ForsidePuljerCivilsamfundspuljenProgramProgramretningslinjer (før 2017)

IKKE GÆLDENDE

På denne side kan man læse de tidlgiere retnignslinier for Programmer som gjaldt frem til 1. november 2017. Se gældende retgnignsliner her...

 

Hent retningslinjer for program, oktober 2016.

Retningslinjerne for Civilsamfundspuljen 2013 rummer muligheden for at kunne opnå en flerårig programaftale. Muligheden er kun relevant for meget erfarne organisationer, som har en stor projektportefølje og som har udviklet et langsigtet strategisk fokus for deres arbejde sammen med partnere i Syd.

Formålet med at søge et program er ikke nødvendigvis at opnå en større samlet Danida-bevillingsramme, men primært at man får mulighed for at tilrettelægge sit samlede arbejde i syd mere fokuseret, og at man opnår en større fleksibilitet i implementeringen, fordi man ikke er snævert forpligtet på en række mindre projekt-bevillinger.


Bilag til ansøgningsprocessen: Hent de forskellige bilag til ansøgningsprocessen i højre kolonne. Disse er udgivet i en første version. I takt med at CISU får erfaringer med de forskellige processer i forbindelse med udformning og behandling af programmer, vil disse bilag blive justeret. Tjek derfor altid denne side for den seneste version.