ForsidePuljerCivilsamfundspuljenProgramProgramproces 2017

CISU arbejder på en styrket Program modalitet, bla. som følge af at Civilsamfundspuljen fra 2018 også skal adminstrere de nuværende Danida ramme-organsationer som ikke fortsætter under en  'Strategisk Partnerskabs aftale' i Danida. 

 

Nyhed (1 november , 2017):

Program retningslinier langt på nettet

CISUs bestyrelse og Udenrigsministeriet har nu godkendt program retnignslinierne, som vil være gældende fra 1. november 2017. De kan findes på den særlige program side: www.cisu.dk/program, hvor kan også i fremtiden vil kunne følge nyheder og finde understøttende dokumenter til program ansøgnign og implementering.  

 

Nyhed (13 oktober, 2017):

Retningslinier til CISUs bestyrelse

Efter høringen har vi nu gennemskrevet program retningslinierne, som vil blive behandlet på CISUs bestyrelsesmøde 22. oktober. 2017. 

 

Nyhed (11 sept., 2017):

Høring er åbnet (afsluttet 25. sept)

Nu er programretningslinier sat i høring. Se dokumenter og baggrund her... 

 

Nyhed (23. august, 2017):

Ændret høringsperiode for CISUs fornyede partnerskabsprogram

CISU har pga. ændringer i grundlaget for det nye partnerskabsprogram udsat høringsprocessen om de fornyede retningslinjer for fremtidige partnerskabsprogrammer.

Høringen vil nu finde stede fra den 11. til den 25. september. Høringen retter sig primært mod de organisationer, der har en programbevilling eller påtænker at omlægge til programpartnerskaber, men er åben for indspil fra alle interesserede.

Retningslinjer forventes at ligge endeligt klar den 1. november.

 

OBS: Organisationer der i dag ikke er program, men som overvejer at omlægge til program kan begynde processen (primært at forberede en Kapacitets analyse) allerede nu. Der er allerede åbent for rådgivning om det nu.

 

Begrundelserne for det ændrede forløb er primært

 • Med Udenrigsministeriets beslutning i juli om, at alle ansøgninger om strategiske partnerskaber blev godkendt (omtalt i det seneste nyhedsbrev), vil CISU ikke som forventet overtage håndteringen af flere eksisterende rammeorganisationer fra 2019. Det betyder, at overgangsordningerne og forløb for konkurrenceudsættelse af programbevillingerne skal gentænkes.
 • Vi har aktuelt drøftelser med Udenrigsministeriet om deres tanker i den sammenhæng.
 • Vi vil i løbet af næste uge kende regeringens udspil til finanslov 18 og dermed have et mere sikkert grundlag for, hvorledes vi kan planlægge at håndtere programmerne finansielt.
 • Vi er midt i en høringsproces om Udenrigsministeriets nye administrative retningslinjer for puljeordninger (herunder for CISU) fra Udenrigsministeriet, hvor dele af dem kan få betydning for håndteringen af programmerne.

Den reviderede procesplan for programretningslinjerne ser derfor således ud:

 • 11.09.: Udkast til retningslinjer og bilag sendes i ekstern åben høring.
 • 25.09.: Deadline for høringskommentarer.
 • 02.10.: Reviderede retningslinjer og formater/bilag til kommentering i sekretariat, bestyrelse, bevillingssystem og Udenrigsministeriet.
 • 10.10.: Deadline for interne høringskommentarer til retningslinjer og bilag.
 • 15.10.: Endelige retningslinjer og bilag sendes til bestyrelsen.
 • 22.10.: Retningslinjer og bilag vedtages på bestyrelsesmøde.
 • 01.11.: Endelige retningslinjer er klar til brug.

Der vil efterfølgende blive afholdt et orienterende møde for de interesserede organisationer.

 

Hvis man har konkrete spørgsmål til Program processen kan man kontakte CISU Programgruppe:

 • Erik Vithner: ev@cisu.dk (Overordnede Program spørgsmål)
 • Søren Asboe: saj@cisu.dk (rådgiver)
 • Solveig Nielsen. sn@cisu.dk (forvaltning) 

 

Hent dokumenter

"Batch 1": Særlig ansøgningsproces for de rammeorganisationer som valgte ikke at ansøge om Strategisk Partnerskab hos Danida. 

Hent 'Informations note' for Batch-1.

Bilag til Batch-1 ansøgningsproces:

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat vers. 1.0  

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifApplicant fact Sheet - see overview here

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifPartner fact Sheet - see overview here 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gif Model for Popular engagement - Danida format) 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gif Resultframework - format

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gif Følgebrev - format

 

Vejledninger: 

 Danida Adminstrativ tjekliste