ForsidePuljerHent skemaer og vejledninger til Civilsamfundspuljen

På denne side kan du, din forening og jeres partnere finde alle skemaer, bilag og vejledninger som er relevante, når I enten søger om, har fået eller skal afrapportere på en bevilling fra en af CISUs puljer.

 

Generelle krav

  • Ansøgningsskemaer: Ansøgninger til CISUs puljer skal ske på de ansøgningsskemaer, som hentes herunder. 
  • Øvrige skemaer: Tilsvarende skal der bruges bestemte skemaer til anmodninger om udbetaling, afrapportering m.v., som hentes herunder. 
  • Skriv kun på dansk eller engelsk: Ansøgninger og afrapporteringer kan indsendes på både dansk og engelsk - men ikke på andre sprog. Skemaer og vejledninger på spansk og fransk er lavet udelukkende som en hjælp til jeres partnere.

 

OBS: pr. 1. januar 2019 er det kun muligt at indsende forside, ansøgning og budget.  

 

Bemærk alle ansøgninger samt bilag skal indsendes elektronisk via CISUs online ansøgningsmodul "Vores CISU".

"Vores CISU" åbner d. 24. august 2020. Indtil da kan man ikke sende ansøgninger til CISU. 

Inden du ansøger Civilsamfundspuljen bør du gøre dig bekendt med retningslinjerne for puljen. Søg altid den nyeste version her på hjemmesiden. 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for Civilsamfundspuljen  
http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifGuidelines for The Civil Society Fund
http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifPautas para el fondo de la sociedad civil

 

Addendum til Retningsliner for Civilsamfundspuljen:

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifDansk: Styrkelse af civilsamfundets råderum

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifEnglish: Rebuilding Civic Space

Ansøgningen skal indsendes til CISU på enten dansk eller engelsk.

Den spanske oversættelse er hjælp til skriveprocessen for spansktalende partnere. Oversættelse af spørgsmål om partner fra engelsk til spansk og fransk.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifSmå Indsatser / Small-Scale Interventions Dansk / Engelsk / Spansk 

En videoansøgning til Små Indsatser må være 10 minutter lang og skal svare på de spørgsmål, der stilles i ansøgningsformatet. 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifMedborgerindsatser / Citizen Participation Interventions Dansk / Engelsk / Spansk 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUdviklingsindsatser / Development Interventions Dansk / Engelsk​ / Spansk  

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStøtte til samfinansiering Dansk / Engelsk / Spansk 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStøtte til ansøgningsproces Dansk / Engelsk / Spansk 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifKapacitetsanalyse Dansk
 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifEngagementspuljen alle dokumenter til ansøgningen findes her

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStyrkelse af civilsamfundets råderum / Rebuilding Civic Space Dansk / Engelsk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til ansøgningen: skal udfyldes og underskrives af den danske ansøgende organisation og ledende partner. Hvis flere partnere er tilknyttet ansøgningen, skal partnere med budgetansvar underskrive forsiden. Der må gerne uploades en forside for hver partner. Underskrevet forside uploades i ansøgningsmodulet.

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat for Små Indsatser, Medborgerindsats, Udviklingsindsats, Støtte til Samfinansiering og Styrkelse af civilsamfundets råderum: skal udfyldes og uploades som excel-fil i ansøgningsmodulet. Budgetformatet udfyldes på dansk eller engelsk (opdateret februar 2020). Den spanske udgave er hjælp til oversættelse (opdateres ikke). 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat for Støtte til ansøgningsproces: skal udfyldes og uploades som excel-fil i ansøgingsmodulet. Budgetformatet skal udfyldes på dansk eller engelsk (opdateret februar 2020). Den spanske udgave er hjælp til oversættelse (opdateres ikke). 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetvejledning 

Vejledning til udfyldelse af budgetformaterne.

Dansk / Engelsk / Spansk (opdateret august 2020)

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifHonorar- og dagpengesatser
Maksimumssatser for konsulentbistand (se bilag 8)

Finansministeriets satser for tjenesterejser 2020

 

Når I får en bevilling fra en af CISUs puljer, skal I leve op til den af CISUs finansielle standarder, der dækker den største bevilling, jeres forening har eller søger om at få. 

 

CISUs finansielle standarder er inddelt i tre niveauer: op til 200.000 kr., over 200.000 kr. og over 1 mio. kr.:

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOp til 200.000 kr.: Engelsk (opdateret 09.2020) / Spansk og Fransk (opdateret 01.2015)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOver 200.000 kr.: Engelsk (opdateret 09.2020) / Spansk / Fransk (opdateret 01.2015)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOver 1 mio. kr.: Engelsk (opdateret 09.2020) / Spansk / Fransk (opdateret 01.2015)

 

Når I har en bevilling

Når I har fået en bevilling fra Civilsamfundspuljen, skal I efterleve en række krav til forvaltningen af bevillingen. Disse krav fremgår af forvaltningsvejledningen.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForvaltningsvejledningen (dansk / engelsk / spansk opdateret august 2020. Den franske udgave opdateres ikke længere)

 

Sørg altid for at benytte den nyeste version af vejledningen.

For vejledning om revision og dennes forberedelse henvises til CISUs forvaltningsvejledning.

 

Bevillinger på kr. 500.000 og derunder

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUdenrigsministeriets Revisionsinstruks for bevillinger på kr. 500.000 og derunder: dansk / engelsk.

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifTjekliste til brug ved revision af bevillinger på kr. 200.000 og derunder: dansk.

 

For indeværende er den CISU-udpegede revisor: 
Ernst & Young P/S Att.: Thomas Lyck

Værkmestergade 25, Postboks 330, 8000 Aarhus C

Mobil: 25 29 46 05, e-mail: Thomas.Lyck@dk.ey.com

 

Bevillinger over kr. 500.000

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUdenrigsministeriets Revisionsinstruks for bevillinger over kr. 500.000: dansk / engelsk

 

Når I har fået en bevilling fra Civilsamfundspuljen offentliggøres oplysninger om indsatsen på CISUs hjemmeside. I skal selv indtaste oplysningerne om bevillingen i "Vores CISU". 

Følgende skemaer indsendes via Vores CISU

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om a conto-udbetaling

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om a conto-udbetaling (Program)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af indsats, indsatsperiode og/eller budget (dansk/engelsk)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifHjælpeark til ændringsanmodning

 

 

CISU's Financial Checklist bruges af CISU, når medarbejdere er på tilsyn hos danske organisationer og projektpartnere. 

 

Mango's Health Check kan give et billede af den finansielle styring i mindre organisationer. Det kan benyttes til selvevaluering og desuden med fordel ved partnerbesøg. Andre sprogudgaver kan findes her.

 

CISUs Accountability Dialogue Tool er bygget op som Mangos Health Check, men har fokus på en organisations indre sammenhæng og kontrolniveauer.

 

Når man har fået en bevilling fra en af CISUs puljer, der er over 200.000 kr. og indsatsperioden er mere end 12 måneder, skal man dele sin forenings årsregnskab, et mellemregnskab for bevillingen og foreningens årsberetning med CISU.

Dette gøres ved at uploade dokumenterne på "Vores CISU".

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifMellemregnskab - skal indsættes som note i foreningens årsregnskab

Afrapportering

Partnerskabsindsatser, Mindre udviklingsindsatser og Større udviklingsprojekter bevilget før 15. marts 2017  (dansk English)

 

Medborgerindsatser / Citizen Participation Interventions og Udviklingsindsatser / Development Interventions (danskEnglish)

Partnerskabsindsatser, Mindre Udviklingsprojekter og Større Udviklingsprojekter (dansk / English

 

Små Indsatser / Small-Scale Interventions (dansk / English

 

Medborgerindsatser / Citizen Participation Interventions (dansk / English

 

Udviklingsindsatser / Development Interventions (dansk / English

 

Indsatser til Styrkelse af Civilsamfundets Råderum / Rebuilding Civic Space Interventions (dansk / English

 

Støtte til Ansøgningsproces bevilget efter 15.marts 2017 (dansk / English)

 

 

 

Format til afsluttende regnskab for Civilsamfundspuljens Udviklingsindsatser, Medborgerindsatser og Små Indsatser samt for Indsatser til Styrkelse af Civilsamfundets Råderum (dansk)

 

Hjælpeark i Excel til udarbejdelse af afsluttende regnskab

 

Format til afsluttende regnskab for Støtte til Ansøgningsproces (dansk)

 

Overdragelsesdokument (skal vedlægges afsluttende regnskab for bevilling, hvis investeringer er overført til partneren efter projektet er afsluttet)

 

Links til revisionsinstrukser, revisionstjeklister og questionnaire ligger under punktet "Når I har en bevilling" - "Revision" ovenfor.

Se også...

Lær af andres ansøgninger

Fra og med ansøgningsrunden april 2009 kan alle godkendte ansøgninger til CISUs puljer downloades og læses her på hjemmesiden.

 

Se oversigt over godkendte bevillinger

 

Eksempel på videoansøgning

 

Her kan du se et eksempel på, hvordan en videoansøgning kan se ud:
 

 


Frister

Se ansøgningsfristerne for Civilsamfundspuljen