Regnskabsaflæggelse og revision

for bevillingshavere i Civilsamfundspuljen og DERF

Tider:

10-06-2024 - Kl. 15:30-17:30

Afholdelsessted:

Webinar (M)
Online

Kursusansvarlig:

Gunnur Johansen

Ledige pladser:

35

Tilmeldingsfrist:

06.06.2024

Fabo-læringsside:

Klik her

Målgruppe

Primært relevant for personer, der er ansvarlige for økonomistyring og regnskabsaflæggelse i Danmark. Sekundært for projektmedarbejdere m.fl., der ønsker en dybere viden om de krav, der stilles til den økonomiske forvaltning af CISU-bevillinger.

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset have fået godt kendskab til de krav, der skal opfyldes ved aflæggelse af regnskab for en bevilling hos CISU, og hvordan det skal udarbejdes. Ligeledes har deltagerne fået kendskab til hhv. organisationens og revisors rolle i processen. 

Indhold

Regnskabsaflæggelse og revision - for bevillingshavere

På kurset gennemgås følgende:

  • Den danske organisations ansvar for bevillingen
  • Organisationsregnskab og afsluttende regnskab - formater og øvelser
  • Revisionskrav

Baggrundsmateriale

CISUs krav til økonomistyring findes i forvaltningsvejledningen, der ligger på www.cisu.dk/skemaer (under punktet "Når I har en bevilling")

For CSP ligger formater til afsluttende regnskab på www.cisu.dk/skemaer (under punktet "Afrapportering")

For DERF ligger formater til afsluttende regnskab på https://cisu.dk/guidelines-formats

Orienter jer gerne i forvaltningsvejledningen og regnskabsformaterne inden kurset.

Læs mere løbende om kurset på læringssiden.

Du har valgt

Arrangement: Regnskabsaflæggelse og revision
Tilmeldingstype: Standard
Afholdelsessted:

Online

Kursusansvarlig:

Gunnur Johansen

Ledige pladser:

35

Tilmeldingsfrist:

06.06.2024

Pris: Gratis/Free
Medlemmer: Gratis/Free

Tilføj deltagere