Kære 
 

En nytårshilsen fra sekretariatsledelsen

Traditionen tro kommer årets første nytårsbrev med en hilsen fra Erik og Jeef, der udgør CISUs sekretariataledelse. 

 

Når vi her ved indgangen til et nyt år kigger tilbage, kan vi se, at 2018 var et godt år for CISU og vores medlemmer og brugere. Udover forsat at sikre alle de vigtige daglige gøremål, fik vi i den grad skabt et solidt grundlag for vores fremtidige arbejde.

 

Samlet set er vi rigtig glade for, at CISU giver et stærkt grundlag for, at så mange danske organisationer - og tusinder af danskere - kan være stærkt engagerede i internationalt udviklingssamarbejde både indenfor det humanitære område, langsigtet udvikling og kommunikation.

 

Når vi ser frem, kan vi se, at 2019 kan blive et spændende år, hvor vi først og fremmest kan bygge roligt videre på at udnytte det stærke og bredspektrede fundament, der er skabt. 

I 2019 bliver vi nødt til at være mere udadvendte, kommunikerende og diskuterende med vores omverden - om verden.  Vi skal søge nye dialog- og samarbejdspartnere og engagere os i debatterne alle steder de foregår. Det er i 2019 en vigtig opgave for alle jer i medlemsorganisationerne og for alle os i CISU. 

 

Vi vil gerne sige specielt tak til vores mange medlemsorganisationer og de mange mennesker, som dagligt tager fat i os, bruger vore ydelser og kommer med ideer og forslag til, hvordan vi kan udvikle os sammen. Sammen gør I et kæmpe arbejde til gavn for verdens fattige og bidrager til opfyldelse af verdensmålene.

 

Vi glæder os til 2019 sammen med jer alle!

 

Læs den fulde nytårshilsen fra sekretariatschef Erik Vithner og faglig leder Jeef Bech her.

 

 

Nye retningslinjer for civilsamfundspuljen

Civilsamfundspuljens retningslinjer er netop blevet opdateret. Den nye udgave findes her.

 

Der er dels tale om en sproglig og grafisk gennemgang og ændringer i støtteformer.

 

- Begge typer ændringer skal gøre puljen lettere tilgængelig. De er lettere at læse, og med støtteformen 'Små Indsatser' er der bedre muligheder for særligt mindre eller uerfarne organisationer, forklarer rådgiver Maria Haahr.

 

Mens der altså er tilstræbt en lettere tilgængelighed for nye ansøgere, skal mere erfarne ikke frygte for, at en god idé ikke længere kan realiseres på grund af ændringer.

 

- Der er ikke noget, der tidligere var støtteværdigt, som ikke længere kan støttes efter ændringerne, slår Maria Haahr fast.

 

 

Læs mere om ændringerne her

CISU sætter fokus på fællesskab i ny fotokonkurrence

CISU lancerede kort før jul en fotokonkurrence, hvor hovedpræmien er 10.000 kr til en oplysningsaktivitet i Danmark. 


Konkurrencen går ud på at indkapsle fællesskab i et billede. De bedste billeder bliver brugt i CISUs årlige trykte magasin 'Status & Perspektiver', og vinderen af hele konkurrencen bliver belønnet med 10.000 kr som organisationen skal bruge på en oplysningsaktivitet i Danmark. 

 

Det er muligt at deltage med så mange billeder, man har lyst til. Hos CISU vil vi nemlig gerne se, så mange gode bud på, hvad fællesskab er for vores medlemsorganisationer som muligt.

Alle bidrag skal sendes til reb@cisu.dk, og i emnefeltet skal der stå 'Fotokonkurrence 2019'. Før man sender billeder ind, bør man læs regler og retningslinjer for konkurrencen på CISUs hjemmeside

For at deltage i konkurrencen, skal man være medlem af CISU.

Få fingrene i den fysiske udgave af CISUs kursuskalender 2019

Alle kontaktpersonerne i medlemsorganisationerne modtager snart et fysisk eksemplar af CISUs kursuskalender for foråret 2019. Hvis man ikke kan vente, så ligger den også online som en pdf lige her!

 

Ligesom i efteråret lægger den trykte kalender op til, at man sammensætter sit eget kursusforløb. Det er selvfølgelig op til den enkelte. Hvis man ønsker inspiration til, hvilke kurser der kunne være særligt interessante for ens organisation, er man velkommen til at ringe ind til CISU og spørge os til råds.

 

Hvis man som medlem har idéer til kurser, som CISU bør afholde, kan man altid sende en mail til kursusansvarlig Christoph Lodemann. Det gør man på chl@cisu.dk. 

Nyt år og nye bevillingsudvalgsmedlemmer

Civilsamfundspuljens bevillingsudvalg har fået fire nye medlemmer: To repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer:  Anja Nielsen fra Aktions Børnehjælp og Rasmus Bering fra Dreamtown. Og to repræsentanter fra ikke ansøgningsberettigede organisationer: Karen Ansbæk fra MS/ActionAid og Lars Buur fra Roskilde Universitet.

Du kan få et overblik over det samlede bevillingsudvalg her

CISU tilbyder gratis adgang til fundraisingportal

CISU er ikke det eneste sted, man kan ansøge om penge til projekter. Og for at skabe de bedste forudsætninger for at CISUs medlemsorganisationer kan få del i de midler, der er derude, betaler CISU for at medlemsorganisationerne har adgang til databasen www.fonde.dk.

 

Fonde.dk er en af dansk database, der giver overblik over, hvor man kan søge financiering til sine projekter. 

Hvis man ønsker at gøre brug af muligheden, kan man læse mere her. 

Medlemsorganisatoiner, der allerede har et login til hjemmesiden, kan opleve problemer med at logge ind. Hvis dette er tilfældet, skal man blot skifte kodeord. 

Det gør man sådan her: 

  1. Klik dig ind på www.fonde.dk
  2. Klik på "LOG IND" øverst til højre
  3. Klik på "GLEMT KODEORD?" i login vinduet
  4. Indtast din Fonde.dk tilknyttede e-mail
  5. Tjek din mail og klik på linket i e-mailen
  6. Vælg et nyt password og log ind.

CISU har en hel ressourcemobiliseringshjemmeside, man også kan kigge nærmere på, hvis man ønsker at blive klogere på emnet. Husk, at man også altid kan bestille rådgivning i forhold til arbejdet med ressourcemobilisering. 

 

Vidste du, at man kan søge 220.000 kr i FVR-puljen?

Det er ved at være sidste chance for at begynde en ansøgning til den EU-financierede oplysningspulje Frame, Voice, Report!. Puljens formål er at skabe oplysning om verdensmålene til EU-borgere. Hver organisation kan søge op til 220.000 kr, og hvis to organisationer laver et samarbejde, kan de sammen søge op til 440.000 kr. Der er ansøgningsfrist d. 28. februar kl 12.

 

Det er den sidste ansøgningsrunde og dermed også sidste mulighed for at få en bevilling.

Læs meget mere om projektet og retningslinjerne på Frame, Voice, Report!-hjemmesiden her.  Her er det også muligt at blive inspireret af de nuværende projekter, der spænder bredt fra Afrika Kontakts mad-suverænitets-festival til Ungdommens Røde Kors' samarbejde med youtubere. 

 

Hvis din organisation har en idé til et projekt eller ønsker rådgivning på en ansøgning, så send en mail til Frame, Voice, Report!-rådgiver, Maria Molde på mm@cisu.dk.

 

CISU gør opmærksom på, at man ikke kan modtage en FVR-bevilling, hvis man har en Bridge 47-bevilling og omvendt. 

CISU kæmper for, at de mindre organisationer bliver husket, når folketinget lovgiver

CISU rettede d. 20. december 2018 henvendelse til folktetingets retsudvalg. Det skete i forbindelse med behandlingen af et lovforslag om en ændring af indsamlingsloven. CISU ønsker nemlig, at loven skal tage hensyn til de mindste af de folkelige organisationer i Danmark ved at sikre, at de fremtidige registreringsgebyrer bliver tilpasset organisationernes indsamlingsstørrelse. Som loven er nu, koster det 1100 kroner at anmelde en indsamling. 

 

Henvendelsen er blevet taget videre af retsudvalget som et spørgsmål til justitsministeren, der nu skal svare på det. 

 

Spørgsmålet kan læses her. 

Loven forventet at blive 2. behandlet d. 22. januar 2019 og 3. behandlet d. 29. januar. 2019. 

Få mere ud af CISU

Hvilke puljer kan man søge hos CISU, og hvordan gør man egentlig? Det skal ikke være formalia, der står i vejen for at skabe et godt projekt. Derfor tilbyder CISU et introkursus til CISUs puljer, hvor organisationer kan komme og høre om hvordan man gør, når man vil gøre brug af pulje-mulighederne.

 

På kurset vil de nye retningslinjer for CISUs største pulje, civilsamfundspuljen, også blive gennemgået.

 

Det er 28. januar i Århus og 30. januar i København.

Tilmelding er efter først til mølle og findes her.

Få inspiration til at styrke lokal ressourcemobilisering i Syd

CISU får d. 14.- 15. januar besøg af organisationen Wilde Ganzen fra Holland, som vil fortælle om programmet ”Change the Game Academy”, der handler om at kapacitetsopbygge partnere i Syd til at lave lokal ressourcemobilisering.

 

Change the Game Academy arbejder for at modvirke afhængigheden af vestlig donorfunding, og  i stedet opdyrke de ressourcer, der findes tæt på udviklingsindsatsen. Men som alt andet, kræver det godt forarbejde. CISU inviterer derfor medlemmerne med ind i den proces, så I også kan åbne den diskussion med jeres partnere.

 

I Change the Game Academy indgår partnerne i et trænings-/mentorforløb, hvor de arbejder med at identificere, mappe og skabe relationer til nye interessenter.

 

En stor del af indsatsen går ud på at fundraise lokalt, men ressourcemobilisering handler også om at kunne tiltrække andre ressourcer som for eksempel frivillige, lokal opbakning og medieomtale.

 

Møderne foregår d. 14. januar i Århus fra 14.00-16.00 og fra 14.00-16.30 d. 15. januar i København. Der er tilmelding på hjemmesiden her. 

Allersidste chance for at blive indstillet til initiativprisen

Hvem har taget et initiativ, der er så godt, det fortjener en pris og 10.000 kr? Hvis du tænker på nogen, så sig det videre til CISU. Og husk, man godt må indstille sin egen organisation også.

 

Hvert år på generalforsamlingen uddeles CISUs initiativpris. Med den følger en statuette og 10.000 kr. I år vil CISUs bestyrelse udpege en række nominerede på baggrund af de indstillinger, der er kommet. Og derefter er det op til deltagerne på generalforsamlingen d. 6. april at afgøre, hvem der er den endelige vinder.

 

Prisen skal gå  til en person eller organisation, som gennem oplysning eller politisk arbejde har gjort en særlig indsats for at inspirere og/eller mobilisere danskerne til at engagere sig i det globale udviklingsarbejde. Gerne på en nytænkende og kritisk måde, som vækker debat og diskussion.

 

Tidligere år er prisen blandt andet gået til Spejderne, Danwatch, Rapolitics og Operation Dagsværk.

Læs mere om prisen på cisu.dk/initiativpris.

 

Send dit forslag til en kandidat sammen med fem linjer om, hvorfor personen eller organisationen fortjener prisen til Andrea Kiel Christensen fra CISUs sekretariat på akc@cisu.dk, senest den 15. januar 2019.

Andre nyheder

Kom til drop-in rådgivning d. 31. januar i København

 

Den sidste torsdag i måneden, er der drop-in rådgivning. Det foregår henholdsvist i Aarhus og København. 
Næste gang er i København d. 31. januar og i Aarhus d. 28. februar. 


Læs meget mere om drop-in-rådgivning her.

 

 

 

Invitér dine venner til CISUs generalforsamling 

 

CISUs generalforsamling er nu kommet på Facebook, så det er muligt at dele den med sine venner. 
Generalforsamlingen løber af staben den 6. april 2019 i Odense. 

Facebookeventet findes her.

 


Vær opmærksom på at tilmelding på facebook er ikke bindende.

Derfor skal alle, der ønsker at deltage, tilmelde sig på CISUs hjemmeside som normalt. 

 

 

Søg midler til innovative uddannelsesprojekter

 

Organisationer kan nu ansøge om tildeling af midler til innovative uddannelsesprojekter. Minipuljen efterlyser små innovative projekter, der viser hvad global undervisning og værdibaseret uddannelse kan i praksis. Din organisation kan søge op til 35.000 kroner, og deadline for jeres ansøgning er den 24.januar 2019.

Arbejder du med oplysning, global undervisning eller innovativ læring? Tror du på, at uddannelse kan forandre verden til det bedre?

Det gør Bridge 47 projektet, og det gør det bæredygtige delmål 4.7 også. Så nu har du muligheden for at få gang i dit spændende sjove og vigtige projekt.

Ansøgere som er så heldige at få en tildeling fra minipuljen bliver også inviteret til en to-dages design thinking workshop i marts i Slovakiet.

Læs mere om minipuljen på MUNDUs webside. Her finder du også ansøgningsskema og budgetskema.

CISU har ikke noget med denne pulje at gøre. Vi gør dog opmærksom på, at man ikke kan modtage midler fra denne pulje og CISUs Frame, Voice, Report!-pulje på samme tid. 

 

 

 

Danmark har fået ny verdensmålsportal 

 

Den 8. januar gik Danmarks nye verdensmålsportal i luften. 

På portalen kan man blive klogere på, hvordan man selv og andre kan bruge verdensmålene i hverdagen, og på den måde bidrage til at verden fortsat udvikler sig i den rigtige retning.

Bag portalen står organisationen Vedens Bedste Nyheder. 

 

 

 

 

 

 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

 

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspujen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 13. marts 2019.

Vær opmærksom på den nye dato. Fremover falder ansøgningsfristen for udviklingsindsatser under civilsamfundspuljen den anden onsdag i marts og september. 


Alle andre indsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgningsfrist. 


CISUs Oplysningspulje har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 3. april 2019 kl. 12.00. 

 

Frame, Voice, Report!-puljen har ansøgningsfrist næste og sidste gang 28. februar 2019 kl. 12:00.

 

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 


 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

The 'Calendar' module could not be found
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

The 'Calendar' module could not be found
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du indtaste det her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

The 'Calendar' module could not be found

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Rebecca Birch Roulund på reb@cisu.dk.

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk