, Hovedbestyrelsesmedlem, KFUM-Spejderne (Spejderne)
Kim Jensen, Kommunikationsansvarlig, CISU - Civilsamfund i Udvikling

Arrangør: Kirkernes Integrations Tjeneste

Hvor: J37 - Mellem Himmel & JordJ - Kæmpestranden

Debat om Danmarks indsats for forfulgte kristne, og hvordan vi kan løse dette problem.

Eventbeskrivelse

Der er nok ikke nogen der vil være uenige i, at vi fra politisk hold i Danmark, skal være med til at hjælpe forfulgte kristne; Hvad gør vi egentligt helt præcist som land, og hvad er de holdbare løsninger? OD og KIT ønsker at sætte et menneskeligt ansigt på hvad der kan synes som en abstrakt diskussion, men som har rigtige mennesker i centrum. Flere forfulgte kristne har fundet deres vej til Danmark parallelt med, at forfølgelsen af kristne minoriteter er steget rundt om i verden. Hvordan forholder vi os til det? Som land? Demokrati? Medkristne? Vi ønsker at belyse hvilke demokratiske værdier, vi som samfund skal kæmpe for i verdenen, og hvordan vi kan sikre os friheden til at tro.

I en time sætter vi lup på, hvordan vi håndterer integrationen af forfulgte kristne, ligesom vi kaster et bredt spotlys på den situation de netop flygter fra rundt om i verden. Med udgangspunkt i dette undersøger vi, hvilke værdier der præger og kan præge vores tilgang til disse udfordringer.

Deltagere

Hans Henrik Lund, Formand, Kirkernes Integrations Tjeneste

Arrangør: Europa-Kommissionen, Røde Kors

 

Hvor C20 - Europa-Kommissionen C - Cirkuspladsen

Oplev på egen krop hverdagen i en flygtningelejr i Libanon med Anders Ladekarl og Stina Soewarta

Den syriske borgerkrig har skabt den største flygtningestrøm i verden. Mange har stærke holdninger til flygtningekrisen, men få har en konkret forståelse for de forhold, som de mange berørte lever under. Nu har du muligheden for at opleve livet som syrisk flygtning på tæt hold: sæt dig på Røde Kors’ virtual reality bænk, og pludselig befinder du dig langt borte i et nærområde til Syrien som millioner af mennesker er flygtet til. Virtual reality bænken fortæller om EU's og Røde Kors' storstilet indsats for at hjælpe nogle af de mange syriske flygtninge i nærområderne, samtidig med at den skaber større opmærksomhed på flygtningenes livssituation. Røde Kors og Europa-Kommissionen svarer på spørgsmål om den europæiske indsats for at hjælpe syriske flygtninge i Europas nærområder.

Deltagere

Line Grove Hermansen, Kommunikationsdirektør, UNICEF Danmark
Stina Soewarta, Repræsentationschef, Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark
Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk Røde Kors

Arrangør:  Folk & Sikkerhed

 

Hvor: C8 - Dansk Folkeoplysnings Samråd C - Cirkuspladsen

Kom og få et unikt indblik i hvad det vil sige at være udsendt for Danmark i krisesituationer.

 

Går du og overvejer at blive udsendt på vegne af Danmark? Så kom og få et unikt indblik hvad det vil sige at være udsendt. Projektet ”Udsendt af Danmark - Gennem Ild og Vand” og Folk & Sikkerhed inviterer fire tidligere udsendte til interview om deres arbejde i politiet, beredskabet, forsvaret og sygehusvæsenet. De vil fortælle om deres oplevelser fra volde kampe i krig, beskyttelse af civilbefolkningen mod naturkatastrofer og hvordan man håndtere en humanitær krise som udsendt. Du får et unikt indblik i fire spændende personligheders liv, som hver især har givet meget for beskyttelsen af andre. Kom og hør deres historier, både de gode og dårlige, samt hvordan vi i Danmark bliver bedre til at tage hånd om dem der kommer hjem med mulige ar på krop og sjæl.

Deltagere

Ann-Christina Salquist, Projektejer, Udsendt af Danmark, Udsendt af Danmark

Arrangør: WFP - FNs Fødevareprogram, Ingeniørforeningen IDA

Debat - Demokrati og forvaltning - EU og udenrigspolitik

Hvor: A2 - FN Byen A - Danchells Anlæg

SDG-aktører deler fejl, og hvad de har lært af dem. Debat om fejl, kultur og innovation i SDG-regi

Eventbeskrivelse

Definitionen af innovation er en ny idé, som får en faktisk anvendelse. Men det gælder for alle nye ideer, at der er en risiko for, at de ikke virker. En stram nulfejlskultur kan virke som en kraftig barriere for innovation, da den svækker virksomheders og organisationers appetit på at eksperimentere – en grundlæggende forudsætning for kunne innovere. I denne Failure Formiddag sætter vi fokus på nulfejlskultur og innovation. Repræsentanter fra FN-organisationer, ledere og politikere deler ud af egne fejl, og hvad fejlene har lært dem. I paneldebatten vil vi vi forsøge at finde svar på, hvordan vi skaber en kultur og et miljø, som fostrer innovative løsninger, og hvordan vi sikrer, at nulfejlskulturen ikke kvæler SDG-innovation. Det centrale spørgsmål vil være: I hvilket omfang tillader vi fejl og eksperimenter som en intregreret del af SDG-innovationen i den offentlige og humanitære sektor, når vi samtidig skal stå til ansvar for skatteborgernes og andre bidragsyderes penge?

Deltagere

Thomas Damkjær Petersen, Formand, IDA
Anne Poulsen, Direktør, FN's World Food Programmes Nordiske Konto

Arrangør:  Danske Handicaporganisationer, Globalt Fokus

Hvor: A60 - Verdensmålenes Lille Scene A - Danchells Anlæg

Hvordan sikrer vi, at ingen lades i stikken? Mød Mette Müller Kristensen fra DH/Globalt Fokus

Eventbeskrivelse

På tværs af alle 17 Verdensmål står løftet ’Leave No One Behind’ – at ingen skal lades i stikken. Men hvad skal der til for, at Verdensmålene reelt er for alle? Hvilken rolle kan civilsamfundets organisationer spille for at sikre, at løftet holdes? Og hvad kan du som borger gøre for at sikre en bæredygtig og inkluderende fremtid, hvor ingen lades i stikken? Start dagen med at vende disse spørgsmål og mange flere over en bæredygtig morgenmad, når Mette Müller Kristensen, international chef hos Danske Handicaporganisationer (DH) og næstformand hos Globalt Fokus, inviterer til dialog om hvordan vi kan nå dem, der bliver ladt i stikken. Mette vil dele DH’s erfaringer med at sikre, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre: deltage, bidrage og være en del af fællesskabet. Køb en portion klimavenlig morgenmad for 40 kr. hos Fonden Københavns Madhus på Verdensmålenes Plads og smag et konkret bud på fremtidens måltider. Der er ”først til mølle” princip.

Deltagere

Mette Müller Kristensen, International Chef hos Danske Handicaporganisationer og næstformand hos Globalt Fokus, Danske Handicaporganisationer

Arrangør: CISU - Civilsamfund i Udvikling, Det Europæiske Hus

Hvor: H14 - Levende Hav H - Allinge Havn

En interaktiv workshop om arbejde med naturen som ramme for inddragelse af udsatte børn og familier

Eventbeskrivelse

En interaktiv workshop om at kombinere miljø med social og kulturel bæredygtighed – og at gøre det i praksis. Nogle gange bliver vi overvældet af, hvordan det står til med verden og vort miljø. Vi kan måske nemt komme til at tænke, Jeg kan jo ikke gøre noget! Men det kan du! Du kan fx selv så frø som kan blive til blomster, som kan give bierne nektar. Og det er jo humlebierne og bierne, som sørger for, at vi får frugt og bær - uden humlebier og bier ingen æbler, ingen honning, og ingen jordbær! Du kan selv være med til at give humlebierne og bierne mulighed for at komme og bestøve vores planter. Og det er ikke farligt! Vi skal passe på miljøet, men vi skal også passe på, at mennesker ikke udskilles og falder af i samfunds-svinget. Vi skal passe på vore samfund på samme måde som vi skal passe på jorden i øvrigt.

Deltagere

Jens Krag Nielsen, Projektkoordinator, DEH

Arrangør:  3F, Fagligt Fælles Forbund

Hvor:D8 - 3F Faglig Fælles Forbund, ArbejdsPladsen D - Ved Brandstationen

Fotograf, Søren Zeuth, og journalist , Morten Halskov, viser grov social dumping på foto og film.

Eventbeskrivelse

Social dumping har alvorlige konsekvenser for helt almindelige mennesker i Europa - og i din baghave. Kom med ind i skurvognen og helt tæt på virkeligheden på bunden af Europas arbejdsmarked, når fotograf, Søren Zeuth, viser billeder fra sit møde med dem, der er fattige, selvom de har et arbejde, the Working Poor. Herefter vil Fagbladet 3Fs journalist, Morten Halskov, præsentere klip fra dokumentarer om filippinerne fra Padborg-sagen.

Deltagere

Søren Zeuth, Fotograf, 3F
Morten Halskov, Journalist, 3F

Arrangør: Europa-Kommissionen, Det Udenrigspolitiske Selskab

Hvor: C20 - Europa-Kommissionen C - Cirkuspladsen

Fire skarpe kvinder fortæller om deres ambitiøse visioner for Danmarks rolle i verden

Eventbeskrivelse

Fire skarpe kvinder fortæller om deres ambitiøse visioner for Danmarks rolle i verden

Deltagere

Connie Hedegaard, Formand, CONCITO
Lykke Friis, Tysklandskorrespondent, Berlingske
Charlotte Flindt Pedersen, direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab
Stina Soewarta, Repræsentationschef, Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark

Arrangør:   Rotary Danmark

Hvor:C31 - Rotary Danmark C - Cirkuspladsen

 

En generation der er opvokset med krig og vold er ikke rustet til at føre et land videre.

Eventbeskrivelse

Hvis vi vil stoppe vold og krig i verden, må vi ikke glemme børnene. Ikke kun under krigen, men særligt når krigen er overstået. Jeg frygter, at børnene bliver glemt. At verden ikke bekymrer sig om børns mentale helbred, når kampene er ovre. Når en krig stopper, forsætter den i børns sind. Et barn som vokser op på flugt og føler sig uønsket af omverdenen, får store udfordringer med at blive en sund og produktiv borger i samfundet. Hvad kan vi gøre for at fremme fred i verden og integration i Danmark? Hvad kan vi gøre for at forebygge at konflikter, vold og had bliver hverdagen for den fremtidig generation? Mozhdeh Ghasemiyani er erfaren psykolog med spidskompetencer inden for traumer, flygtninge og kriser, med særligt fokus på børns vilkår. Hun gør i dag en kæmpe indsats i ind- og udland og har bl.a. hjulpet tidligere børnesoldater i Sydsudan. Mozhdeh blev født i Iran, og kom til Danmark i 1995 under UNHCRs kvotesystem.

Deltagere

Mozhdeh Ghasemiyani, Psykolog, Bl.a. Læger uden Grænser
Thomas Korsgaard, Moderator, Rotary Danmark

Arrangør:  Oxfam IBIS

 

Hvor:A60 - Verdensmålenes Lille Scene A - Danchells Anlæg

Hvad skaber ulighed? Hvordan kommer vi den til livs? Mød Kristian Weise, generalsekretær, Oxfam IBIS

Verden er midt i en ulighedskrise. Bliv klogere på, hvad der skaber ulighed, hvem den rammer, og hvordan vi kommer den til livs. Giv dit besyv med i en samtale, hvor alle løsninger på ulighedskrisen skal se dagens lys. Når vores politikere sænker skatten for de rigeste vælger de at øge uligheden. Det skal der gøres op med. Desværre går det den forkerte vej. 26 mennesker sidder på lige så store rigdomme som de 3,8 milliarder fattigste mennesker i verden. Mens milliardærernes formue voksede med 16 milliarder om dagen hver eneste dag i 2018, mistede den fattigste halvdel af jordens befolkning 11 procent af deres værdier. Og de rigeste betaler mindre i skat end de har gjort i årtier. Konsekvensen er, at 3,4 milliarder mennesker, lever i fattigdom for under 5,5 dollar om dagen. Mød Kristian Weise, generalsekretær for Oxfam IBIS, til en uformel samtale om ulighedens mange problemer og hans udviklingspolitiske arbejde med at bekæmpe den

Deltagere

Kristian Weise, Generalsekretær, Oxfam IBIS

Arrangør:  3F, Fagligt Fælles Forbund

Hvor: D8 - 3F Faglig Fælles Forbund, ArbejdsPladsen D - Ved Brandstationen

Hvordan undgår vi, at tvang og udnyttelse bliver globaliseringens pris?

Eventbeskrivelse

Sidste år afslørede 3F horrible slumlejre i Padborg, hvor bl.a. en gruppe filippinere levede og arbejdede. Det er bare seneste eksempel på den umenneskelige sociale dumping, der foregår på danske rastepladser, hoteller og på byggepladser, og som har helt afgørende konsekvenser for menneskeliv. I Hennings forsamlingshus, kan du få et helt eksklusivt indblik i den måde, arbejdsmarkedets parter og danske myndigheder arbejder med at forebygge grov social dumping og hjælpe ofre for tvangsarbejde og menneskehandel i Danmark. Arrangementet afsluttes med et kig ud i fremtiden, når eksperter fremlægger resultaterne af dugfrisk forskning på menneskehandelsområdet. Kom og lyt med - og bidrag - når vi efterspørger og debatterer løsninger på en af vor tids største udfordringer: at sikre anstændige arbejdsvilkår i en globaliseret verden.

Deltagere

Trine Ingemansen, socialfaglig medarbejder, center mod menneskehandel
Henning Overgaard, Forbundssekretær i 3F og vært, 3F
Elaine Larsen, Debattør, 3F
Bent Bøgsted, Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti
Karsten Hønge, Politisk ordfører for SF, kandidat til Folketinget og Europa-parlamentet, SF

Arrangør:

IMCC, RedenUng, CISU - Civilsamfund i Udvikling

Workshop - Børn, unge og undervisning - Sundhed, omsorg og forebyggelse

H14 - Levende Hav

H - Allinge Havn

En interaktiv debat om gråzoner og grænser i den digitale tidsalder.

Eventbeskrivelse

Vores event er en interaktiv workshop, hvor formålet er at gøre publikum bevidste om egne holdninger og grænser. Vi får besøg af Christina fra RedenUng, der i mange år har arbejdet med unge, sex og grænser. Hun vil fortælle os om sugardating-fænomenet i Danmark og i et globalt perspektiv, dets udvikling og gaveøkonomiens rolle i den digitale tidsalder. Derefter vil vi aktivere publikum ved flere af de øvelser og workshops, som vi normalt anvender i vores arbejde i folkeskoleklasser landet over.

Deltagere

Christina Wind, Deltager, Redenung
Caroline Jensen, Deltager, Sexekspressen - IMCC
Cecilie Carstensen, Deltager, Sexekspressen - IMCC
Anna Hansen, Deltager, Sexekspressen - IMCC
Clara Bruun, Deltager, Sexekspressen - IMCC

Arrangør:   CISU - Civilsamfund i Udvikling, Folkekirkens Nødhjælps Ungdom

Hvor: H14 - Levende Hav H - Allinge Havn

Spil med til Nødbingo, hvor vi sætter fokus på klimaretfærdighed og lover god stemning

Hygge og bingo med et klimatwist på Kutteren Anton!

Deltagere

Camilla Bøgelund, Forperson, Nødhjælpens Ungdom

Arrangør:  Kvinfo, DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur, IWGIA

Hvor: A40 - Verdensmålenes Telt A - Danchells Anlæg

How will Denmark improve the lives of women, torture victims and indigenous peoples through the HRC?

 

For the first time, Denmark was recently elected to the Human Rights Council – but how will Denmark make its voice heard? Denmark campaigned for the seat at the Council on promoting the rights of women, torture victims and indigenous peoples. But what action will Denmark take, now that the place in the Human Rights Council is a reality? And how will Denmark ensure that words in Geneva is translated into real life improvements for women, torture victims and indigenous peoples? Kvinfo, Dignity and IWGIA invite everybody to participate in this debate where Joan Carling from the Philippines - awarded the UN Champion of the Earth, and Geeti Amiri – writer and debater, will share their personal stories, and ask questions to a panel of politicians from across the political spectrum where the Minister for Development Cooperation (TBC) has also been invited to participate.

Deltagere

Joan Carling, Human Rights Activist, Ukendt
Ukendt, Udenrigsminister, Folketinget
Aaja Chemnitz Larsen, Politiker, Inuit Ataqatigiit
Geeti Amiri, Debattør, Selvstændig
Christian Juhl, MF, Enhedslisten
Ukendt, Ordstyrer, Ukendt

Arrangør:  Røde Kors

Hvor: A1 - Verdensmålenes Plads A - Danchells Anlæg

Oplev livet som syrisk flygtning i Libanon og få en snak med Røde Kors om verdensmålene.

 

Kom til debat om verdensmålene, humanitær bistand og princippet om at ingen må lades i stikken sammen med Røde Kors, Danmarks humanitære organisation. Den syriske borgerkrig har skabt den største flygtningestrøm i verden. Mange har stærke holdninger til flygtningekrisen, men få har en konkret forståelse for de forhold, som de mange berørte lever under. Nu har du muligheden for at opleve livet som syrisk flygtning på tæt hold: sæt dig på Røde Kors’ virtual reality bænk, og pludselig befinder du dig langt borte i et nærområde til Syrien som millioner af mennesker er flygtet til. Virtual reality bænken fortæller om Røde Kors' indsats for at hjælpe nogle af de mange syriske flygtninge i nærområderne. På baggrund af dette konkrete arbejde med verdensmålene og princippet om, at ingen må lades i stikken, inviterer Røde Kors til debat.

Deltagere

Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk Røde Kors

Arrangør:  DIPD – Danish Institute for Parties and Democracy, Det Konservative Folkeparti

Hvor:C36 - International Scene C - Cirkuspladsen

Hvordan genopbygges Syrien, og hvad skal der til, for at syriske flygtninge kan vende hjem?

 

Krigen, der begyndte under Det Arabiske Forår, og som siden blev et spil om magten mellem stormagterne USA og Rusland, har nu – måske – udsigt til en fredeligere fremtid. Islamisk Stat er nedkæmpet og genopbygningen af landet kan tage sin begyndelse. Du kan komme tæt på konfliktens årsager og fremtiden for Syrien med nogle af de største kendere af konflikten. De diskuterer mulighederne for at genopbygge Syrien, herunder Danmarks og Europas rolle i gen-opbygningen. Og stiller samtidig spørgsmålet: Hvad skal der til, for at de mange syriske flygtninge kan vende hjem.

Deltagere

Helle Malmvig, seniorforsker, ekspert i Mellemøsten, Dansk Institut for Internationale Studier
Naser Khader, Folketingsmedlem, Det Konservative Folkeparti

Arrangør: Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet

 

Hvor: C20 - Europa-Kommissionen C - Cirkuspladsen

Klima, terror, plastikforurening - hvor & hvordan skal EU agere & hvor kan man selv gøre en forskel?

 

Mange af de udfordringer der karakteriserer den tid vi lever i kræver fælles løsninger på europæisk og internationalt niveau: lige fra handling på klima og miljøområdet, til spørgsmål om handel og sikkerhed. Men hvor kan EU mest effektivt lægge sin vægt? Hvilken forskel skal vi selv gøre på de områder, der er vigtige for os? Og hvilke problemer er egentlig de vigtigste? Disse spørgsmål, og mange flere, får du mulighed for at diskutere til en workshop, hvor vi stiller skarpt på mange af de udfordringer vi står overfor i Europa lige nu. Du vil få mulighed for at få belyst flere af problemstillingerne og bidrage til et fælles resultat. En række kyndige værter støtter diskussionerne, og sørger for, at der bliver samlet op på alle tankerne og idéerne mod slutningen.

Deltagere

Sammy Lauritsen, Souschef, Europa-Parlamentet
Thomas Dyhring Jørgensen, Informationsmedarbejder, Europa-Huset

Arrangør: Levende Hav

Hvor: Anton

Mød levende hav

Arrangør:  DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom, UNHCR

 

HomeA2 - FN Byen A - Danchells Anlæg

De har prøvet at flygte og starte forfra – mød tre unge historiefortællere med flygtningebaggrund.

 

Ikke siden 2. Verdenskrig har så mange mennesker været på flugt. Hver andet sekund bliver et menneske et sted i verden tvunget til at forlade sit hjem. I alt er 68,5 millioner mennesker flygtninge eller fordrevne, og over halvdelen af dem er børn og unge. Tallene er så høje, at de måske kan være svære at forholde sig til. Derfor dykker UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, og D’FUNK, Dansk Flygtningehjælp Ungdom, ned i den aktuelle flygtningesituation og gør den nærværende og håndgribelig ved at give ordet til tre unge historiefortællere, der alle er flygtet fra Syrien. De fortæller om, hvad det egentlig vil sige at blive tvunget fra sit hjem, være på flugt og ankomme til og bo i Danmark som flygtning. Kom og mød Rahima, Taisir og Inas, der fortæller – personligt og i øjenhøjde – om deres flugt og nu liv i Danmark.

Deltagere

Inas Alali, Fortæller, Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Elisabeth Arnsdorf Haslund, Dansk talsperson, UNHCR, FN's flygtningeorganisation
Rahima Abdullah, Fortæller, Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Taisir Mousa Ahmad, Fortæller, Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Naiha Khiljee, Moderator, Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Arrangør: Crossing Borders, CISU - Civilsamfund i Udvikling

Hvor:H14 - Levende Hav H - Allinge Havn

Afrikas unge og SDG’erne? Kom og høre mere fra unge fra Ghana, Uganda, Sierra Leone og Zimbabwe

 

Vores projekt har to hovedmål. For det første at overbygge huller mellem den danske offentligheds opfattelse og viden om, hvordan SDG’erne arbejder i verden og virkeligheden på jorden. For det andet vil vi udløse mere refleksion og engagement fra den danske offentlighed om, hvordan SDG’erne implementeres i det globale syd og skabe perspektiver på, hvordan vi kan gøre dette mere bæredygtigt.

Deltagere

Wilna Quarmyne, Executive Director, Ghana Community Radio Advocacy, Ghana
Juliette Llorena, SDGs component Koordinator, Crossing Borders, Denmark
Rhona Ahumuza, Partnerships Manager, Uganda Youth Network, Uganda
Samora Nkomo, Project Koordinator, My Age Zimbabwe Trust, Zimbabwe
Philip S. Bangura, Executive Director, Africa Youth for Peace and Development – Sierra Leone
Wakib Bunnya, Team Leader, Open Space Centre, Uganda

Arrangør:   Politiken

 

Hvor: N10 - Politiken N - Nørregade

Nye flygtningestrømme kan forudses af maskiner, der ikke distraheres af menneskelig indsigt

 

Dansk Flygtningehjælp har siden 2014 har interviewet 3500 flygtninge og migranter samt 150 smuglere på centrale migrationsruter. Datasættet giver unik indsigt i, hvorfor folk tager afsted – og hvilke overgreb de oplever på ruten. Samtidig har Dansk Flygtningehjælp lanceret et projekt med IBM, der skal udvikle en datamodel, som skal fremskrive flygtninge- og migrantstrømme. Så hvad kan vi bruge værktøjet til? Er vi parate til, at basere vores udviklingspolitik herpå? Skal migrationsstrømme drive vores udenrigs- og udviklingspolitik? Eller skal den drives af rettigheder: ret til mad, vand og tag over hovedet, til skole og sundhed?

Deltagere

Andreas Kamm, Ærespræsident, Dansk Flygtningehjælp
Michael Jarlner, Udlandsredaktør, Politiken

Arrangør:   Europa-Kommissionen, Nyt Europa, Global Goals World Cup, Verdens Bedste Nyheder

Hvor: C50 - Fodboldbanen C - Cirkuspladsen

Den verdensomspændende fodboldturnering Global Goals World Cup indtager Folkemødet!

Eventbeskrivelse

"Global Goals World Cup er blevet et globalt fænomen, hvor fodbold og verdensmål mødes i en festlig blanding af høje ambitioner, hårdt arbejde og godt humør. Turneringen på Folkemødet er et samarbejde mellem Nyt Europa, Global Goals World Cup, Verdens Bedste Nyheder og Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark - og det er naturligvis verdensmålene, der er i fokus. Hvordan det? Der spilles tre kampe mellem seks forskellige sektorer, der kæmper om hvilken sektor der er mest relevant i forhold til at nå et specifikt verdensmål: 1. Første kamp: Institutioner vs. Journalister om Mål 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner); 2. Anden kamp: Virksomheder vs. Civilsamfund om Mål 5 (ligestilling mellem kønnene); 3. Tredje kamp: Politikere vs. Ungdomsorganisationer om Mål 13 (klimaindsats) Du kan blandt andet møde XXX, XXX og XXX

Deltagere

Thomas Ravn-Pedersen, Direktør, Verdens Bedste Nyheder

Arrangør:   DIPD – Danish Institute for Parties and Democracy

Hvor: C36 - International Scene C - Cirkuspladsen

Få et unikt indblik i fredsprocesser i lande på tværs af 3 kontinenter – Sydamerika, Afrika og Asien

 

Get a unique perspective on peace processes in countries on 3 different continents. From Co-lombia we take a close look at the implementation of the historic peace agreement between the former guerilla movement FARC and the government. From Uganda we hear about the process for peace regarding one of Africa’s longest-standing conflicts in Southern Sudan. In Nicaragua, the Sandinista government has so far failed to negotiate peace with the opposition. In Nepal, a 10-year struggle between the government and the Maoist opposition resulted in a peace that lasts to this day. Krig er en fortsættelse af politik, bare med andre midler, lyder mantraet fra von Clausewitz. Nu har du chancen for at få et unikt indblik i nogle af verdens sværeste fredsprocesser i nyere tid. Arrangementet er på engelsk - og spansk med tolkning til engelsk.

Deltagere

Juan Carlos Quintero, medlem af politisk bevægelse i Colombia, Marcha Patriótica
Jesper Højberg, direktør, International Media Support

Arrangør: Ghana Venskab

 

Hvor: H14 - Levende Hav H - Allinge Havn

Præsentation af podcast-serie om Afrikas millennials – deres udfordringer, potentiale, drømme og håb

Eventbeskrivelse

Afrikas Millennials - Katastofe eller potentiale? Afrikas befolkning er ung – 60% er under 24 år – , den hurtigst voksende i verden og kun adskilt fra Europa af middelhavet. Det giver grobund for trusselsscenarier, men er der mere i den historie? Hvem er Afrikas millennials, hvad drømmer de om og hvad har de at byde på? Ghana Venskab har taget initiativ til en serie podcasts, hvor unge iværksættere, meningsdannere, politikere og helt almindelige unge i Ghana kommer til orde og fortæller om deres bidrag til at forandre Ghana og skabe en plads for sig selv. Det er ikke nemt, men deres historier vidner om potentiale og håb. Temaerne for podcast-serien er tech-udvikling, migration, dating og partnervalg, the Art of Change og fremtidsperspektiver for Ghanas og Afrikas unge. Ghana Venskabs event på folkemødet vil kort præsentere arbejdet med podcast serien, og vi lytter til en podcast i bedste silent disco stil, eller en podcast koncert (et blend af podcast uddrag forbundet med musik).

Deltagere

Lise Grauenkær, Programkoordinator, Ghana Venskab
Inger Millard, Programkoordinator, Ghana Venskab

Arrangør:  Nødhjælpsorkesteret, Refugee Today, DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom, Globalt Fokus, Dansk Flygtningehjælp, Institut for Menneskerettigheder

Hvor: A40 - Verdensmålenes Telt A - Danchells Anlæg

Personlige vidnesbyrd og kunstnerisk aktivisme - sætter lys på de forkromede Verdensmål

 

Vær med til et event der fokuserer på flygtninges livsvilkår og rettigheder gennem personlige eller professionelle erfaringer, vidnesbyrd og øjenvidnefortællinger indenfor flygtningeområdet. Vi stiller skarpt på livet som flygtning -ude i verden og i Danmark og fokuserer på de dilemmaer flygtninge står overfor i forhold til deres rettigheder, men også hvilke udfordringer dette skaber for folk, der arbejder professionelt med flygtninges vilkår. Vi skaber et trygt og velkommende rum som indbyder til dialog mellem paneldeltagerne og publikum. Gennem dialog vil vi sammen udvikle gode råd og konkrete handlinger, som kan sikre bedre livsvilkår for flygtninge lokalt og globalt, og at ingen lades i stikken.

Deltagere

Peter Kibsgaard, Musiker - Formand, Nødhjælpsorkestret
Andreas Kamm, Ærespræsident, Dansk Flygtningehjælp
Osama Alkanj, Historiefortæller, DFUNK - Dansk flygtningehjælps Ungdom
Katrine Ohm Dietrich, Souschef, Globalt Fokus
Al Agami, Musiker - Bestyrelsesmedlem, Nødhjælpsorkestret
Martin Thaulow, Fotograf og Stifter af Refugee Today, Refugee Today
Rasmus Stuhr Jacobsen, Formand, Globalt Fokus
Eva Grambye, Vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder
Rawan Abdullah, Flygtning, Refugee Today

Arrangør:  CISU - Civilsamfund i Udvikling, FN-Forbundet, Kvinderådet

Hvor: H14 - Levende Hav H - Allinge Havn

FN har i år indkaldt Danmark til ”eksamen” i Kvindekonventionen. Vi liner det grønne bord op

FNs kvindekonvention (CEDAW) fylder i år 40 år. Alle lande, der har underskrevet konventionen, bliver med jævne mellemrum indkaldt til FN for at rapportere på, hvordan de sikrer efterlevelse af konventionen. I år er det Danmarks tur. Vi tester formen forud for Danmarks ”eksamen”. Kom og få mere viden om FNs kvindekonvention og vær med til at afgøre, om Danmark består

Deltagere

Torleif Jonasson, Generalsekretær, FN-Forbundet
Lise Johansen, Direktør, Kvinderådet

Arrangør:  Europa-Kommissionen

Hvor: C20 - Europa-Kommissionen C - Cirkuspladsen

Slip din indre Picasso løs! Tegn fremtidens hav - uden plastik

 

"Plastik – det findes i næsten alle de produkter vi bruger dagligt, fra vores tøj til mobiltelefoner, kuglepenne og mademballage. Faktisk ville vores moderne liv være umuligt uden plastik. Men desværre ender meget af plastikken i havene, hvor det er til fare for dyr- og planteliv, og også udgør en væsentlig sundhedsrisiko for os mennesker. Besøg Europa-teltet (med eller uden børn!) søndag morgen, tegn din vision af havet fri for plastik, og hør om EU's radikale plan for at komme plastikforurening til livs.

Deltagere

Thomas Dyhring Jørgensen, Informationsmedarbejder, Europa-Huset
Bob Katzenelson, Bladtegner, Selvstændig
Annette Carlsen, Bladtegner, Freelance