Kære 
 

6 simple tricks til at få flere medlemmer via hjemmesiden

Den digitale udvikling buldrer afsted. Nye metoder og gammelkendte tricks tilpasset de teknologiske muligheder er i høj kurs og står højt på fundraiserens dagsorden. På fyraftensmødet den 7. maj i Aarhus og 8. maj i København giver fundraising-ekspert Kim Skytte Graae konkrete tips hvordan du kan optimere medlemshvervningen via hjemmesiden og den digitale fundraising i din organisation.
Tilmelding her. 

 

Klimaseminar: Civilsamfundet skal tænke klima ind i helheden

Den 4. april var over 80 mennesker mødt op til klimaseminar om civilsamfund og grøn omstilling i den store sal på Vartov i København.

 

Her havde CISU inviteret en lang række gæster fra blandt andet medlemsorganisationer, udenrigsministeriet og Dagbladet Information til at kickstarte de kommende års fokus på at få klima på dagsordenen, når civilsamfundsorganisationer udvikler indsatser.  Det er nemlig vigtigt at have øje for klimaet, fortæller rådgiver i CISU, Maris Graversen, der også sidder i CISUs klimaarbejdsgruppe. 

 

- Vi ved, at klimaforandringer bidrager til fattigdom og øget ulighed i verden. Hvis vi for eksempel kan få de organisationer, der i forvejen arbejder med fattigdomsbekæmpelse og ulighed til også at tænke klimatilpasning og modstandsdygtighed ind i deres arbejde, så kan vi nå rigtig langt. 

 

CISUs journalistpraktikant, Rebecca Birch, var også tilstede. Hun har skrevet en artikel om seminaret og vigtigheden af at huske klimaet, når indsatser udvikles. Den kan læses her. 

 

Klimaseminaret var det første klimaarrangement i rækken. Man kan man allerede nu sætte kryds i kalenderen den 12. i København og 13. juni i Aarhus. Her afholder CISU et kursus i, hvordan man kan integrere en klimavinkel på sit eget udviklingsarbejde. Tilmeldingen er åben allerede nu her.

Der er desuden klima-drop-in-rådgivning i Aarhus den 27 maj, og i København d. 29. maj. Her er tilmelding ikke nødvendig. 

Introkurser: Lær centrale redskaber at kende

CISU afholder snart to forskellige kurser, der begge introducerer nye medlemsorganisationer eller nye frivillige i erfarene organisaitoner til to centrale metoder, når man skal udvikle indsatser. Logical Framework Approach og Theory of Change. Derfor er der nu god mulighed for at få et solidt fundament for ens fremtidige arbejde med udvikling. 


Kort om de to begreber

 

Logical Framework Approach er et redskab til planlægning af et udviklingsprojekt og kan blandt andet give svar på spørgsmål som: 

Hvordan er den lokale kontekst i forhold til det problem, man ønsker at løse med vores projekt?
Hvordan løser man bedst de problemer, der er i området? 

Hvilke målsætninger og strategi skal man vælge?

CISUs ansøgningsskemaer er bygget op omkring Logical Framework Approach-metoden. Derfor er den god at have kendskab til, hvis man skal søge CISUs puljer. 

Intro til LFA-kurserne finder sted 8. maj i Aarhus og 9. maj i København. 

Tilmelding findes her. 

 

Theory of Change er et nyt buzzword i udviklingsindsatser. Det er et redksab man bruger til at beskrive forandringen man ønsker, i stedet for kun at fokusere på aktiviteterne man udfører. 

På kurset bliver deltagerne klogere på, hvordan man kan bruge Theory of Change i projektplanlægning, og hvordan den kan bidrage til at have større fokus på forandring og læring i det arbejde, man udfører. 

 

Kurset finder sted 27. maj i Aarhus og 29. maj i København. 


Man tilmelder sig her. 
 

 

 

Forebyg magtmisbrug: Intro til Safeguarding

CISU inviterer til fyraftensmøde med fokus på, hvordan organisationer kan forebygge magtmisbrug internt, hos partnerorganisationer og ved indsatser i udviklingslande. 

 

På mødet vil deltagerne få redskaber med hjem, de kan bruge til at forebygge og lokalisere, hvor der er risiko for, at der kan opstå magtmisbrug. Deltagerne får også værktøjer til at udforme retningslinjer for håndtering af magtmisbrug eller seksuel udnyttelse. Fyraftensmødet er også åbent for ikke-medlemmer. 

Det foregår den 20. maj i Aarhus og den 23. maj i København. 

Tilmelding findes her. 

Skab engagement og oplysning om global dannelse og verdensmålene

Laver jeres organisation oplysning om jeres arbejde i Danmark? Så kan man deltage i fyraftensmøde om verdensmål 4.7, global dannelse, mulighederne og udfordringerne ved at implementere verdensmål 4.7 i Danmark. Her kan man møde andre, der gør det samme og sammen blive klogere på, hvordan oplysningsarbejde passer ind i verdernsmålsdagsordenen. 

 

Fyraftensmødet handler om mål 4.7, der har pustet nyt liv i diskussioner om, hvorfor det er vigtigt at fremme global dannelse, og hvordan man kan gøre det. Både inde og uden for det formelle skolesystem.

Formålet med mødet er at afsøge potentialer for samarbejde omkring implementeringen af mål 4.7 i Danmark.


Mødet er arrangeret af CISU, MUNDU og Bridge47.

Få mere information og tilmeld dig på CISUs hjemmeside.

Se invitationen som PDF her.
 

Status & Perspektiver: Læs om medlemsorganisationernes arbejde

April er den tid på året, hvor CISU udkommer på tryk i form af magasinet Status & Perspektiver, der er bestyrelsens beretning i magasinform. Deltagerne på generalforsamlingen har allerede fået det og der er blevet sendt eksemplar ud til de tilknyttede kontaktpersoner i medlemsorganisationerne. 

Hvis du vil have fingrene i et eksemplar, så husk at spørg efter det, næste gang du er på kursus til rådgivning eller på anden måde i berøring med CISU. 
Man kan også læse magasinet online her. 

 

Andre nyheder

Invitation: Deltag i Danmarks største oplysningskampagne om Verdensmålene 

Danmark for målene, der er den hidtil største oplysnings- og aktivitetskampagne om verdensmålene i Danmark, inviterer CISUs medlemsorganisationer om bord.

 

Danmark for Målene besøger hen over sommeren 48 byer seks gange. I alt skal der holdes 288 temaarrangementer i bymidterne rundt omkring i landet. I alle byer etableres et oplevelsesunivers med seks pavilloner og én hovedpavillon. Det er her, man som organisation kommer ind i billedet. Man kan nemlig få lov at bruge pladsen i én af de seks pavilloner i én eller flere byer. Den eneste forudsætning er at man kan stille med to personer i syv timer, som vil gå med opsætning af pladsen (ca. 2 timer), aktiviteter, godt samvær og borger-til-borger dialog på pladsen (4 timer) og nedtagning (1 time). Det er også en mulighed at samarbejde flere organisationer om én pavillion. 

 

Danmark for Målene er en 2030 plan med opstart i 2019. Ovenstående mulighed er indledningen til et længerevarende samarbejde, som ud over 48 byer også tæller Globalt Fokus, Verdens Bedste Nyheder og Global Public. Hertil kommer partnervirksomheder som, i lighed med de deltagende byer, sikrer det økonomiske fundament for Danmark for Målene. 

 

Organisationer, der vil høre mere om muligheden skal gå ind på www.danmarkformålene.dk. Derudover kan man altid ringe til Bettina Andersen på 40 46 40 20.

Kommende ansøgningsfrister i CISU

 

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspujen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 11. september 2019.


Alle andre indsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgningsfrist. 
 


CISUs Oplysningspulje har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 30. april 2019 kl. 12.00. Derudover har den løbende frist.

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 


 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

The 'Calendar' module could not be found
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

The 'Calendar' module could not be found
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du indtaste det her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

The 'Calendar' module could not be found

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Rebecca Birch Roulund på reb@cisu.dk.

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk