ForsidePuljerDen danske nødhjælpspulje

Den danske Nødhjælpspulje eller the Danish Emergency Relief Fund (DERF) giver støtte til nødhjælpsindsatser i forbindelse med humanitære kriser. Danske civilsamfundsorganisationer, der ikke har en humanitær partnerskabsaftale med Danida, kan opnå støtte igennem puljen. Organisationerne skal igennem lokale partnere være lokalt forankrede. Målet med puljen er at støtte hurtige og fleksible nødhjælpsindsatser i kriseramte kontekster på en ansvarlig, inklusiv og gennemsigtig måde og med fokus på sårbare befolkningsgrupper.

 

Puljen vil være åbner for ansøgninger til humanitære indsatser i støtteværdige kriseramte. Se nuværende støtteværdige humanitære kriser på cisu.dk/derf. 

 

For yderligere information om puljen se også cisu.dk/derf. Her kan du læse mere om puljen, samt tilgå retningslinjer og andre relevante manualer og formater.

 

Alle danske organisationer uden en humanitær partnerskabsaftale med Danida kan søge DERF om støtte til humanitære indsatser. For at opnå en hurtigere behandlingstid på specifikke ansøgninger, kan organisationen vælge at søge om prækvalificering til puljen. Man bliver prækvalificeret til at kunne søge midler til indsatser i bestemte kontekster og op til et bestemt beløb.
 

CISU modtager ansøgninger til prækvalificering løbende.

Ansøgningsformatet findes her. 

 

DERF administreres af CISU i samarbejde med Redbarnet Danmark og Start Network på vegne af Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet har fastlagt de overordnede rammer for støtten. Puljen er en del af den danske statslige humanitære bistand og underlagt Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi og de øvrige relaterede generelle strategier og politikker, som regeringen og Folketinget har vedtaget.

 

For CISUs medlemsorganisationer er det muligt at få rådgivning om udformning af ansøgningen.
 

Bestil en rådgivning på denne side. Andre ansøgere kan få kortere telefonisk vejledning.