Kære 
 

Hvad betyder fællesskab for dig?

Hos CISU er vi overbeviste om, at vores medlemsorganisationer er de bedste til at fortælle om alt det gode arbejde, de laver rundt om i verden. Også når det kommer til at fortælle med billeder. Derfor har vi lanceret en fotokonkurrence med temaet 'fællesskab'. Vi belønner vinderen med 10.000 kr til en oplysningsaktivitet i Danmark. 

 

Der er allerede kommet mange gode bud, men konkurrencen er stadig åben, så alt kan ske. Har man lyst og mod på at deltage, skal man sende et eller flere billeder med temaet 'fællesskab' til reb@cisu.dk. Skriv 'Fotokonkurrence 2019' i emnefeltet. Man skal desuden være medlem af CISU for at deltage. 

 

Udover at deltage i konkurrencen om 10.000 kr til en oplysningsaktivitet i Danmark, er man også med i konkurrencen om at få trykt sine billeder i CISUs årlige magasin 'Status og Perspektiver'.

 

Læs mere om konkurrencen og deltag her.

 

CISUs medlemsorganisationer engagerer verdens unge

CISU har udgivet en artikel, der retter fokus på, hvordan mange af CISUs medlemsorganisationer engagerer verdens unge til at skabe en bedre fremtid. 
Artiklen tager afsæt i Sierra Leone, hvor 43 procent af befolkningen er under 15 år gamle. 

 

Heldigvis har CISU en række medlemsorganisationer, der gør et kæmpe arbejde for at engagere de unge. Uddannelsescentre, fodboldklubber og sundhedsprogrammer er blot dele af svarene på, hvordan CISUs medlemsorganisationer i samarbejde med deres lokale partnere kommer problemerne til livs. 

 

Læs artiklen, som Camilla Bøgelund har skrevet, på CISUs hjemmeside her. 

 

CISU er med i kampen for det civile råderum

Den 4. og 5. marts holder Globalt Fokus sammen med CISU og en række andre aktører en international konference med titlen 'Claiming Civic Space Together'. 

 

Her skal civilsamfundsorganisationer mødes og diskutere, hvordan man kan arbejde for at bekæmpe det indskrænkede civile råderum. 

 

Rådgiver Anders Reimers Larsen deltager på CISUs vegne ved konferencen. 
Han mener det er vigtigt at CISU er repræsenteret fordi, CISUs medlemsorganisationer arbejder med en mangfoldig gruppe af mennesker verden over, som i høj grad bliver påvirket af, at det civile råderum bliver indskrænket. 

 

På verdensplan lever 2 milliarder mennesker i lukkede samfund, hvor der ikke, eller i meget lav grad, findes demokratiske frihedsrettigheder. Kun 280 millioner mennesker lever i såkaldte åbne samfund. Det viser en undersøgelse fra Civicus Monitor, der overvåger frihedsrettigheder på verdensplan. 

 

- De senere år har der været en øget politisk indblanding og knægtelse af folks og organisationers rettigheder og muligheder for at blande sig demokratisk, frit og åbent. Det rum skal tilbageerobres, så alle mennesker kan føle og sige åbent, at de rent faktisk er født lige, fortæller Anders Reimers Larsen.

 

- Så jeg ser frem til forhåbentlig også at se en række CISU-medlemsorganisationer som også deltager, afslutter han.

 

 Tilmelding til konferencen findes her.

 

Kom til årets første drop-in-rådgivning!

Torsdag den 31. januar finder årets første drop-in rådgivning sted. 

 

Det foregår i 'Kredsen' på Vartov mellem 14 og 18.30. 

 

Til drop-in rådgivning kan medlemsorganisationer få sparring på projekt-idéer, ansøgninger og udfordringer. Det er også i orden at komme for at netværke eller blot bruge lokalerne til arbejdsrum. 

 

Organisationer, der ikke er medlem endnu, kan også komme og høre, om CISU er noget for dem. 

 

Der er ingen tilmelding. Man dukker bare op. Der vil desuden være kaffe, te og kage. 

 

Der er drop-in rådgivning den sidste torsdag i hver måned skiftevis i København og Aarhus. 


Datoerne er som følger: 

 

Dato

Sted

31. januar

København

28. februar

Aarhus

28. marts

København

25. april

Aarhus

Onsdag d. 29. maj

København

27. juni

Aarhus

Nyt fra Den Danske Nødhjælpspulje, DERF

Kom til workshop om lokalisering af humanitære indsatser 

 

Den 6. februar i København afholder en lang række organisationer, herunder Action Aid Denmark, Oxfam Ibis og Save the Children Denmark, et arrangement om lokalisering af humanitære kontekster. Arrangementet er det første af en række på fire workshops, hvor danske organisationer i Global Fokus-regi med udenrigsministeriets støtte vil søge at blive klogere på, hvordan Danmark bedst bidrager til lokalisering af humanitære indsatser. Den danske nødhjælpspulje, DERF, har lokalisering af det humanitære arbejde som et grundlæggende princip der fortsat videreudvikles på.

 

I løbet af arrangementet vil en række hovedtalere give deres bud på, hvordan man arbejder med at lokalisere det humanitære arbejde. Og hvordan forskellige definitioner af humanitær kontekst også udfordrer en fælles nødhjælpsindsats. 

 

Arrangementet henvender sig til en bred gruppe af personer, der arbejder med nødhjælp enten direkte i felten eller som forskere eller lobbyister. Derfor er arrangementet også en perfekt mulighed for at få indblik i de forskellige aspekter af nødhjælpsarbejdet i en bred forstand.  

 

Det er gratis at deltage, så længe man blot har meldt sig til inden d. 30. januar til maba@redbarnet.dk. Arrangementet bliver også livestreamet, hvis man ikke har mulighed for at være i København på tidspunktet. 


Download hele invitationen samt fuldt program for dagen her. 

 

 

 

Er det på tide, at din organisation prøver kræfter med nødhjælpsarbejde? 

 

Alle danske organisationer uden en humanitær partnerskabsaftale med Danida kan søge Den Danske Nødhjælpspulje, DERF, om støtte til humanitære indsatser i de lande, hvor de har en lokal tilstedeværelse og kapacitet. Enten gennem lokale partnerskaber eller egen organisation.

 

For at opnå en hurtigere behandlingstid på specifikke ansøgninger, når krisen rammer, kan organisationen vælge at søge om prækvalificering til puljen. Man bliver prækvalificeret til at kunne søge midler til indsatser i bestemte kontekster og op til et bestemt beløb.

 

I dag – 1.5 år efter puljens opstart har 21 forskellige organisationer opnået DERF-finansiering til nødhjælpsprojekter i samarbejde med deres lokale partnerorganisationer i lande, hvor de har erfaring med udviklingssamarbejde, men hvor humanitære kriser har gjort DERF relevant for dem.

 

CISU modtager ansøgninger til prækvalificering løbende og medlemsorganisationer kan selvfølgelig søge rådgivning hos CISU omkring deres brug af og ansøgninger til DERF. Ansøgningsformatet ligger på www.cisu.dk/derf.

 

Kom til introkursus i CISUs puljer

Hvilke puljer kan man søge hos CISU, og hvordan gør man egentlig? Det skal ikke være formalia, der står i vejen for at skabe et godt projekt. Derfor tilbyder CISU et introkursus til CISUs puljer, hvor organisationer kan komme og høre om, hvordan man gør, når man vil gøre brug af pulje-mulighederne.

 

På kurset vil de nye retningslinjer for CISUs største pulje, civilsamfundspuljen, også blive gennemgået.

 

Det er 28. januar i Aarhus og 30. januar i København.

Tilmelding er efter først til mølle og findes her.

Nye ansøgningsformater til Civilsamfundspuljen

I sidste uge kunne vi fortælle, at der er kommet nye retningslinjer i civilsamfundspuljen. Nu er ansøgningsformaterne også opdaterede, så de passer de nye retningslinjer. 

 

Ansøgningsformaterne til små indsatser, medborgerindsatser og udviklingsindsatser er oversat til engelsk og spansk og ligger på hjemmesiden (www.cisu.dk/skemaer). Vi har netop sat oversætteren i gang med de franske udgaver, som bliver lagt på siden i løbet af januar.

 

Ansøgningsformaterne skal bruges for små indsatser og udviklingsindsatser fra og med ansøgningsfristen onsdag 13. marts 2019 kl. 12.

 

For medborgerindsatser vil CISU i en overgangsperiode frem til og med 1. marts 2019 modtage ansøgninger på det gamle ansøgningsformat og efter de tidligere retningslinjer. Efter 1. marts vil ansøgninger om medborgerindsatser indsendt på gamle ansøgningsformater blive administrativt afvist.

 

Ansøgningsformaterne for samfinansiering og kapacitetsanalyse ikke er blevet ændret.

 

 

CISU inviterer til seminar om civilsamfund og grøn omstilling

Den 4. april 2019 på Vartov i København afholder CISU seminar om civilsamfund og grøn omstilling.CISU har fået en klimabevilling, og vil derfor over de næste tre år holde en række workshops om verdensmål 13, der handler om klimaindsatser. Dette seminar er det første i rækken. 

På seminaret vil journalist på Information, Jørgen Steen Nielsen, tage pulsen på klimasituationen, som den er i dag og give et indblik i de aktuelle globale problemstillinger. Herefter vil tre af CISUs medlemsorganisationer give bud på, hvilke muligheder civilsamfundet har for at handle i Danmark og globalt. Medlemsorganisationerne er Verdens Skove, Afrika Kontakt og Dansk International Bosætningsservice. Alle organisationer har erfaring med projekter om klimatilpasning og modstandsdygtighed.

Hele arrangementet varer fra 16 til 20 og er gratis for såvel medlemmer som ikke-medlemmer. 

Man tilmelder sig her.
 

 

 

Stil op til CISUs bestyrelse

Der skal vælges fire medlemmer til CISUs bestyrelse på generalforsamlingen d. 6. april. Der er tradition for kampvalg, og bestyrelsen opfordrer alle interesserede i at stille op, så der bliver mange gode kandidater at vælge imellem.

 

Hvis man melder sit kandidatur, kan man få en præsentation af det sendt ud sammen med det øvrige materiale til deltagerne på generalforsamlingen. Så har deltagerne lidt længere tid til at overveje, hvem de vil stemme på. Send en mail til Andrea Kiel fra sekretariatet på akc@cisu.dk senest den 26. marts, hvor du på maks en halv side præsentere dig selv og det, du vil arbejde for i bestyrelsen. 

 

Det er også muligt, at stille op på dagen. 

Læs mere om den nuværende bestyrelse, opgaverne og generalforsamlingen her.

 

Andre nyheder

 

Sjov video fra Sierra Leone 

Tacugama Chimpanzee Sanctuary har lavet denne video, for at sætte fokus på deres arbejde med chimpanser i Salone. Se den, hvis du vil have et godt indspark til alternativt oplysningsarbejde. Eller hvis du blot ønsker et smil på læben. 

 

Afrika Kontakt holder konkurrence om borgerinddragelse

Hvordan indrager man bedst borgerne i samfundsdebatten? Og kan civilsamfundet præge journalistikken? Det er nogle af de spørgsmål, Afrika Kontakt vil stille på en konference i København 5. februar.

Der vil være tre korte oplæg fra blandt andet CISU og Alternativet, inden deltagerne deler sig ud på workshops i tre spor.

Konferencen er åben for alle, og man kan blandt andet læse mere på Facebook

 

Invitér dine venner til CISUs generalforsamling 

 

CISUs generalforsamling er nu kommet på Facebook, så det er muligt at dele den med sine venner. 
Generalforsamlingen løber af staben den 6. april 2019 i Odense. 

Facebookeventet findes her.


Vær opmærksom på at tilmelding på facebook er ikke bindende.

Derfor skal alle, der ønsker at deltage, tilmelde sig på CISUs hjemmeside som normalt. 

 

 

 

 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

 

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspujen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 13. marts 2019.

Vær opmærksom på den nye dato. Fremover falder ansøgningsfristen for udviklingsindsatser under civilsamfundspuljen den anden onsdag i marts og september. 


Alle andre indsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgningsfrist. 


CISUs Oplysningspulje har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 3. april 2019 kl. 12.00. 

 

Frame, Voice, Report!-puljen har ansøgningsfrist næste og sidste gang 28. februar 2019 kl. 12:00.

 

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 


 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

The 'Calendar' module could not be found
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

The 'Calendar' module could not be found
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du indtaste det her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

The 'Calendar' module could not be found

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Rebecca Birch Roulund på reb@cisu.dk.

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk