Hvert år uddeler vi CISUs Initiativpris til en organisation, som gør noget helt særligt i Danmark for at skabe opmærksomhed om udviklingssamarbejdet.

send din indstilling til Initiativprisen

Om prisen

Formålet med Initiativprisen er at anerkende en organisation, som gennem oplysning eller politisk arbejde har gjort en særlig indsats for at inspirere og/eller mobilisere danskerne til at engagere sig i det globale udviklingsarbejde. Gerne på en nytænkende og kritisk måde, som vækker debat og diskussion.

Med prisen følger en statuette af kunstneren Jens Galschiøt og 25.000 kr. til at støtte det folkelige arbejde. Beløbet kan bruges efter organisationens bestyrelses eget valg. 

Tidligere modtagere af prisen

fem personer fra landsforeningen af økosamfund med statuette Foto: Signe Kold Andersen

I 2023 gik Initiativprisen til Landsforeningen af Økosamfund (billedet)

LØS har siden første dag af krigen i Ukraine støttet Global Ecovillage Network (GEN) Ukraine med initiativet ’The Green Road’, som er økosamfund i hele Europa, der står sammen om at tage imod fordrevne ukrainere.

Prisen er en anerkendelse af LØS og alle de involverede økosamfund i Danmark og deres stærke engagement i at hjælpe fordrevne ukrainere.

Det er et eksempel på, hvordan lokalsamfund kan træde i karakter og bidrage til løsninger på globale udfordringer.

I 2022 gik Initiativprisen til AfriCAN, som har gjort en helt særlig indsats med at opbygge et netværk af afrikanske diasporagrupper, der inspirerer hinanden og andre udviklingsaktører i at engagere afrikanske diasporagrupper i udviklingsarbejdet.

Som en del af indsatsen afholder netværket også et event til African Union Day, hvor de viser og fejrer danske diasporaorganisationers bidrag til global udvikling.

AfriCAN skiller sig ud ved et meget stort potentiale i at nå nye grupper og få dem med ind i udviklingssamarbejdet ved en ihærdig netværksindsats.

I 2021 gik Initiativprisen til WarFair valgt af generalforsamlingen. WarFair hjælper med til, at producenter, der har gjort et stort arbejde for at skabe et bæredygtigt grundlag for deres egen familie og lokalsamfund, ikke mister dette på grund af krige og lokale konflikter.

Handel er et værktøj til udvikling og jobskabelse, og WarFair kan inspirere andre organisationer til at arbejde med organisationsmodeller, hvor handel indgår som en del af organisationens eller Syd-partnerens økonomi. 

Dette år blev prisen givet ud fra en afstemning ved generalforsamlingen. De to øvrige nominerede for flotte initiativer var FANT - Football for a New Tomorrow og Ingeniører Uden Grænser