Det gode projektbesøg

Fokus på metoder til tilsyn, monitorering og styrkelse af partnerskaber

Tider:

15-05-2024 - Kl. 15:30-18:30

Afholdelsessted:

Vartov (G)
Grundtvig
Farvergade 27
København

Kursusansvarlig:

Rikke Sig Hansen

Ledige pladser:

21

Tilmeldingsfrist:

07.05.2024

Fabo-læringsside:

Klik her

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer og organisationer, der er i gang med implementeringen af et projekt og kan bruge input til monitorering af projektet. Kurset er for personer eller organisationer, som ingen eller lidt erfaring har med området.

Læringsmål

Deltagerne får værktøjer til at kunne lave projektmonitorering og finansiel tilsyn - både afholdt virtuelt samt ved fysisk besøg hos partner.

Indhold

På kurset deler CISU ideer til planlægning og gennemførsel af et projektbesøg. Gennem en blanding af oplæg, præsentation af redskaber og deling af jeres egne erfaringer vil vi komme ind på de centrale dele af et projektbesøg, herunder:

  • Hvordan man undersøger om projektet går som planlagt, om aktiviteter fører til de planlagte resultater og om tilgange og strategier virker, dvs. om de bidrager til at projektet opnår den planlagte forandring.
  • Hvordan det går med partnerskabet. Et projektbesøg er en mulighed for at styrke partnerskabet og tale sammen om succeser og udfordringer i partnerskabet.
  • Rammer for og redskaber til at gennemføre finansielt tilsyn af projektet hos partnerorganisationen.


Projektbesøget vil blive sat i sammenhæng med jeres overordnede rolle for at monitorere projektet. Vi vil under kurset også komme ind på hvilke krav CISU har til bevillingshavere.

Kurset kan med fordel ses i sammenhæng med kurserne "Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt?" og "Monitorering, Evaluering og Læring", men man kan også sagtens deltage i kurserne enkeltvis.

Baggrundsmateriale

Der vil løbende blive opdateret på læringssiden.

Foto: Pernille Bærendtsen

Du har valgt

Arrangement: Det gode projektbesøg
Tilmeldingstype: Standard
Afholdelsessted:

Farvergade 27

1463 København

Kursusansvarlig:

Rikke Sig Hansen

Ledige pladser:

21

Tilmeldingsfrist:

07.05.2024

Medlemmer: 50,- DKK

Tilføj deltagere