For CISU er det vitalt, at alle trygt kan betro os deres personoplysninger i tillid til, at vi behandler dem i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 

Alle de personoplysninger vi indsamler om dig, behandles i overensstemmelse med EU's  databeskyttelsesforordning og Databeskyttelsesloven

Indsamling af personoplysninger

Når du bliver medlem af CISU, søger en bevilling, tilmelder dig et kursus, anmoder om en rådgivning, tilmelder dig CISUs nyhedsbrev, eller blot færdes på CISUs hjemmeside, indsamler vi nogle personoplysninger om dig. Det kan f.eks være oplysninger så som navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, organisatorisk tilhørsforhold og lignende. Vi indsamler som udgangspunkt ingen personfølsomme oplysninger om dig.

Vi bruger dine oplysninger til flere forskellige formål, blandt andet til at kunne administrere dit medlemskab, gennemføre kurser og rådgivninger, behandle og forvalte godkendte bevillinger, udsende nyhedsbrev og optimere vores hjemmeside.

På CISUs hjemmeside gøres der også brug af cookies til at styre login samt til at indsamle webstatistik.

CISUs politikker og procedurer

Vores behandling af personoplysninger er underlagt CISUs interne Persondatapolitik, CISUs IT- og Sikkerhedspolitik, CISUs Politik for Opbevaring og Sletning af personoplysninger samt CISUs procedurer vedr. lovlig behandling, sletning, datasikkerhedsbrud og anmodninger fra de registrerede.  

I CISUs persondatapolitik kan du læse om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen og det retlige grundlag for behandlingen. Her kan du også læse om hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har som registreret.

I CISUs fortegnelse over behandlingsaktiviteter kan du finde de samme informationer i overbliksform.

CISU har desuden en fotopolitik som beskriver, hvordan CISU tager og anvender billeder. 

I CISUs cookiepolitik kan du finde information om, hvilke cookies vi bruger, hvordan du kan undgå brugen af cookies, samt hvordan du eventuelt kan slette cookies.

Kontakt os

Alle spørgsmål vedrørende CISUs behandling af dine personoplysninger skal i første omgang rettes til administrativ medarbejder Liv Kira Seitzberg. Mail: lks@cisu.dk, direkte telefon: 6915 1975.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn. Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Vil du vide mere? Kontakt:

Billede af Liv Kira Seitzberg

Administrativ medarbejder

Liv Kira Seitzberg

Liv er ansvarlig for medlemsservice, kursusadministration, afholdelse af generalforsamling, GDPR, klimaregnskab, indkøb. Liv er en af dem, du kan hilse på, når du ringer til CISUs hovednummer.