Kære 
 

Få indflydelse gennem bestyrelsesarbejde

Skal jeres organisation være repræsenteret i CISUs bestyrelse? Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer på årets generalforsamling.

Som bestyrelsesmedlem i CISU har man indflydelse på, hvordan et af landets største netværk af folkelige foreninger drives og udvikler sig. Og man 
kan være med til at påvirke de rammer og vilkår, som CISUs ca 280 medlemsforeninger arbejder under.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen holder otte faste møder om året skiftevis i Aarhus og København. Møderne ligger som regel på hverdage. Bestyrelsesmedlemmer får alle udgifter til transport og lignende betalt. Man har også mulighed for at kompensensation, hvis man skulle miste løn for at kunne sidde i bestyrelsen. Derudover får bestyrelsens forperson, næstforperson og kasserer et mindre honorar.


Ønsker du at stille op?
Det er let at stille op til bestyrelsen. Man kan gøre det på selve generalforsamlingen
den 6. april i Odense. Hvis man allerede nu ved, man vil stille op, kan man også få en præsentation af sit kandidatur sendt ud sammen med det øvrige materiale til deltagerne på generalforsamlingen. Så har deltagerne lidt længere tid til at overveje, hvem de vil stemme på.

 

Ønsker man dette, skal man skrivemaks en halv sides præsentation af hvem man er, og hvad man vil arbejde for i bestyrelsen. Teksten sendes til Andrea Kiel fra sekretariatet på akc@cisu.dk senest den 26. marts.

Der er også mulighed for at stille op til posten som intern revisor. Det foregår efter samme fremgangsmåde, som hvis man stiller op til bestyrelsen.

Søg 25.000 kr til oplysning!

CISUs oplysningspulje, hvor man kan søge op til 25.000 kroner til oplysningsprojekter i Danmark, har ansøgningsfrist d. 30. april. 

 

Oplysningspuljen giver støtte til et mangfoldigt og fantasifuldt udvalg af oplysningsaktiviteter i Danmark, som formidler viden om udviklingssamarbejde og/eller om udviklingslande situation gerne med udgangspunkt i jeres forenings konkrete aktiviteter og partnerskaber i udviklingslandene.

 

Tidligere har organisationer som Afrika Kontakt fået en bevilling til rapporten Big Business på Bistand. DFUNK har fået penge til arbejdet med en podcast-serie om at være på flugt, og Skoleliv I Nepal har fået penge til at afholde arrangementer på Folkemødet på Bornholm. 

 

Gå på opdagelse og hent inspiration fra tidligere oplysningsprojekter, der har modtaget støtte fra oplysningspuljen på CISUs hjemmeside her.

Læs mere om puljen og mulighederne her.

Lær at monitorere med belgisk ekspert

Den 16. maj holder CISU kursus med monitorerings- og evalueringseksperten Jan Van Ongevalle fra Belgien.

 

Kurset er for personer og organisationer som er interesseret i at styrke deres fokus på resultatniveauet i deres monitorering. Kurset kommer til at give kursisterne praktisk erfaring med simple redskaber og metoder, de vil kunne bruge i deres eget monitoreringsarbejde.

 

Jan Ongevalle afholdt i efteråret et monitorerings- og evalueringskursus for organisationer med en bevilling fra Frame, Voice, Report!-puljen.  En af kursisterne Anna Lund Nielsen, projektleder i IDA, fortalte efterfølgende om sin om sin læring:

 

- Efter workshoppen med Jan har jeg brugt flere af de redskaber, han præsenterede os for til at få overblik over vores indsatsområder og til at følge processerne i vores projekt. Jan formåede at få monitorering og evaluering ned på et konkret niveau, sådan at metoderne var nemme at gå til og kunne bruges med det samme. Det har givet vores projekt et godt overblik over, hvor vores faldgruber og især vores succeser ligger!

 

Kurset How to capture change in development interventions vil foregå på engelsk d. 16. maj fra 15.30 – 19.30 på Vartov i København. CISU refunderer transportudgifter over 100 kr. hvis medlemsorganisationen ikke har mulighed for at dække omkostningerne selv. Læs mere om kurset og Jan Van Ongevalle og tilmeld jer her.

24 ansøgninger om udviklingsindsatser

Der var ansøgningsfrist til Civilsamfundspuljens støtteform Udviklingsindsatser d. 13. marts. CISU modtog 24 ansøgninger til 50,6 mio. kr. Vi har ca. 32 mio. kr. til uddeling i runden. Alle ansøgere får besked senest d. 20. maj. 

Styrk arbejdet med fortalervirksomhed

Den 24 april i Aarhus og den 25 April i København er der fyraftensmøde for organisationer med større bevillinger og programorganisationer, der ønsker at forbedre arbejdet med fortalervirksomhed. 

 

På fyraftensmødet vil deltagerne kortlægge styrker og svagheder i deres nuværende fortalervirksomhed og på den måde få inputs til, hvordan de kan gøre den stærkere. Det sker blandt andet gennem en en øget bevidsthed om, hvor man effektivt kan forbedre sit fortalervirksomheds-arbejde. På den måde kan man løfte det til et niveau, så både organisationen og partnerorganisationen får udnyttet det fulde potentiale af fortalervirksomhed.

 

Læs meget mere og tilmeld din organisation her.

Bland dig i Udviklings-politisk Råd

Tirsdag den 26. marts er der møde i Udviklingspolitisk Råd. I den forbindelse kan CISUs medlemsorganisationer komme med kommentarer til indholdet på mødet til Lars Engberg-Pedersen fra DIIS, som CISU har indstillet til at være med i rådet. Så kan han læse dem som forberedelse til mødet; Lars Engberg-Pedersen er dog ikke forpligtet af kommentarerne.

 

Ønsker man at komme med kommentarer, skal man sende dem til Andrea Kiel fra CISUs sekretariat på akc@cisu.dk senest d. 24. marts. Så videregiver hun dem samlet til Lars Engberg-Pedersen. 

Hold gerne kommentarerne på under en A4-side.

På dette møde vil der blandt andet være diskussioner af Civic Space samt en evaluering af den danske støtte til civilsamfundet. Dyk ned i dagsordenen og bilagene, og bliv klogere. 

Dagsorden og bilag til mødet findes her

 

Fyraftensmøde om oplysning, global dannelse og verdensmål 4.7

Kom til fyraftensmøde den 6. maj fra kl 15-18 i København om verdensmål 4.7, der handler om global dannelse


Inden år 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder blandt andet gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

 

Vil du gerne lære af andres erfaringer på dette område? Så deltag i fyraftensmødet ”Global dannelse som løftestang for verdensmålene”. På mødet vil du få overblik over arbejdet i Danmark og Europa, få mulighed for at fortælle om dit arbejde med mål 4.7, høre hvad andre gør og måske endda være med til at danne et netværk omkring mål 4.7.

 

Læs mere om mødet og tilmeld dig her.


 

Tag med CISU på Folkemøde

Igen i år stiller CISU og Levende Hav Kutteren Anton til rådighed som platform for CISUs medlemsorganisationer.

For at komme med skal man downloade og udfylde dette skema og sende det til Kim Jensen på kj@cisu.dk inden 14. april.

 

I skemaet skal man skrive, hvilke tidspunkter, der passer bedst. Det gør man ved at vælge et felt i denne oversigt. Jo flere, man vælger, jo større mulighed har man for at få en tid.

 

Er din organisation klar til den grønne omstilling?

Den 4. april 2019 på Vartov i København afholder CISU seminar om civilsamfund og grøn omstilling.CISU har fået en klimabevilling, og vil derfor over de næste tre år holde en række workshops om verdensmål 13, der handler om klimaindsatser. Dette seminar er det første i rækken. 

Ifølge Rådgiver i CISU Maria Graversen er det vigtigt at alle slags organisationer, små som store, engagerer sig i klimadagsordenen, fordi deres samarbejdspartnere vil være påvirket at klimaforandringerne. 

 

- Det er vigtigt at få alle med, inklusiv de mindre organisationer. Konsekvenserne af klimaforandringerne er globale og massive. Derfor skal man som organisation være opmærksom på hvilke klimaproblematikker, der er relateret til de arbejdsområder man har indsatser i.

På seminaret vil journalist på Information, Jørgen Steen Nielsen, tage pulsen på klimasituationen, som den er i dag og give et indblik i de aktuelle globale problemstillinger. Herefter vil tre af CISUs medlemsorganisationer give bud på, hvilke muligheder civilsamfundet har for at handle i Danmark og globalt. Medlemsorganisationerne er Verdens Skove, Afrika Kontakt og Dansk International Bosætningsservice. Alle organisationer har erfaring med projekter om klimatilpasning og modstandsdygtighed.

 

Hele arrangementet varer fra 16 til 20 og er gratis for såvel medlemmer som ikke-medlemmer.

Man tilmelder sig her.
 

 

 

CISU lancerer fire temapapirer

CISU lancerer i dag fire temapapirer, der forklarer og uddyber centrale begreber for civilsamfundsorganisationers arbejde. Det drejer sig om begreberne ''Partnerskab, Udviklingstrekanten, Fortalervirksomhed og Rettighedsbaseret civilsamfundsarbejde''. 

Papirerne er rettet mod organisationer, der måske har stiftet bekendtskab med begreberne, men ikke er helt afklarede med, hvad det betyder i en CISU-sammenhæng. På den måde håber CISUs faglige leder, Jeef Bech, at papirerne kan skabe forståelse og skabe lysten til at komme i gang med at arbejde med begreberne. 

 

- Papirerne klæder organisationerne på  til at forstå, hvorfor temaerne er vigtige, og hvad indholdet er. De indeholder enkelte gode råd og links til mere information. Jeg håber at organisationerne vil blive inspirerede og tage kontakt til CISU om, hvordan de kan bruges i praksis. Det kan de blandt andet ved at bestille rådgivning eller tilmelde sig CISUs kurser, forklarer Jeef Bech, faglig leder i CISU.

CISUs nye temapapirer kan læses her.

 

Andre nyheder

Vil du med på en transformativ læringsrejse?

Netværket Bridge47 inviterer til en “transformative learning journey with the aim of tackling the root causes of global crises through education” Træningen er for ansatte i civilsamfundsorganisationer, der arbejder med oplysning og global dannelse (det, der lige nu på engelsk kaldes Global Citizenship Education (GCE)) både inden for og uden for det formelle skolesystem. Læs mere og ansøg om at komme med her. Der er frist 7.april.  

 

Udenrigsministeriets oplysningspulje 

Der er ansøgningsfrist til Udenrigsministeriets oplysningspulje d. 1. april inden midnat. 

Udenrigsministeriets Oplysningspulje kan søges af alle, der vil lave formidling om forholdene i udviklings- og vækstlande til den danske befolkning. Støtten går blandt andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. Formålet med aktiviteterne er at skabe forståelse for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde blandt danskerne.

 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

 

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspujen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 13. marts 2019.

Vær opmærksom på den nye dato. Fremover falder ansøgningsfristen for udviklingsindsatser under civilsamfundspuljen den anden onsdag i marts og september. 


Alle andre indsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgningsfrist. 
NB! På side 38 i version 2.0 af retningslinjerne for Civilsamfundspuljen fremgår det at videoansøgninger må være max 5 minutter lange. Dette er ændret til max 10. minutter. 


CISUs Oplysningspulje har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 30. april 2019 kl. 12.00. Derudover har den løbende frist.

 

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 


 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

The 'Calendar' module could not be found
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

The 'Calendar' module could not be found
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du indtaste det her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

The 'Calendar' module could not be found

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Rebecca Birch Roulund på reb@cisu.dk.

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk