Foto: Jacob Crawfurd

CISU og CISUs puljer er primært finansieret af den danske udviklingsbistand. Derfor er vi underlagt strategier og politikker, som regeringen og Folketinget har vedtaget.

  • FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling: FN har vedtaget 17 nye verdensmål, der danner rammen for den globale udviklingsindsats fra 2015 til 2030.
     
  • Fælles om Verden: En strategi for Danmarks udviklingspolitiske og humanitære engagement, som blev vedtaget i 2021 og gælder frem til 2025.
     
  • CISUs egen aftale med Udenrigsministeriet gennem Civilsamfundspuljen (2024-2027): CISU er finansieret gennem en fast, løbende aftale med Danida. Rammerne for sekretariatets arbejde er fastlagt i en rulleplan, som bliver revideret hvert efterår. Planen beskriver målsætninger, arbejdsopgaver og indikatorer for den (store) del af CISUs arbejde, som er finansieret via aftalen med Udenrigsministeriet.

CISU har også selvstændige holdninger. De statslige strategier er ofte ret rummelige og åbne for fortolkning. Derfor har vi formuleret vores egne syn på, hvordan de overordnede rammer skal fortolkes, så resultatet bliver god faglighed i bistandsarbejdet.

 

Årsrapporteringer til Danida 

2022

2021

2020

2019