Kære 
 

CISUs kursuskalender er på vej med posten

Kursuskalenderen for sommer og efterår 2019 er ude nu, og kontaktpersoner i medlemsorganisationer vil snart modtage den med posten. 
CISUs kursusgruppe har arbejdet for at sammensætte et kursustilbud, der kan bringe ny viden til både nye og erfarene medlemsorganisationer.

 

I det kommende halvår vil der blandt andet være en række kurser med øget fokus på klimaindsatser. De nye kurser tæller blandt andett andet et kursus om bæredygtighed i udviklingsarbejde, et kursus om, hvordan man styrker klimaindsatser i udviklingsarbejde og et netværksmøde for programorganisationer, der ønsker at søge et klimatillæg til deres bevilling. 

 

Det gamle LFA weekendkursus gennemgår også en større renovering og bliver nu lanceret som et forløb med titlen ”planlægning af indsatser i syd”. Kurset indeholder udover ”Logical Framework Approach” også andre tilgange, som forandringsteori og outcome mapping. Forløbet vil bestå af tre kursusdage med hjemmearbejde mellem kursusdagene, hvor de deltagende organisationer skriver på deres eget projekt og anvender de lærte metoder og redskaber i egen praksis.  Læs mere om hele forløbet her.

 

Alle kurserne ligger på CISUs hjemmeside her, og tilmeldingen er allerede åben! 

 

Ny guide: Sådan skal NGO'er forberede privatesektorsamarbejde

En ny guide der skal hjælpe NGO'er i gang med at samarbejde med virksomheder er klar. Guiden med titlen 'Værdiskabelse, videndeling og vi-følelsen' er udarbejdet af fem organisationer og en konsulent med støtte fra Globalt Fokus' pulje til kapacitetsudviklingsinitiativer. Samarbejdspartnerne bag er Danish Forestry Extension, Ghana Venskab, DIB, Verdens Skove og Vedvarende Energi samt konsulent fra MiGrow, Cathrine Bianca Christensen. 


Ifølge Cathrine, har NGO'er meget at byde ind med. 

- De har ofte en stærk forankring i udviklingslandene, hvor virksomhedernes potentielle målgrupper og markeder er, teknisk viden og et lokalt netværk. NGO'ernes udfordring er bare øve sig i at gøre det målbart- og kommunikere det tydeligt til virksomhederne, fortæller hun. 

 

Med guiden følger en række råd, der skal gøre det let for NGO'erne at indlede samarbejder, og analysere hvad de som NGO kan bringe i spil. 

Guiden er bygget op om tre temaer, business cases, rollefordeling og kommunikation. Den kan læses fra start til slut, ellers bruges som opslagsværk. 

 

Lykke Valentin fra DIB har været med i tilblivelsen af guiden. I forløbet har hun og DIB også undersøg deres egne muligheder for privatsektorsamarbejde. 

- Der har været virkelig mange a-ha-oplevelser i forløbet. Den største har været, hvor meget arbejde det kræver før man er klar til at tage en seriøs snak med virksomhederne. Det kræver, at man taler virksomhedernes sprog, og skruer ned for ngo-sproget og 'red verden'-retorikken, siger hun. 

 

Guiden kan downloades gratis med det samme. 

CISU har også arrangeret et læringsforløb om privatsektorsamarbejde i efteråret. Tilmelding til del 1 findes her. 

 

Folkemøde: Sådan gik det med oplysning, netværk og Kutteren Anton

CISU deltog i sidste uge på Folkemødet på Bornholm. Ligesom sidste år, samarbejdede CISU med Levende Hav om at stille Kutteren Anton til rådighed for CISUs medlemsorganisationer.  På den måde kunne CISUs medlemsorganisationer invitere omverden ind til arrangementer, der viste det levende civilsamfund frem. En mulighed som omverden gjorde brug af. 

 

Kommunikationsansvarlig i CISU, Kim Jensen, var især tilfreds med det udsnit af CISUs medlemsorganisationers mangfoldighed, der blev vist på Folkemødet. 

 

- Jeg kan rigtig godt lide blandingen af fællesskab og forskellighed, der var på båden. Vi har inden for en fælles ramme set 18 forskellige eksempler på oplysning, der viser, hvor forskellige CISUs medlemsorganisationer og deres indsatser er, siger han.

 

- Det er vigtigt, at CISU understøtter den mangfoldighed, der er i det danske civilsamfund, ved blandt andet at give dem muligheden for at afholde arrangementer på kutteren Anton, som vi gjorde i år. På trods af skybrud lørdag og et enkelt teknisk nedbrud var det en stor succes, vurderer Kim Jensen.

 

Folkemødet er også et sted, hvor lobbyvirksomhed og samtaler med politikerne er i højsædet. Her gjorde CISU også en stor indsats, men et folketingsvalg spændte delvist ben for det. Der er nemlig ikke fordelt ordførerposter i det nye folketing endnu, så derfor var mange af dem svære at få i tale. 

 

CISUs journalistpraktikant Rebecca Birch Roulund skrev tre artikler fra folkemødet. De kan læses på her. 

 

Skibet var ladet med afrikanske armbånd, europæiske menneskerettigheder og libanesiske skolehaver

 

Folkemøde: Medlemsorganisationer fylder Anton med oplysning

 

Folkemøde: Medlemsorganisationer inspirerer hinanden på Kutteren Anton.

Lukkedage

CISUs sekretariat holder sommerferielukket i uge 28, 20, 30. 

 

Andre nyheder

Mulighed for at søge projekter hos The Nordic Climate Facility

Den nordiske klimafacilitet (NCF) tilbyder tilskud på mellem 250 000 og 500 000 EUR til innovative klimaforandringsprojekter i 21 udviklingslande. Næste ansøgningsrunde vil være åben fra 5. juni til 5. september 2019. NCF-finansiering er allokeret på konkurrencepræget basis med årlige ansøgningsrunder. Mindst en af ​​projektpartnerne skal være en organisation registreret i et nordisk land. Der afholdes et webinar den 13. juni 2019 med mere information og tips til at skrive en vellykket ansøgning. Du kan tilmelde dig til webinaret her.

 

NCF yder projektfinansiering til klimarelevante forretningsideer. Formålet med projekterne skal være at teste om en klimaopløsning er bæredygtig ud fra tekniske, finansielle, miljømæssige og sociale perspektiver. Mere information findes på hjemmesiden www.nordicclimatefacility.com. NCF er fuldt finansieret og ledet af Nordisk Udviklingsfond (NDF).

Kommende ansøgningsfrister i CISU

 

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspujen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 11. september 2019.


Alle andre indsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgningsfrist. 
 


CISUs Oplysningspulje har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 2. oktober 2019 kl. 12.00. Derudover har den løbende frist, der åbner igen efter sommerferien.

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 


 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

The 'Calendar' module could not be found
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

The 'Calendar' module could not be found
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du indtaste det her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

The 'Calendar' module could not be found

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Rebecca Birch Roulund på reb@cisu.dk.

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk