Viser 31 medarbejdere

Billede af Jeef Bech

Sekretariatsleder, Ledelse

Jeef Bech

Jeef er overordnet organisatorisk og økonomisk ansvarlig, herunder ansvarlig for strategisk udvikling af CISU som organisation og eksterne relationer.

Billede af Nicolai Houe

Leder for kapacitetsudvikling, Ledelse

Nicolai Houe

Nicolai er ansvarlig for faglig koordinering og udvikling af CISUs kapacitetsydelser, herunder kurser, rådgivning og ressourcemobilisering.

Billede af Iben Westergaard Rasmussen

Puljeleder, Ledelse

Iben Westergaard Rasmussen

Iben er ansvarlig for udvikling og forvaltning af CISUs puljer, herunder compliance-systemer samt CISUs bevillingssystemer.

Billede af Rikke Kragelund Matthews

Administrativ & HR-koordinator, Forening

Rikke Kragelund Matthews

Rikke er ansvarlig for intern administration, HR support, it-drift og udvikling samt medlemsservice. Rikke er en af dem, du kan hilse på, når du ringer til CISUs hovednummer.

Billede af Liv Kira Seitzberg

Administrativ medarbejder, Forening

Liv Kira Seitzberg

Liv er ansvarlig for medlemsservice, kursusadministration, afholdelse af generalforsamling, GDPR, klimaregnskab, indkøb. Liv er en af dem, du kan hilse på, når du ringer til CISUs hovednummer.

Billede af Andrea Kiel Christensen

Foreningskonsulent, Forening

Andrea Kiel Christensen

Andrea arbejder med medlemsanalyser, evaluering og læring. Derudover faciliterer hun CISUVÆRK – et netværk for CISUs medlemsorganisationer.

Billede af Theis Dencker

Rådgiver, Rådgivning

Theis Dencker

Theis er rådgiver på Civilsamfundspuljen, Naboskabspuljen og Støtte til klimatilpasning/CCAM. Derudover er Theis ansvarlig for udvikling af Civilsamfundspuljen og faciliterer netværksmøder.

Billede af Søren Asboe Jørgensen

Rådgiver, Rådgivning

Søren Asboe Jørgensen

Søren er rådgiver på Civilsamfundspuljen, Den Danske Nødhjælpspulje, DERF, samt Støtte til klimatilpasning/CCAM og er også ansvarlig for CISUs kurser.

Billede af Jacob Thorsen

Rådgiver, Rådgivning

Jacob Thorsen

Jacob er rådgiver på Civilsamfundspuljen, Program og Støtte til klimatilpasning/CCAM og arbejder også med udvikling af kurser.

Billede af Christoph Lodemann

Rådgiver, Rådgivning

Christoph Lodemann

Christoph er ansvarlig for Den Danske Nødhjælpspulje, DERF, og rådgiver på DERF og Civilsamfundspuljen.

Billede af Mette Kjærtinge

Rådgiver, Rådgivning

Mette Kjærtinge

Mette er rådgiver på Civilsamfundspuljen og Program, og så er hun medansvarlig på netværket CISUVÆRK. Mette arbejder også med monitorering, evaluering og læring samt lokalt lederskab.

Billede af Maria Graversen

Rådgiver, Rådgivning

Maria Graversen

Maria er rådgiver på Civilsamfundspuljen og Støtte til Klimatilpasning/CCAM. Derudover er Maria ansvarlig for CISUs klimainitiativer.

Billede af Camilla Bøgelund

Engagements- og kommunikationsrådgiver, Rådgivning

Camilla Bøgelund

Camilla er rådgiver og koordinator for OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje og arbejder med politisk interessevaretagelse.

Billede af Helene Holbeck Kannegaard

Engagementsrådgiver, Rådgivning

Helene Holbeck Kannegaard

Helene er rådgiver på OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings og CISUs Oplysningspulje og er derudover bindeled mellem CISUs sekretariat og bestyrelse.

Billede af Rikke Sig Hansen

Rådgiver, Rådgivning

Rikke Sig Hansen

Rikke er rådgiver på Civilsamfundspuljen og OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje. Rikke er også med til at koordinere CISUs engagement internationalt.

Billede af Maria Haahr

Rådgiver (på barsel), Rådgivning

Maria Haahr

Maria er rådgiver på OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje og arbejder derudover med fundraising, frivillighed og ressourcemobilisering.

Billede af Anders Reimers Larsen

Rådgiver, Rådgivning

Anders Reimers Larsen

Anders er rådgiver på Støtte til klimatilpasning/CCAM, OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje og Civilsamfundspuljen. Anders arbejder også med CISUs politiske interessevaretagelse.

Billede af Hans-Jakob Hausmann

Rådgiver, Rådgivning

Hans-Jakob Hausmann

Hans-Jakob er rådgiver for Den Danske Nødhjælpspulje, DERF. Derudover arbejder han med klimatilpasning og arrangerer kurser i sikkerhed og safeguarding.

Billede af Rune Vinter Pedersen

Rådgiver, Rådgivning

Rune Vinter Pedersen

Rune er rådgivningsansvarlig og rådgiver på Civilsamfundspuljen og Den Danske Nødhjælpspulje, DERF. Rune er derudover med til at koordinere kurser.

Billede af Alberte Maimburg

Forvaltningskonsulent, Forvaltning

Alberte Maimburg

Alberte er forvalter på Civilsamfundspuljen og Den Danske Nødhjælpspulje, DERF. Derudover arbejder hun med accountability, herunder særligt antikorruption og antiterror.

Billede af Marie Kirketerp Frandsen

Forvaltningskonsulent, Forvaltning

Marie Kirketerp Frandsen

Marie er forvalter på Civilsamfundspuljen, CISUs Oplysningspulje samt OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje.

Billede af Gunnur Òsk Bjarnadóttir Johansen

Forvaltningskonsulent, Forvaltning

Gunnur Òsk Bjarnadóttir Johansen

Gunnur er forvalter på Den Danske Nødhjælpspulje, DERF, Civilsamfundspuljen samt OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje. Gunnur afholder også kurser i ansvarlighed/accountability.

Billede af Marie Navarana Biisgård

Forvaltningskonsulent, Forvaltning

Marie Navarana Biisgård

Marie er forvalter på Civilsamfundspuljen og CISUs Oplysningspulje.

Billede af Amalie Palle Petersen

Forvaltningskonsulent (på orlov), Forvaltning

Amalie Palle Petersen

Amalie er forvalter på Civilsamfundspuljen og koordinerer OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspuljes tilstedeværelse på festivaler og folkemøder.

Billede af Rikke Dyrberg

Studentermedhjælper, Forvaltning

Rikke Dyrberg

Rikke arbejder med administration af CISUs puljer.

Billede af Kim Jensen

Kommunikationsansvarlig, Kommunikation

Kim Jensen

Kim arbejder med ekstern kommunikation - blandt andet nyhedsbreve, pressehenvendelser og kommunikation om medlemsorganisationers arbejde. Kim også rådgiver på CISUs oplysningspulje.

Billede af Signe Kold Andersen

Kommunikationskonsulent (på orlov), Kommunikation

Signe Kold Andersen

Signe er ansvarlig for CISUs hjemmeside og sociale medier og understøtter sekretariatets medarbejdere med kommunikationsrådgivning.

Billede af Bolette Kornum

Controller, Økonomi

Bolette Kornum

Bolette er ansvarlig for CISUs økonomistyring og interne kontroller for både CISUs puljer og foreningen. Bolette afholder også kurser i blandt andet økonomistyring, antikorruption og klagemekanisme.

Billede af Morten Pagh Svalgaard

Regnkabsmedarbejder/Junior Controller, Økonomi

Morten Pagh Svalgaard

Morten understøtter CISUs økonomistyring samt diverse interne kontroller for både CISUs puljer og foreningen.

Billede af Lasse Laumark Nissen

Bogholder, Økonomi

Lasse Laumark Nissen

Lasse er ansvarlig for regnskab og bogholderi for CISUs puljer og foreningen.

Billede af Heidi Guldberg Jensen

Bogholder (på barselsorlov), Økonomi

Heidi Guldberg Jensen

Heidi er ansvarlig for regnskab og bogholderi for CISUs puljer og foreningen.