Kære 
 

Internationale civilsamfundsaktører gæster CISUs generalforsamling

Til CISUs Generalforsamling bliver der mulighed for at møde nogle af de mest toneangivende civilsamfundsorganisationer fra Øst- og Vestafrika.

 

Nana Afadzinu og Caesar Ngule fra henholdsvis West African Civil Society Institute (WACSI) og  Kenya Community Development Fund, (KCDF) lægger vejen forbi Odense og giver generalforsamlingen et indblik i, hvordan de arbejder med civilsamfund og det folkeligt engagement for at skabe bæredygtige, lokaldrevne forandringer.

 

Både WACSI og KCDF er regionale implementører af Change the Game Academy, som en række CISU-medlemmer allerede har stiftet bekendtskab med. Hvis ikke, kan man læse denne artikel fra et tidligere nyhedsbrev.

Nana Afadzinu har været direktør for WACSI siden 2010, og har en baggrund fra bade OSIWA og IBIS med fokus på det regionale politikarbejde for at skabe en stærkt civilsamfund. WACSI arbejder for at skabe social transformation gennem et robust og vibrerende civilsamfund. De arbejder gennem opbygning af viden, læring og fortalervirksomhed med sigte på at styrke civilsamfundet i Vestafrika.

 

Caesar Ngule er programdirektør i KCDF med rig erfaring fra en række civilsamfundsorganisationer over hele Kenya. Igennem tæt ved 25 år har KCDF arbejdet som fond, og stiller midler til rådighed til lokalsamfund og driver lokal udvikling med fokus på at opdyrke folks egne kræfter, kompetencer og ressourcer.

Det er med stolthed at CISU kan byde disse gæster velkomne.

Den officielle indbydelse til generalforsamlinge kan downloades her. 


Det er også muligt at springe direkte til tilmeldingen her.

 

De 5 nominerede til at vinde CISUs fotokonkurrence er...

CISUs fotokonkurrences dommerkommité, bestående af Maria Molde, Kim Jensen, Helene Kannegaard og Christoph Lodemann har fundet de fem billeder, der skal konkurrere om at blive vinder af CISUs fotokonkurrence, og dermed også vinder af 10.000 kroner til en oplysningsaktivitet i Danmark. De nominerede er: 

Artiketer Uden Grænser

Aktion Børnehjælp

Football for a New Tomorrow 

Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling

Ghana Greentech 


Billederne vil blive afsløret på CISUs generalforsamling den 6. april. Her vil deltagerne på generalforsamlingen også stemme om, hvilket billede, der skal vinde. 

 

CISU takker endnu engang alle organisationer, der har sendt bidrag til fotokonkurrencen. 

 

 

Der er næsten en fordobling af ansøgere til Frame, Voice, Report!

CISUs EU-finansierede pulje til oplysningsaktiviteter, Frame, Voice, Report!,  havde sidste frist for ansøgninger i torsdags den 28. februar. CISU modtog i alt 33 ansøgninger.

 

Inklusiv medansøgere er der 41 organisationer, der har søgt puljen i denne omgang. Der er søgt for 8,1 millioner kroner, og der er knap 3,5 millioner kroner til uddeling i puljen. Organisationer, der har søgt midler, vil modtage svar senest d. 11. april. 

 

De 33 ansøgninger er næsten en fordobling set i forhold til første runde, hvor CISU modtog i alt 18 ansøgninger. 
Forvalter på puljen, Helene Kannegaard, glæder sig ovre den store stigning i antallet af ansøgninger. 

 

'- Vi glæder os over, at så mange flere har fået øjnene op for puljen og dens muligheder i denne runde. Nu skal vi i gang med bevillingsprocessen, fortæller hun. 

 

 

Man kan læse mere om Frame, Voice, Report!.projektet på www.framevoicereport.org/da

 

#ClaimingCivicSpace: CISU var tilstede på global konference

CISU deltog sammen med en lang række medlemsorganisationer i den globale konference #ClaimingCivicSpace, der fandt sted d. 4.-5. marts i København.

Med deltagelse fra frontlinjekæmpere til internationale ngo’er, til FN og donorregeringer, var der lagt op til mange spændende oplæg og tilgange til at sætte skub under en mere informeret og mere samlet tilgang, der kan styrke at folk, der forsvarer og kæmper for sine og sine folks rettigheder, kan opnå bedre vilkår, bedre sikkerhed, og bedre mulighed for at opnå indflydelse over for dem, som indskrænker deres råderum.

Et af buddene på konferencen var netop at sætte fokus på dem, der indskrænker råderummet og krænker folks menneskerettigheder verden over. Fordrivelse af befolkninger for at gøre plads til turisme, plantager, minedrift, landbrug og energiparker er en del af hverdagen mange steder i verden. Også i forhold til internettet er der brug for at opbygge en højere grad af digital resiliens for at modstå indskrænkning af ytringsfriheden, såvel som internettet i stigende grad bruges til at overvåge rettighedsforkæmpere.

 

CISU vil fremover fortsat engagere sig i det arbejde, der omhandler Rapid Response, Funding for Space, såvel som Digital Resilience. For mere info, skriv til arl@cisu.dk. Læs også de fælles anbefalinger til de danske aktører om, hvordan vi fra dansk side kan styrke det civile råderum.

 

Konferencen var arrangeret af en række medlemmer fra Globalt Fokus, herunder CISU, i samarbejde med Udenrigsministeriet.

Her kan man downloade en samlet oversigt over anbefalinger til, hvordan Danske institutioner kan arbejde med det civile råderum. 

Giv din bestyrelse et sundheds-tjek

Den 25. marts i Aarhus og den 28. marts i København afholder CISU fyraftensmøde om hvordan man skaber en god bestyrelse.

 

En forenings arbejde fungerer bedst, når der er en velfungerende bestyrelse bag.

På fyraftensmødet vil der blive gennemgået, hvilke udfordringer og dilemmaer en foreningsbestyrelse oftest vil støde ind i, og hvordan man forebygger og løser dem. På den måde vil deltagerne på fyraftensmødet få et solidt fundament for at skabe bestyrelsesarbejde, der giver mening, retning og energi i foreningen. 

 

Der vil være oplæg ved Sofie Gry Fridal Hansen, som er forperson for forretningsudvalget i organisationen Afrika Kontakt. Hun vil med udgangspunkt i egne erfaringer dele ud af sin viden om, hvordan en bestyrelse fungerer bedst muligt. 

 

Fyraftensmødet er for CISUs medlemsorganisationer og lige relevant for nye foreninger, der ønsker at blive klogere på bestyrelsens rolle, som for foreninger med en erfaren bestyrelse, der ønsker at forbedre arbejdet. 

Tilmeld dig her.

Bliv klimaklar til klimaseminar

Den 4. april 2019 på Vartov i København afholder CISU seminar om civilsamfund og grøn omstilling.CISU har fået en klimabevilling, og vil derfor over de næste tre år holde en række workshops om verdensmål 13, der handler om klimaindsatser. Dette seminar er det første i rækken. 

 

På seminaret vil journalist på Information, Jørgen Steen Nielsen, tage pulsen på klimasituationen, som den er i dag og give et indblik i de aktuelle globale problemstillinger. Herefter vil tre af CISUs medlemsorganisationer give bud på, hvilke muligheder civilsamfundet har for at handle i Danmark og globalt. Medlemsorganisationerne er Verdens Skove, Afrika Kontakt og Dansk International Bosætningsservice. Alle organisationer har erfaring med projekter om klimatilpasning og modstandsdygtighed.

 

Hele arrangementet varer fra 16 til 20 og er gratis for såvel medlemmer som ikke-medlemmer. 

Man tilmelder sig her.
 

 

 

CISU sendte NGO'er på Business School

Mandag d. 4. marts havde CISU inviteret til en aften i privatsektorsamarbejdets tegn. 

Her var der en pointe, der rumsterede mere end de andre. NGO'erne skal lære at tale privatsektorens sprog. Pointen kom fra Lykke Valentin fra DIB - Dansk International Bosætningsservice. Sammen med fem andre NGO'er har de fået en bevilling fra Globalt Fokus kapacitetsopbygnings-pulje til at lave en guide og undersøge, hvordan NGO'er kan få strategiske samarbejder med den private sektor op at stå. 

Et tættere samarbejde mellem NGO'er og virksomheder kræver nemlig, at NGO'erne lærer at opføre sig mere som forretningsfolk. De skal være klar til at tale bundlinje, kunder, og måske endda tage businesstøj på. Det er et af rådene i den guiden som udkommer til juni. 

Til den tid, sørger CISU for at dele den med dem, der er interesserede. 

 

Den 11. april afholder CISUs privatsektorgruppe desuden kursus for organisationer, der ønsker at blive klogere på markedssystemer i forhold til at skabe udviklingsindsatser.

Tilmeldingen findes her.

Bliv en haj til regnskab og bevilling

Hvordan styrer man økonomien, når man har en CISU bevilling og hvilke værktøjer kan man bruge, hvis man skal udføre finansielt tilsyn hos partnerne?

Det har CISU svaret på, til fyraftensmødet: Din bevilling: Regnskab og finansielt tilsyn.

 

På mødet vil CISUs krav til økonomistyring, intern kontrol og tilsyn blive introduceret. Derudover vil der blive gennemgået krav til revision og afsluttende regnskab.

Fyraftensmødet afholdes den 19. marts i Aarhus og den 21. marts i København.

Læs mere og tilmed dig her. 

 

 

Få styr på sikkerheden i din organisation

Er du sådan en, der ofte tænker ''better safe than sorry'', så er dette fyraftensmøde lige noget for dig! Tænker du det derimod aldrig, så er det en endnu stærkere grund, til at du bør deltage. 

 

CISU afholder den 18. marts i Aarhus og 20. marts i København fyraftensmødet ''Intro til Sikkerhed i Praksis''. 

Kursisterne vil få en praktisk indføring i sikkerhedsplanlægning for mindre organisationer. Herunder trussels- og sårbarhedsvurderinger, beredskabs- og kriseplaner, krav til procedurer, introduktion til sikkerhedspolicy med gode råd vedrørende træning af medarbejdere, forsikringsdækning og administrative rutiner.

 

Kurset vil give deltagerne mulighed for at udvikle og styrke sikkerhedsaspektet i deres arbejde.

 

Tilmelding efter først til mølle princippet her.

 

 

Bliv en del af bevillingsudvalget for CISUs oplysningspulje

CISU søger en repræsentant fra en medlemsorganisation til CISUs oplysningspuljes bevillingsudvalg.

Bevillingsudvalget for CISUs oplysningspulje består af tre medlemmer: To repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer og en ekstern kommunikationsfaglig bevillingskonsulent.

 

Ansøgningerne til puljen behandles af bevillingskonsulenten, som foretager en vurdering på baggrund af retningslinjerne. Derefter sender bevillingskonsulenten en indstilling til bevillingsudvalget, som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse. Se retningslinjer for CISUs oplysningspulje på www.cisu.dk/oplysningspulje.

Læs det fulde opslag på CISUs hjemmeside her. 

Huskeliste: Tre ting du skal vide, hvis du søger Udviklingsindsatser

Der er deadline for ansøgninger om Udviklingsindsatser d. 13. marts. Der er tre vigtige ting, man skal huske når man søger. 

  1. Husk at bruge det nyeste ansøgningsformat – også når det er en genansøgning fra sidste runde. Det nye format ligger her: http://www.cisu.dk/skemaer  
  2. Pr. 1. januar 2019 er det kun muligt at indsende forside, ansøgningstekst og budget, man kan ikke længere indsende bilag. Husk derfor at inkludére alle vigtige oplysninger i ansøgningen
  3. Vil man tjekke, om man har husket alle ting til ansøgningen, findes der en tjekliste i Civilsamfundspuljens retningslinjer, s. 40. Den kan også downloades her.

CISU ser frem til at modtage alle ansøgninger. 

 

Andre nyheder

Seniorer Uden Grænser inviterterer til netværksmøde 
Den 26. april inviterer CISUs medlemsorganisation Seniorer Uden Grænser til arrangementet ''Environmental Challenges and Projects in the Global South''. 
Det foregår i Aarhus, og der er tilmelding her. 

 

Globalt Fokus inviterer til EU-funding kursus 

Globalt Fokus afholder i april og maj kurser i EU funding. Torsdag d. 11. april afholder vi et heldags-introduktionskursus i samarbejde med Red Barnet, hvor man kan blive skarp i at udvikle ansøgninger til EuropeAid, med særligt fokus på at skrive en god konceptnote. Vi introducerer EU’s primære instrumenter til at søge funding, forklarer hvordan konceptnoter evalueres, og gennemgår, hvad der udgør et stærkt proposal. Læs mere om arrangementet her eller i vedhæftede invitation.
 
I starten af maj afholder vi sammen med Dansk Flygtningehjælp endnu et heldagskursus, der fokuserer på administration af kontrakter med Europe-Aid midler. Kurset vil ligge torsdag d. 2. maj og vil gennemgå alle tre faser af projektimplementeringen for at give deltagerne et grundlæggende overblik over forvaltningen af EU-midler. Læs mere om arrangementet her eller i vedlagte invitation.

Tilmelding: Sker ved at benytte tilmeldingsmodulerne på de to indsatte links ovenfor. For spørgsmål omkring kurserne kan man kontakte politisk rådgiver Astrid Alexandersen på aa@globaltfokus.dk.

Tilmeldingsfrist for de to kurser er henholdsvis d. 4. og 25. april 2019.Fejr World Water Day med Ingeniører uden Grænser
Den 21. marts er det Verdens Vanddag. Det fejrer Ingeniører Uden Grænser, og civilsamfundet er inviteret med. 
Læs mere om arrangementet på facebook-begivenheden her. 

 

Udenrigsministeriets oplysningspulje 

Der er ansøgningsfrist til Udenrigsministeriets oplysningspulje d. 1. april inden midnat. 

Udenrigsministeriets Oplysningspulje kan søges af alle, der vil lave formidling om forholdene i udviklings- og vækstlande til den danske befolkning. Støtten går blandt andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. Formålet med aktiviteterne er at skabe forståelse for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde blandt danskerne.

 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

 

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspujen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 13. marts 2019.

Vær opmærksom på den nye dato. Fremover falder ansøgningsfristen for udviklingsindsatser under civilsamfundspuljen den anden onsdag i marts og september. 


Alle andre indsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgningsfrist. 


CISUs Oplysningspulje har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 30. april 2019 kl. 12.00. Derudover har den løbende frist.

 

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 


 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

The 'Calendar' module could not be found
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

The 'Calendar' module could not be found
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du indtaste det her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

The 'Calendar' module could not be found

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Rebecca Birch Roulund på reb@cisu.dk.

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk