Kære 
 

Medlemsorganisationer skal skabe oplysning for 250.000 kr

CISUs oplysningspulje har i denne runde kunnet bevillige midler til 10 oplysningsaktiviteter. Det drejer sig om cirka 250.000 kr, som medlemsorganiationer af CISU skal skabe oplysningsaktiviteter for. 

Der har været vildt rift om midlerne i denne runde. Derfor har syv støtteværdige ansøgninger modtaget afslag. 

Oplysningspuljens løbende ansøgningsfrist åbner efter sommerferien. Næste ansøgningsfrist i den faste runde er 2. oktober 2019.

Der er informationsmøde om CISUs oplysningspulje den 26. august i Aarhus og den 29. august i København. 

Syv råd til at få styr på din organisations adfærdskodeks

CISU har i foråret fået et opdateret adfærdskodeks, der samler en lang række af CISUs etiske og juridiske principper og retningslinjer.
I forbindelse med det arbejde, har CISU også forpligtet sig til at formidle viden til medlemsorganisationer, så de bliver klæft bedre på til at forebygge seksuelle krænkelser, magtmisbrug, udnyttelse og korruption. 

Her kommer syv gode grunde og råd til at arbejde med adfærdskodeks:

 1. Man strømliner organisationen. Ofte er der små uenigheder, der først kommer til udtryk, når man står i situationen. På det tidspunkt kan det ofte være for sent at lave nye regler. Derfor forebygger arbejdet med adfærdskodekset den slags diskussioner, da man møder uenighederne og tager hånd om dem, før de danner grobund for konflikter.
   
 2. Man har ét samlet dokument med alle regler, som kan bruges til introduktion af nye medlemmer og frivillige. Det gør det lettere for nye at falde til, når de ved, hvad reglerne er. Med et samlet dokument, er der ikke nogle uskrevne regler. 
   
 3. Man finder ud af, hvor hullerne i ens organisation er. Ved at kortlægge procedurer og processer finder man også de steder, hvor man ikke har noget beredskab. Det er altid bedre at finde ud af, før man får brug for det. 
   
 4. Begynd med det, der er vigtigst for jeres organisation:
  • Udsender I frivillige til projekter, hvor de har kontakt til børn, så sørg for at have styr på børneattester.
  • Rejser I til ustabile områder, så start med at sikre gode rutiner om sikkerhed på rejsen. Tjek blandt andet altid udenrigsministeriets anbefalinger, og kontakt eventuelt Det danske sikkerhedsnetværk
  • Håndterer I mange penge, så er procedurerne for økonomihåndtering og anti-korruption et oplagt sted at starte. Hent gode råd fra Transparency International her. 
    
 5. Inddrag alle parter i processen med at udvikle et adfærdskodeks, således at alle i organisationen fra ledelse, til ansatte og de frivillige har fælles ejerskab til det og føler sig hørt. ​
   
 6. Se CISUs adfærdskodeks, og brug det som inspiration og checkliste. Jo større og kompleks organisationen er, jo større vil adfærdskodekset også blive. Ved at skimme indholdsfortegnelsen i CISUs adfærdskodeks, kan man hurtigt danne sig et overblik over, hvad der er essentielt for ens egen organisation at have. 
   
 7. Det koster tid og penge at lave et adfærdskodeks, hvis man er en større organisation. Tænk arbejdet ind i jeres planlægning, så I har sat ressourcer til side til det.

CISUs adfærdskodeks kan hentes på CISUs hjemmeside her

CISU står til Levende Havs

På Folkemødet 2019 har CISU indgået et samarbejde med medlemsorganisationen Levende Hav om at stille kutteren Anton til rådighed for aktiviteter.

 

Det er der kommet 18 arrangementer ud af, og de handler om alverdens emner fra sugardating til bæredygtige lokalsamfund. Arrangementernes form er også ganske mangfoldige og tæller udover debatter og oplæg desuden bingo, silent disco og workshops.

Du kan se alle arrangementerne på Anton her

 

Folkemødets officielle program er også klar, og det tæller ikke mindre end 3.000 arrangementer. For at danne et overblik over dem, der har mest relevans for udviklingsorganisationer har CISU lavet en samlet oversigt på cisu.dk/fm19

 

Hvis man skal deltage på Folkemødet og har brug for lige at pudse evnerne som barfodslobbyist af, kan man stadig nå at melde sig til Altingets konference om at bryde igennem på Folkemødet. Det gør man her

 

 

 

Nye FVR-bevillingshavere oplyser nye målgrupper

Sidste runde af Frame, Voice, Report! blev skudt i gang d. 23. maj med et opstartsseminar, hvor 42 deltagere fra de i alt 17 forskellige oplysningsprojekter kom. Bevillingshaverne i denne runde af Frame, Voice, Report! er vidt forskellige. Nogle af dem er små frivilligtbaserede foreninger og andre er store organisationer med mange ansatte. Nogle er traditionelle udviklingsorganisationer og andre er professionelle journalister, filmfolk og radioværter. De har alle det samme formål, med deres aktiviteter: EU-borgere skal engagere sig i verdensmålene. 

CISUs koordinator for puljen, Maria Molde, er begejstret for den store forskellighed, der er i bevillingshavernes baggrund. 

- Det er fedt at se, at så mange forskellige aktører har kommunikation om verdensmålene rigtig højt på deres dagsorden. Det er ret unikt, at vi med denne pulje har mulighed for at finansiere noget af det vigtige oplysningsarbejde, organisationerne vil lave i Danmark for at motivere folk til at handle på verdenamålene,'' siger hun. 

Målgruppen for de forskellige oplysningsaktiviteter er ligeså forskellige som organisationerne bag. Den spænder fra børn, unge og skolesystemet til bygningsbranchen, arkitekter, socialrådgivere og landbrugselever. På trods af den store diversitet i målgrupper og organisationstyper, blev der netværket og erfaringsudvekslet. Og organisationerne var også enig i forskellige udfordringer, de ønskede at blive klædt på til at imødekomme, herunder, hvordan får man fat i unge, og hvordan kan man kommunikere meningsfuldt til dem om verdensmålene? 

Der bliver snart offentliggjort datoer for de videre Frame, Voice, Report!-kurser. På nogle af kurserne kan medlemsorganisationer af CISU deltage på ligefod med  Frame, Voice, Report!-bevillingshavere.

Pengene er bevilget: Få kendskab til CISUs forvaltningskrav

Den 12. juni i Aarhus og den 13. juni i København afholder CISU kursus for nye bevillingshavere.

Kurset vil være en blanding af oplæg og gruppearbejde, og deltagerne kommer omkring følgende emner:
- Hvad er helholdsvis bestyrelsens, den danske forening og den lokale partners ansvar i forbindelse med bevillingen?
- Hvad er kravene til aflæggelse af regnskab og udførelse af revision - både hos partner og i Danmark?
-  Hvad er kravene til rapportering til CISU og gode råd omkring monitorering?

På kurset tages udgangspunkt i netop jeres bevilling, og gennemgået hvem og hvornår der skal gøres hvad, for at leve op til de krav, CISU stiller til forvaltningen af en bevilling.

Tilmelding findes her

 

Sidste chance: CISU søger forvalter

CISU søger en regnskabskyndig forvaltningskonsulent, der – sammen med vores tre nuværende forvaltning­skonsulenter – har lyst til at bruge sine administrative og økonomiske kompetencer til gavn for danske organisationer og deres partnere i udviklingslande, der arbejder for en mere retfærdig verden. Stillingen er blevet ledig, da en af vores forvaltere har søgt nye udfordringer.

 

Læs opslaget her

Lukkedage i foråret

Sektretariatet holder i den kommende tid lukket den 10. juni samt 17.-18. juni. 

Det betyder, man ikke kan ringe indtil sektretariatet i de dage. Man kan altid sende en mail til cisu@cisu.dk. Så vender en af medarbejderne tilbage, når de er tilbage igen.

Lukkedagene skyldes helligdage og personaleseminar.

 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

 

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspujen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 11. september 2019.


Alle andre indsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgningsfrist. 
 


CISUs Oplysningspulje har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 2. oktober 2019 kl. 12.00. Derudover har den løbende frist, der åbner igen efter sommerferien.

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 


 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

The 'Calendar' module could not be found
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

The 'Calendar' module could not be found
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du indtaste det her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

The 'Calendar' module could not be found

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Rebecca Birch Roulund på reb@cisu.dk.

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk