ForsideKontakt CISU

Generelle henvendelser vedr. medlemskab, kurser, puljer, arrangementer mv.

Kontakt CISUs sekretariat på tlf. 8612 0342 (hverdage kl.10.00-14.00) eller den fælles hovedmail: cisu @ cisu.dk.

eller ring direkte til de enkelte medarbejdere på de direkte numre angivet nedenfor

 

Rådgivning og kurser

Rådgivninger kan kun bestilles elektronisk via hjemmesiden: Bestil en rådgivning

Tilmelding til kurser kan kun ske via hjemmesiden: Se kursusoversigt her og forsæt til tilmeldingsformularen under beskrivelsen af det enkelte kursus

 

Henvendelser vedrørende administration af bevillinger

Civilsamfundspuljen, CISUs Oplysningspulje eller Naboskabspuljen: puljer@cisu.dk

Den danske nødhjælpspulje (DERF): derf@cisu.dk

FRAME, VOICE, REPORT!: cisu@framevoicereport.org
 

Pressehenvendelser
Kontakt Kim Jensen, kommunikationsansvarlig på kj@cisu.dk eller  6915 1959 eller sekretariatsleder Jeef Bech på jb@cisu.dk. 

 

CISUs rådgivere

Alle CISUs rådgivere tilbyder generel rådgivning og varetagelse af CISUs kapacitetsydelser.

Bemærk: Rådgiverne er ofte væk fra kontoret. Hvis du vil være sikker på, at din henvendelse bliver behandlet, skal du benytte den fælles hovedmail cisu @ cisu.dk

 


 

Lotte Asp Mikkelsen

Særligt fokus: Rådgivningsansvarlig, generel rådgivning, evaluering, strategiske processer, frivillighed.

E-mail: lm @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1953


 

Nina Lauritzen

Nina er rådgivningsansvarlig i CISU. Hun yder udover generel rådgivning også DERF-rådgivning.

E-mail: nl @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1964


 

Søren Asboe Jørgensen

Søren er kursusansvarlig. Han arbejder også med generel rådgivning og ansøgninger til puljerne og programmer.

E-mail: saj @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1966

Jacob Thorsen

Jacob er rådgiver hos CISU og arbejder udover rådgivning også med retningslinjer for Civilsamfundspuljen og programmer.

E-mail: jt @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1973

Christoph Lodemann

Christoph er ansvarlig for Den danske Nødhjælpspulje DERF. Derudover arbejder han for sammenhæng mellem nødhjælp og udvikling i skrøbelige kontekster. Christoph er også involveret i generel rådgivning og kurser.  

E-mail: chl @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1965

Mette Kjærtinge

Mette arbejder med generel rådgivning, monitorering, evaluering og læring, digitalisering og privatsektorsamarbejde.

E-mail: mek @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1962

 

Souad Bourrid

Souad arbejder med generel rådgivning, programmer, netværk, globalt samarbejde og verdensmål. 

E-mail: sob @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1955

Maria Haahr

Maria arbejder udover generel rådgivning med frivillighed og ressourcemobilisering. Hun varetager også opgaver i forbindelse med Den Danske Nødhjælpepulje, DERF. 

E-mail: mha @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1976

Anders Reimers Larsen

Udover generel rådgivning på Civilsamfundspuljen, arbejder Anders med civilsamfundets råderum, digital resilience, såvel som kursusudvikling

E-mail: arl @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1970

Maria Graversen

Maria er ansvarlig for CISUs klimainitiativer. Udover klimakurser og generel rådgivning på Civilsamfundspuljen, arbejder hun med netværk, unge, projektudvikling og monitorering.

E-mail: mgr @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1960

Lotus Danst - Engagementsmedarbejder 
Lotus understøtter medlemsorganisationernes arbejde med folkeligt engagement i udviklingssamarbejdet. 
E-mail: lda@cisu.dk 
Direkte telefon: 6915 1971

 

 

 

 

CISUs forvaltningskonsulenter

CISUs forvaltningskonsulenter administrerer Civilsamfundspuljen, Den danske nødhjælpspulje (DERF), Frame, Voice, Report!, Naboskabspuljen og CISUs Oplysningspulje og kan besvare spørgsmål vedr. bevillinger og budgetter. Forvaltningskonsulenternes særlige fokus er angivet under den enkelte medarbejder nedenfor.

 

Solveig Nielsen - forvaltningskonsulent

Særligt fokus: Civilsamfundspuljen og dens  programmodalitet. Nødhjælpspuljen (DERF). Naboskabspuljen.

E-mail: sn @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1969

Iben Westergaard Rasmussen - forvaltningskonsulent 

Iben arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen og Oplysningspuljen. Derudover arbejder hun også med monitorering og evaluering. 

E-mail: iwr @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1972

Helene Holbeck Kannegaard - forvaltningskonsulent

Helene arbejder halvdelen af tiden som forvalter på Frame, Voice, Report!-oplysningsprojektet. Den anden halvdel af sin tid bruger hun på at udvikle på CISUs database.

E-mail: hhk @ cisu.dk 

Direkte telefon: 6915 1961

Amalie Palle Pedersen - forvaltningskonsulent

Amalie arbejder som forvalter på følgende puljer: Civilsamfundspuljen og Nødhjælpspuljen (DERF). 

E-mail: app @ cisu.dk 

Direkte telefon: 6915 1956

Helle L. Lønroth - forvaltningskonsulent 

Helle er controller på FrameVoiceReport (FVR), en EU bevilling med syv partner-lande hvor CISU er Lead. Herudover arbejder hun som forvalter på Civilsamfundspuljen. 

E-mail: hll @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1977

 

Karla Hammerskov - forvaltningskonsulent (deltid)

Karla arbejder som forvalter på Civilsamfundspuljen.

E-mail: kha @ cisu.dk

Camilla Maria Eriksen - studentermedhjælper
Administration af puljerne 
E-mail: cme @ cisu.dk

Birgit Ernø-Kjølhede - studentermedhjælper 
Administration af puljerne
Email: bek @ cisu.dk 

     

 

Ledelse og Stabsfunktioner

 

Jeef Bech- sekretariatsleder

Ledelse og strategier, information og eksternt samarbejde

E-mail: jb @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1958

Andreas Møller Andersen - administrativ leder

Ledelse og strategier, faglig koordinering og udvikling

E-mail: ama @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1974

Kim Jensen - kommunikationsansvarlig

Som kommunikationsansvarlig arbejder Kim med CISUs hjemmeside, nyhedsbrev, kampagner, og kommunikation til medlemmer. Derudover er Kim kommunikationsrådgiver, tillidsrepræsentant og CISUs repræsentant i bestyrelsen for Verdens Bedste Nyheder. 

E-mail: kj @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1959

Camilla Bøgelund - kommunikationsmedarbejder 
Camilla arbejder med ekstern kommunikation. Herunder særligt nyheder og sociale medier. Hun varetager også opgaver i forbindelse med Engagementspuljen og politisk interessevaretagelse. 
Email: cb @ cisu.dk
Direkte telefon: 6915 1967 

Bolette Kornum - Controller

Bolette arbejder som financial controller og som finance manager på Den Danske Nødhjælpspulje, DERF.

E-mail: bko @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1963

Lis Hansen - bogholder

Regnskab og bogholderi for puljer og forening

E-mail: lh @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1957

Rikke Kragelund Matthews - sekretær

Rikke er ansvarlig for medlemsservice, kursusadministration, intern administration, IT drift samt udvikling.

E-mail: rkm @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1952

Andrea Kiel Christensen - stabsmedarbejder

Andrea er bindeled mellem CISUs sekretariat og bestyrelsen. Hun arbejder desuden med monitorering og evaluering, frivillighed og ressourcemobilisering. 

E-mail: akc @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1968

Ditte Marie Nørmark Andersen - stabsmedarbejder

Ditte Marie er bindeled mellem CISUs sekretariat og bestyrelsen. 

E-mail: dma @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1975

Simon Damgaard Nielsen - studentermedhjælper 
IT og økonomi 
E-mail: sdn @ cisu.dk