ForsideAktueltNyheder Nyheder

 

 

28-09-2016

Småjusteringer i CISUs Oplysningspuljes retningslinjer og ansøgningsskema

Næste ansøgningsfrist til CISUs oplysningspulje er den 1.november. Hvis I i jeres forening ønsker at søge puljen og måske allerede er i gang med at udtænke og udforme en ansøgning, så skal I være opmærksomme på, at CISU netop har lavet et par småjusteringer i retningslinjerne og ansøgningsskemaet.

 

I retningslinjerne er det blevet præciseret, hvad der menes med, at puljen ikke støtter foreningers drift (side 2). I forbindelse med denne præcisering, er der lavet en tilføjelse i ansøgningsskemaet (under afsnit B, punkt 1). Her er der tilføjet et spørgsmål, så foreningen bliver bedt om udspecificere det nye ved en aktivitet, der før har været gennemført. Disse to rettelser udspringer af puljens mål om at støtte nytænkende aktiviteter. 

 

Derudover er der lavet en præcisering i retningslinjerne omkring samfinansiering (side 5). Hvis en forening søger om midler til samfinansiering af en aktivitet, skal både den overordnede aktivitet og den delaktivitet, der søges penge til i CISUs Oplysningspulje, beskrives i ansøgningen.

 

Endelig er der foretaget en ændring i retningslinjerne i et af prioriteringsprincipperne (side 6). Prioriteringsprincipperne er relevante, når der er for få midler i puljen til at imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.  I sådanne tilfælde vil der maksimalt kunne bevilliges 25.000 kr. i støtte per forening per runde. Hvis en forening dermed ikke kan få støtte til samtlige godkendte ansøgninger, bliver foreningen bedt om selv at prioritere mellem de godkendte ansøgninger.

 

Find opdaterede retningslinjer og ansøgningsskema her.