ForsideVærktøjerProjekt

Dansk Forum for Mikrofinans (DFM) er stiftet i efteråret 2009 af en kreds af aktører inden for mikrofinans i danmark. DFM's formål er at lave erfaringsudveksling, arrangere kurser, såvel begynder som avancerede, og skabe opmærksomhed om mikrofinans i Danmark. Dansk Forum for Mikrofinans er for private organisationer, offentlige organisationer og NGO’er – små som store, lønnede som frivillige.

 

CISU opfordrer alle organisationer, som beskæftiger sig med mikrofinans, til at melde sig ind i DFM. Indmeldelse og yderligere oplysninger kan fås netværkets koordinator Peter Blum Samuelsen på pbs@Caritas.dk.

 

Dansk Forum for Mikrofinans og har udsendt et sæt retningslinjer, der skal hjælpe danske NGOer og virksomheder i arbejdet med mikrolån og andre former for mikrofinans. CISU støtter op om disse retningslinjer - find dem her.

 

Til CISUs kurser i blandt andet værdikædeanalyse bruges Dansk Forum for Mikrofinans' guide Engaging Markets as a part of Development Strategies, der kan hentes her.

 

Læs mere på DFM's hjemmeside www.mikrofinans.dk

 

Mikrofinansprojekt, Uganda 2006

 

Rapport om erfaringer med mikrofinans

DFM er en videreførelse af Mikrofinans-netværket, et uformelt fagligt læringsforum, som er opstået i forlængelse af CISUs undersøgelse af NGOernes erfaringer med mikrofinans Danish NGO’s and Microfinance fra 2007.

 

Netværket består primært af praktikere fra danske NGO’er, men også enkelte andre aktører fra for eksempel den ’socialt bevidste’ bankverden er med. Formålet er at dele erfaringer og forbedre kvaliteten af vores indsatser inden for mikrofinans.