ForsideAktueltNyt medlem til CSP bevillingsudvalg

CISU indkalder hermed:

 

 

Kandidater fra CISUs medlemsorganisationer til nyt medlem af Bevillingsudvalget (Civilsamfundspuljen)

Baggrund:

Bevillingsudvalget for Civilsamfundspuljen består af syv medlemmer: Fire repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer, og tre fra større ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller relevante faglige institutioner indenfor det danske udviklingssamarbejde. Derudover er der fire eksterne Bevillingskonsulenter i bevillingssystemet. Ansøgningerne til Civilsamfundspuljen behandles af Bevillingskonsulenterne, som foretager en faglig og administrativ vurdering på baggrund af retningslinjerne for Civilsamfundspuljen. Derefter sender de en indstilling til Bevillingsudvalget, som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse. Se retningslinjerne for Civilsamfundspuljen på www.cisu.dk .

 

Fra 1. januar 2021 har Bevillingsudvalget brug for et nyt medlem som repræsentant for CISUs medlemsorganisationer.

 

Indkaldelse af kandidatforslag fra CISUs medlemsorganisationer:

Der indkaldes hermed forslag fra medlemsorganisationerne på mulige kandidater til denne post.

Medlemsorganisationerne kan indstille en eller flere erfarne folk fra deres organisation til posten. Personer, der ønsker at komme i betragtning, kan således kun henvende sig via deres organisation.  Medlemsorganisationer, der allerede har et medlem af Bevillingsudvalget, kan ikke foreslå kandidater (pt.  Aktion Børnehjælp, Global Aktion og 100% for Børnene).

 

Udpegning og kriterier:

Det er CISUs Bestyrelse, der udpeger på baggrund af de foreslåede kandidater. Der vil blive lagt vægt på følgende:

  • Dokumenteret erfaring med formulering, vurdering og gennemførsel af udviklingsindsatser.
  • Bredt kendskab til civilsamfundsorganisationer og deres indsatser og arbejdsformer ude og hjemme.
  • Kendskab til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi og den danske civilsamfundspolitik.

 

Opgaven:

En stor del af arbejdet ligger i direkte forlængelse af ansøgningsfristerne i Civilsamfundspuljen (den anden onsdag i marts og september), men Bevillingsudvalget vil også skulle vurdere ansøgninger under 500.000 kr. m.fl. med løbende ansøgningsfrist samt programansøgninger med faste ansøgningsprocesser hvert andet år. I alt forventes ca. 150 ansøgninger om året fordelt på Bevillingsudvalget efter aftale. Deltagelse i 4-6 årlige møder. Der ydes et årligt vederlag, som pt. er kr. 54.000. Det vurderes, at der er cirka 120-150 timers indsats om året, men der er ingen fastlagte normer. Læs eventuelt mere om Bevillingsudvalget på www.cisu.dk under Civilsamfundspuljen. Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen og kan forlænges 1 gang.

 

Ansøgningsprocedure:

For alle kandidater skal medsendes følgende tre dokumenter:

  • Kort motivation fra bestyrelsen i den organisation, der foreslår en kandidat
  • Kandidatens egen korte beskrivelse af relevante faglige erfaringer og motivation for opgaven
  • CV for kandidaten

 

Forslag til kandidater skal være CISU i hænde senest torsdag den 3. december. Kandidatforslag sendes elektronisk til ans@cisu.dk.

 

Yderligere spørgsmål vedr. Bevillingsudvalget kan rettes til CISU (Administrativ leder Andreas Møller Andersen eller Forvaltningskonsulent Amalie Palle Petersen 86 12 03 42).