ForsidePuljerCISUs OplysningspuljeStøttede projekter 2020

    

April-runden

Bag mærkatet - oplysningskampagne om landarbejderliv i sydafrikansk vinproduktionBevilget beløb

25.000,-

 

Global Aktion er bevilget støtte til at sætte fokus på sydafrikanske landarbejderes vilkår under produktionen at nogle af de mest almindelige varer, vi køber i supermarkedet.

Målgruppen for oplysningsaktiviteten er forbrugere. Gennem en alternativ mærkningsordning og debatarrangementer blive de gjort opmærksomme på, hvordan man kan undgå at støtte dårlige produktionsforhold og de rettighedskrænkelser, produktionen indebærer for fattige arbejdere på landet. 

Fair Trade og Verdensmål

 

Bevilget beløb 

25.000,-

 

Fairtrade Danmark modtog støtte til at afholde 20 foredrag i butikker, på højskoler og i foreninger om, hvordan kvinder producerer fairtrade-varer i i Zimbabwe, Ghana, Kenya, Uganda, Tanzania, Nepal, Bolivia, Indien, Guatemala og Georgien.

Befri Jorden

 

Bevilget beløb

25.000,-

 

Colombia Solidaritet søgte om støtte til at afholde offentlige events og mediearbejde i forbindelse med kampagnen “Befri Korden.” Kampagnen skal skabe opmærksomhed i Danmark om bevægelsen til befrielse af moder jord (LIPAMATI) for at sætte fokus på kampagnes budskaber omkring madsuverænitet, selvbestemmelse og bæredygtighed. 

 

"Min skrædder bor i Ouagadougou II"

 

Bevilget beløb 

21.500,-

 

International Kontakt har planlagt en række offentlige arrangementer i Præstø, Svaneke og Sandvig, hvor de i samarbejde med deres lokale partnerorganisationer fra Mali og Burkina Faso vil fortælle om deres fælles arbejde med at skabe anstændige jobs for kvinder, der forarbejder naturfibre eller syr tekstiler - samtidig med de bevarer og udvikler kvindernes traditionelle kompetencer indenfor tekstilforarbejdning. 

Uddannelse til alle? - en podcast

 

Bevilget beløb 

22.940,-

 

Fora er bevilget støtte til at producere en podcast for unge mellem 15 og 30 år, der har verdensmål 4 "Kvalitetsuddannelse til alle" som omdrejningspunkt. Podcasten bygger på interviews fra Uganda med information og personfortællinger om adgang til skole og uddannelse - eller mangel på samme - i et udviklingsland. 


Målet for aktiviteten er at generere interesse for FN’s Verdensmål, skabe viden og forståelse for andre kulturer, verdens uligheder, og hvor forskellig adgangen til uddannelse er i forskellige lande som afsæt til, at vi kan arbejde for en bedre verden. 

Adgang til energi i u-lande 

 

Bevilget beløb 

25.000,-

 

Organisationen har søgt Oplysningspuljen til at kunne invitere en ung frivillig fra partnerorganisation JEEP Folkecenter Uganda til Danmark for at holde oplæg på  HTX og FGU Nordvest på Nykøbing Mors samt for unge elektrikerlærlinge på EUC Nordvest i Thisted. 

Vedkommende skal holde fortælle om Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og JEEP Folkecenter Ugandas arbejde med at udvikle og sikre adgang til billigt LED-lys til samfund i Uganda, som hverken nu eller i den nærmeste fremtid har adgang til strøm. 

At forbinde oprindelige folk i Honduras med unge og andre borgere i Danmark gennem sang 

 

Bevilget beløb 

25.000,-


Nunca Mas modtog støtte til at oplyse og engagere deltagerne i den årlige Latinamerika Festival i København og gymansieelever på Albertlund Gymnasium i et honduransk oprindeligt folks politiske kamp for deres rettigheder.

Den honduranske musiker Alberto Lainez vil på to arrangementer på festviallen og for gymnasieeleverne præsentere sange, musikvideoer og dans, han har skabt sammen med aktivister fra Honduras' oprindelige Lenca-folk.