ForsideBliv medlem af CISU

Hvem kan blive medlem?

Alle danske foreninger og ikke-erhvervsdrivende fonde med aktiviteter i udviklingslande kan anmode om medlemskab af CISU.

Bemærk: det er ikke et krav at være medlem af CISU for at søge vores puljer

 

Følgende krav skal være opfyldt. Organisationen:

  • skal være engageret i udviklingsarbejde enten som hovedaktivitet eller som en del af sine aktiviteter og mål
  • skal være etableret og forankret i en medlemskreds: I skal have vedtægter, bestyrelse, og have holdt generalforsamling. På frivillighed.dk kan man finde guider til at etablere en forening
  • skal have hjemsted i Danmark
  • må ikke være drevet af kommercielle formål.

 

Hvis I gerne vil have en afklaring på, om medlemskab er relevant for jeres organisation, kan I sende en mail til cisu @cisu.dk og bede om en rådgivning.

 

Sådan melder I jer ind

Da CISU indfører et nyt administrationssystem henover sommeren, bliver det først muligt at melde sig ind efter 17. august. Vores nuværende system er nu lukket ned (pr. 1. juli 2020)

 

Kontingent

Kontingentsatsen afhænger af organisationens årlige omsætning - og svarer til organisationens samlede årlige omsætning, dvs. inkl. (støtte-) midler der anvendes/formidles videre af/til partnere etc. Der er følgende kategorier:

 

Kontingent kr./år Årlig Omsætning 
600 0-199.999
1200 200.000-1.499.999
2500 1.500.000-2.999.999
3500 3.000.000-