Hvad er den kernefortælling, vi har om vores arbejde?

Hvilken forandring er vi med til at skabe? Hvilke forskelle giver det mellemfolkelige engagement i forhold til udviklingssamarbejdet? Hvordan udtrykker solidariteten sig?

Tider:

13-09-2024 - Kl. 19:30-20:30

Afholdelsessted:

Askov Højskole
Maltvej 1
Askov - Vejen

Kursusansvarlig:

Nicolai Houe

Ledige pladser:

125

Tilmeldingsfrist:

10.09.2024

Målgruppe

Deltagere på Højskoleweekenden

Læringsmål

Vi skal introduceres til arbejdet med at tydeliggøre CISUs kernefortælling, og den proces vi står overfor.

Desuden skal vi sammen tage nogle af de første skridt ift. at tydeliggøre vores fælles kernefortælling.


Indhold

CISUs kernefortælling er det fundament vi står på. Vores koordinerede forståelse af hvad det er vi arbejder for og hvad det er vi vil opnå med og igennem CISU.

I en tid hvor der sker rigtigt meget omkring os og der er mange ting vi arbejder med internt, er det vigtigt for os at genbesøge vores fundament, og have en dialog internt og eksternt om den kernefortælling der skal tegne CISU i de kommende år.

Her på Højskolen rammesætter vi dialogen og vi får de første input fra jer til en kernefortælling der kan samle CISU og give vores omgivelser et endnu tydeligere billede af hvad vi er og hvad vi vil med verden.

Baggrundsmateriale

Illustrationen er AI-genereret

Du har valgt

Tilføj deltagere