Giv ansvarligheden et servicetjek

Sådan styrker I jeres prcoedurer for Code of Conduct (Adfærdskodeks), anti-korruption, anti-terror, børnebeskyttelse, PSHEA og klagemekanismer

Tider:

22-05-2024 - Kl. 15:30-18:30

Afholdelsessted:

Vartov (G)
Grundtvig
Farvergade 27
København

Kursusansvarlig:

Bolette Kornum

Ledige pladser:

25

Tilmeldingsfrist:

14.05.2024

Målgruppe

Målgruppen er CISUs medlemsorganisationer og bevillingshavere, som ønsker at skabe en stærkere og mere ansvarlig organisation.

Læringsmål

Deltagerne får indsigt i, hvad der forventes af organisationer mhp. Accountability, dvs. ansvarlighed i organisationens arbejde/projekter og forvaltning af midler.

Kurset vil give deltagerne gode råd og eksempler til udvikling af de nødvendige principper, procedurer og politikker samt dele erfaringer.

Indhold

Accountability (Ansvarlighed) er et fokusområde for organisationer, som arbejder med civilsamfund, udvikling og nødhjælp. Flere og flere donorer og omverdenen kræver, at organisationerne har et etisk kodeks/adfærdskodeks (Code of Conduct).

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at der er krav til jer som bevillingshaver hos CISU. Disse krav omfatter, at I har politikker og procedurer for følgende områder: Anti-korruption, Sikkerhedsprincipper, Anti-terror, Børnebeskyttelse, Klagemekanisme/adgang samt PSHEA, Beskyttelse og forebyggelse mod seksuelle krænkelser, udnyttelse og magtmisbrug.

Områderne er ofte samlet i et adfærdskodeks (code of conduct). Procedurer for disse områder skal være dækkende for den danske organisations aktiviteter både i Danmark og ude i verden.

Derudover er det også den danske bevillingshavers ansvar at sørge for, at lokale partnere også har procedurer på områderne. De danske organisationer og deres partnere har også et særligt ansvar i forhold til, at bevillingers målgrupper ikke udsættes for overgreb, udnyttelse eller chikane.

På kurset vil disse emner blive behandlet, via oplæg samt gruppe- og plenumdiskussioner, og I får inspiration og eksempler på, hvordan I kan udarbejde et adfærdskodeks, som tager udgangspunkt i de værdier, der er særligt vigtige for jeres organisation. 

Baggrundsmateriale

Foto: Kim Jensen

Du har valgt

Arrangement: Giv ansvarligheden et servicetjek
Tilmeldingstype: Standard
Afholdelsessted:

Farvergade 27

1463 København

Kursusansvarlig:

Bolette Kornum

Ledige pladser:

25

Tilmeldingsfrist:

14.05.2024

Pris: Gratis/Free
Medlemmer: Gratis/Free

Tilføj deltagere