ForsidePuljerCISUs OplysningspuljeStøttede projekter i 2015

Maj-runden

Bevilget beløb

30.000,-

 

FairTrade Danmark er bevilget støtte til at invitere to af deres producenter på et ti dages besøg under afholdelsen af foreningens årlige julemarked. Her vil de besøgende kunne møde de to producenter - der vil være en demonstrationsarbejdsplads, så producenten kan femvise sine kundskaber, og de fremmødte vil kunne stille spørgsmål omkring det pågældende land, arbejdsforhold, producenten og produktionen. Desuden vil der under julemarkedet være en fotoudstilling med billeder fra producenternes hjemlande Zimbabwe og Uganda med fokus på levevilkår og arbejdsforhold, ligesom foreningen vil uddele brochure om overordnede fattigdomsproblematikker og markedseksklusion. De to producenter vil desuden besøge Den Økologiske Produktionsskole og flere Fairtradebutikker landet over for at sikre lokalt kendskab til globale problemer og give butikkernes frivillige formidlere nye historier at fortælle.

Bevilget beløb

29.700,-

 

DIB modtog støtte til at afholde et oplysningsarrangement om lavenergiløsninger, øko-landsbyudvikling i Sydasien og om at tage del i en bæredygtig forandring i samarbejde med deres partner CANSA i forbindelse med Aarhus Festuges Verdensspejl. Arrangementet vil bestå af tre dele; oplæg, dialog og workshop. CANSA vil dele deres viden om de udfordringer og muligheder der er for at kombinere brugen af vedvarende energikilder med fattigdomsbekæmpelse i Sydasien. Workshoppen vil give deltagerne en mulighed for selv at kreere deres egen bæredygtige by efter deres behov og ønsker, efter samme metode der anvendes lokalt på projektet i Indien, Bangladesh, Sri Lanka og Nepal. 

 

 

Bevilget beløb

30.000,-

 

Rapolitics er bevilget støtte til at invitere egyptiske Revolutions Records til Danmark for at lave en oplysningsturné på fire af landets højskoler. Fokus vil være på, hvordan Revolution Records arbejder med hiphop og iværksætteri for at skabe en anderledes og bedre fremtid, hvor unge har ret til at være unge. Derudover giver turnéen de danske højskoleelever et indblik ind i den egyptiske post-revolutions virkelighed, som er blevet fortrængt af de danske medier. Hvad er der sket efter revolutionen? Hvad tænker de unge egyptere? Hvad er deres fremtidsudsigter?

Turnéen arrangeres i samarbejde med Vallekilde Højskole, og som afslutning arrangeres her en koncert, hvor de egyptiske rappere optræder sammen med danske. 

 

 

Bevilget beløb

29.000,-

 

Skoleliv i Nepal blev bevilget støtte til tre dages deltagelse på Aarhus Food Festival i september 2015. Her vil de fra deres telt sætte fokus på sammenhængen mellem viden om ernæring, skolemad, uddannelse og fattigdom. Arrangementet vil bestå af forskellige aktiviteter, herunder servering af smagsprøver på nepalesiske skoleretter, gættekonkurrence om ingredienser samt fakta om Nepal og ernæring formidlet på forskellig vis. Desuden etablerer foreningen en facebookside med videoportrætter af nepalesiske børn.

 

 

Bevilget beløb

7.160,-

 

Dansk Afghanistan Komité blev bevilget støtte til igangsætningen af kampagnen #prøvenburqa på årets folkemøde på Bornholm. For at sætte fokus på afghanske kvinders rettigheder har de startet internetkampagnen #prøvenburqa, der opfordrer danskere til at uploade billeder af sig selv iført en burqa til de sociale medier. Støtten fra oplysningspuljen gik til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med folkemødet samt oplysningsmateriale trykt i denne forbindelse.

Bevilget beløb

16.100,-

 

Nødhjælpens Ungdom blev bevilget støtte til at deltage på årets folkemøde med to særskilte kampagner. Den ene kampagne var målrettet det unge folkemødepublikum og søgte gennem en forhindringsbane at sætte fokus på de begrænsninger, der ligger i et indskrænket civilsamfund. Den anden kampagne var målrettet de sociale medier og fokuserede på at få det brede folkemøde-publikum, herunder særligt de danske politikere og toneangivende aktører inden for udviklingsmiljøet, til at tage billeder af sig selv med små statements om, hvad det danske civilsamfund har givet dem plads til og herefter uploade billederne på de sociale medier under #GørRummetStørre. Billederne bruges efterfølgende i en fotoudstilling på Cafe NUTID.

 

 

Bevilget beløb

30.000,-

 

Afrika Kontakt blev bevilget støtte til kampagnen Klimaet i et afrikansk perspektiv, der i forbindelse med COP21 skal sætte fokus på klimaforandringernes konsekvenser i udviklingslande. Oplysningsaktiviteten er målrettet unge i alderen 18 til 30 år og hovedelementet er en kort animeret oplysningsvideo, foreningen planlægger at sprede via sociale medier ved hjælp af en række forskellige værktøjer. Kampagnen vil desuden bestå af en række aktiviteter, der understøtter og formidler budskabet, herunder offentlige møder om emnet, aktioner på gadeplan samt uddeling af tryksager.

Bevilget beløb

25.000,-

 

SPOR Media blev bevilget støtte til projektet Kulturmøde om Bolivia. En teatertrup fra SPOR Medias partner COMPA/Teatro Trono vil i efteråret besøge en række gymnasier og højskoler og afholde dramaworkshops med fokus på frigørelse af kroppen gennem teater – en teaterpædagogik udviklet af COMPA og som har gjort hundredvis af marginaliserede unge i Bolivia bevidste om deres kultur og identitet. Pædagogikken har vist sig også at være et godt instrument til skabe interkulturel dialog under COMPA/Teatro Tronos tidligere besøg i Danmark.

Udover dramaworkshops vil den bolivianske trup desuden vise stykket ”Arriba El Alto”, der handler om deres hjemby i 4000 meters højde.

 

 

Bevilget beløb

30.000,-

 

From Street to School søgte midler til at producere en kort dokumentarfilm og et billedgalleri om afghanske gadebørns forhold med fokus på både generelle gadebørnsproblemer og succeshistorier fra From Street to School og andre lokale organisationer, der hjælper gadebørn med at komme i skole.

Filmen og billederne vil blive vist i samarbejde med lokale kulturhuse, biblioteker, skoler og andre foreninger og organisationer i Odense, København, Aarhus, Viborg, Kolding og Ringsted.

 

 

Bevilget beløb

30.000,-

 

SocieTrees blev bevilget støtte til udarbejdelsen af oplysningspakker til danske skoleelever i 4-6 klasse. Oplysningspakkerne består af en 40 minutter lang undervisningsfilm, der giver indblik i både geografi og det burkinske samfund med udgangspunkt i kvindernes nye position i samfundet, deres levevilkår, forhold til naturen og særegne ritualer.

Derudover indeholder pakkerne det afrikanske fødevareprodukt, soumbala, og kogebøger med afrikanske opskrifter og information om kvinderne i Burkina Faso og deres arbejde i projektet Mousso Tá Yiri, som gennemføres i samarbejde med SocieTrees. Ydermere består oplysningsaktiviteterne i en UNESCO samling i samarbejde med Moesgaard Museum til udlån til danske skoler, en madevent, hvor der laves mad med soumbala og uddeles smagsprøver og afrikanske kogebøger til forbipasserende samt en interaktiv museumsudstilling.

 

 

Bevilget beløb

30.000,-

 

Mundu søgte støtte til afholdelse af 30 uretfærdige middage på folkeskoler landet over og udarbejdelsen af materialet hertil. Mundu har gennem de sidste otte år arrangeret uretfærdige middage på efterskoler i hele landet, men ønskede at tilpasse aktiviteten til en ny målgruppe og dermed nå bredere ud med en allerede afprøvet og velfungerende undervisningsform. Uretfærdig Middag er et drama-pædagogisk rollespil, der giver deltagerne en totaloplevelse af, hvordan verdens ressourcer er (uretfærdigt) fordelt imellem befolkningsgrupper og verdensdelene. Måltidet belyser fordelingen af energi, plads/overbefolkning, adgangen til rent drikkevand og mad, flygtningepolitik, racisme, handel/gæld, og udviklingsbistand. Spillet er et struktureret bud på en dramatisk og indlevende form for læring, hvor eleverne bliver deltagere og dermed opnår større indsigt og fokus på verdens uretfærdighed. 

Bevilget beløb

29.606,-

 

Seniorer uden Grænser er bevilget støtte til i samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi at afholde et seminar om konsekvenserne af og løsningerne på en række miljøudfordringer i udviklingslande. Seminaret vil afholdes som en optakt til de afgørende klimaforhandlinger i Paris til december, og deltagerne vil tælle 50 personer fra danske NGO’er og videregående uddannelser, og der vil være fokus på tre områder; konsekvenser og konkrete løsninger på den globale opvarmning, affald og dets genanvendelse samt kampen om vand. Blandt oplægsholderne er blandt andre repræsentanter fra CISU, Kathrine Richardson, Merkur Bank og tidligere udviklingsminister Mogens Jensen.

 

 

Bevilget beløb

29.878,-

 

Plan Danmark blev bevilget støtte til produktionen af en fotoudstilling med tilten Ung i slum. Med 12 forskellige pigeportrætter vil foreningen sætte fokus på unge pigers tilværelse i Epworth – et slumområde i udkanten af Zimbabwes hovedstad Harare. Udstillingen tager afsæt i ungdomstemaer som uddannelse, kærester, familier, venner, drømme og håb  – temaer, som er genkendelige for både danske og zimbabweanske unge, men som alligevel har vidt forskellige vilkår, alt efter hvor i verden, man vokser op. 

 

 

Bevilget beløb

30.000,-

 

Morsø U-Landsforening blev bevilget støtte til at invitere to gæstelærer fra Ruhija School of Music i Morsø Kommunes venskabsby Bukoba, Tanzania til Morsø for at undervise i afrikansk sang og musik men også i Tanzanias økonomi og politik bl.a. ved inddragelse af 2015-målene. Aktiviteten består af workshops og optrædener med deltagelse af elever fra Musikskolen og Nykøbing Mors’ Kirkekor samt gæstelærerdeltagelse i musik- og samfundsfagsundervisning på Morsø Gymnasium og lokale efterskoler, ligesom de to gæstelærer deltager i den årlige morgenuddeling af Verdens Bedste Nyheder.

Bevilget beløb

30.000,-

 

100 % til børnene er bevilget støtte til produktion af oplysningsmateriale til distribution på foreningens egne platforme. Foreningen ønsker at arbejde videre med værktøjerne fra reframing-projektet, og har ansøgt om støtte til at sende to frivillige af sted til foreningens partner i Ghana for at afholde et kort undervisningsforløb med det mål at producere en oplysningsfilm. Desuden vil kampagnen bestå af ”reframede” artikler skrevet af de frivillige samt en grafisk del bestående af plakater med billeder af lokale ghanesere med en mikrofon i hånden.