ForsideAktueltCISU søger Engagements- og kommunikationsrådgiver

Ansættelse: Ansættelse på 37 timer om ugen med start snarest muligt.

Ansættelsesvilkår: Løn- og arbejdsvilkår som konsulent i henhold til CISUs lokale overenskomst

Arbejdssted: CISUs sekretariat i Klosterport 4x i Aarhus

Ansøgning: En ansøgning på 1-2 sider indsendes sammen med dit CV på mail senest mandag den 07.12.20 kl. 9 til ans@cisu.dk mærket Engagements- og kommunikationsrådgiver

Ansættelsessamtaler: Mandag 14.12.20 i Aarhus

Yderligere oplysninger: jb@cisu.dk eller telefon 8612 0342.

 

CISU søger engageret rådgiver, der brænder for at videreudvikle danskeres engagement for en mere retfærdig og bæredygtig verden

 

Kunne du tænke dig at bruge dine kompetencer og erfaring til i) at facilitere og rådgive danske folkelige foreningers engagement i globale udfordringer og ii) at kommunikere strategisk for at fremme grundlaget for CISUs medlemsorganisationers arbejde.

 

Kunne du tænke dig at arbejde i et dynamisk sekretariat for en sammenslutning af 280 danske medlemsorganisationer med 25 ansatte og en omsætning på 300 mio. kr. om året?

 

Baseret på CISU 2018-21 strategi understøtter vi gennem rådgivning, kurser, puljeforvaltning og kommunikation udvikling af medlemsorganisationers faglige kompetencer for at styrke ligeværdige partnerskaber og fremme gensidig bidrag mellem danske organisationer og partnere i udviklingslande.

 

På den baggrund oplever vi en spændende og udfordrende udvikling i opgaver, kompleksitet og omsætning.

Vi søger en rådgiver, der brænder for at tage del i den udvikling.

 

Opgaverne
Vi søger snarest en engagements- og kommunikationsrådgiver der sammen med kolleger og ledelse vil varetage følgende grundopgaver:

 • Tilrettelæggelse af og facilitering af processer som fx kurser, workshops, konferencer for at fremme danske foreningers engagement i globale udfordringer
 • Forvaltning og rådgivning i forhold til CISUs engagementspulje
 • Udvikle og anvende digitale og fysiske platforme for forskellige måder at varetage CISUs medlemsorganisationers interesser i forhold til beslutningstagere
 • Organisere og gennemføre strategisk kommunikation reflekterende CISUs prioriteter tilrettelagt målgrupper af beslutningstagere

Rådgiveren vil desuden indgå i nyudvikling og implementering af vores bredere opgaveportefølje og vil samtidig indgå i videreudvikling af vores organisatoriske kapacitet herunder stærkere samarbejde med andre udviklingsaktører.

 

Den endelige opgavetilrettelæggelse vil finde sted afhængig af den udvalgte ansøgers konkrete kvalifikationer og de aktuelle behov.


Dine kvalifikationer:
Vi stiller ikke specifikke uddannelsesmæssige krav, men som ansøger skal du i forhold til de oven for skitserede opgaver have en relevant uddannelsesmæssig baggrund. 

 

Det er desuden en forudsætning, at du:

 • har været involveret i engagementsaktiviteter inden for civilsamfundsområdet gennemført af partnerskaber mellem forskellige aktører
 • har arbejdet med eller været frivillig i internationalt udviklingssamarbejde
 • har arbejdet med strategisk kommunikation og organisatorisk interessevaretagelse inden for civilsamfundsområdet
 • har dansk og engelsk som arbejdssprog, både mundtligt og skriftligt

 

Du bør have faglige kompetencer inden for de skitserede opgaver:

 • facilitering af kurser, workshops og konferencer samt gennemførelse af faglig rådgivning og supervision
 • formidlingsmæssige færdigheder og erfaring med strategisk kommunikation
 • organisering af analyser for interessevaretagelse
 • kendskab til Danidas udviklingspolitiske og humanitære strategi og civilsamfundsrammer

 

Du må gerne have personlige kompetencer som:

 • personlig og faglig autoritet
 • åbenhed og fleksibilitet
 • har en grundlæggende interesse og forståelse for det folkelige, udviklingsorienterede civilsamfundsarbejde - politisk og kulturelt
 • har evne og lyst til at møde og servicere folk med vidt forskellig baggrund
 • ansvarlighed over for opgave, kolleger, økonomi, medlemmer mv.
 • en uhøjtidelig tilgang til arbejde og kolleger

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job på et travlt sekretariat med mange fagligt spændende og udfordrende opgaver.
 • En rar, sjov og uformel arbejdsplads med fokus på høj medarbejderinddragelse, stærk faglighed og transparente processer og arbejdsgange.
 • Der vil afhængig af coronasituationen være en del rejsedage til København og et begrænset antal rejsedage til udlandet.

 

Du kan læse om CISUs løn- og ansættelsesforhold her og om CISUs  persondata politik her.

 

Mangfoldighed: Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.