Styrk økonomistyringen i jeres projekter

Få cases og værktøjer til bedre økonomistyring af projekter

Tider:

08-06-2024 - Kl. 10:00-16:30

Afholdelsessted:

Vartov (MF)
Mathilde Fibiger
Farvergade 27
København

Kursusansvarlig:

Gunnur Johansen

Ledige pladser:

0

Tilmeldingsfrist:

06.06.2024

Fabo-læringsside:

Klik her

Målgruppe

For CISUs medlemsorganisationer og bevillingshavere der ønsker at styrke økonomistyring af projekter. Kurset er både for frivillige, projektmedarbejdere, økonomimedarbejdere m.fl.

Læringsmål

Deltagerne får indsigt i økonomistyring af projekter via begreber og værktøjer samt praktisk erfaring via øvelser og gruppearbejde.

Kurset er særligt relevant for ikke-økonomer, men også for økonomer uden erfaring med projektøkonomi.

Indhold

Fokus er en gennemgående case (fra budget til rapport) og gruppearbejde med at anvende værktøjerne i praksis.

Kurset omfatter gennemgang af de vigtigste begreber og værktøjer, herunder følgende mner:                                                                                                           

  • Grundlæggende begreber, principper og metoder i regnskab og bogholderi. 
  • Relation mellem projektbudgetter og organisationernes eksisterende bogførings- og regnskabssystemer.
  • Økonomistyring: Funktionsadskillelse, forretningsgange og revisors rolle.
  • Afstemninger, periodeafgrænsninger og valutakurser.
  • Rapporteringer mellem partnerne og til donorer. 


Baggrundsmateriale

Læs løbende mere om kurset på læringssiden.

Kurset foregår på dansk/The course will be in Danish

Du har valgt

Arrangement: Styrk økonomistyringen i jeres projekter
Tilmeldingstype: Standard
Afholdelsessted:

Farvergade 27

1463 København

Kursusansvarlig:

Gunnur Johansen

Ledige pladser:

0

Tilmeldingsfrist:

06.06.2024

Pris: 500,- DKK
Medlemmer: 200,- DKK

Tilføj deltagere