Der er en klar adskillelse mellem CISUs to hovedopgaver: At behandle ansøgninger til puljerne på den ene side, og rådgivning, kurser og administration på den anden side. Denne adskillelse skal sikre, at CISUs rolle som rådgiver ikke bliver blandet sammen med rollen som bevilligende myndighed.

Bevillingssystemet består af et bevillingsudvalg og en række bevillingskonsulenter. Bevillingskonsulenterne foretager den faglige og administrative vurdering af ansøgningerne og skriver en indstilling til bevillingsudvalget, som træffer den endelige afgørelse. 

Bevillingskonsulenterne er deltidsansatte i CISU, mens bevillingsudvalget bliver udpeget af bestyrelsen, der er CISUs politiske ledelse. Der er således en fuldstændig adskillelse mellem bevillingsgruppens bevillingsbeslutninger og CISUs rådgivning og administration.

Bevillingsudvalget

Bevillingsudvalget har til opgave at træffe beslutninger om ansøgninger til nedenfor nævnte puljer i forhold til de respektive vurderingskriterier. Bevillingsudvalget skal desuden bidrage til faglige diskussioner med henblik på at sikre overensstemmelse imellem CISUs bevillingspraksis og puljernes retningslinjer. Udvalget bidrager også til en fortsat udvikling af bevillingspraksis og retningslinjer for puljerne.

Bevillingsudvalget træffer sin afgørelse på baggrund af en indstilling fra bevillingskonsulenterne. Ansøgerne får svar direkte fra bevillingsudvalget.

Bevillingsudvalgets medlemmer

Bevillingsudvalgets medlemmer udpeges af CISUs bestyrelse på baggrund af et åbent opslag. Medlemmerne udpeges for to år  ad gangen og kan genudpeges en gang. Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen.

Bevillingskonsulenterne

CISU har tilknyttet deltidsansatte bevillingskonsulenter, som har til opgave at foretage en faglig og administrativ vurdering af ansøgningerne til Civilsamfundspuljen. Bevillingskonsulenterne skriver derefter en indstilling til bevillingsudvalget, som træffer beslutning i sagen.

Bevillingskonsulenterne står for hele den administrative sagsbehandling af ansøgningerne. Hvis bevillingskonsulenterne har brug for supplerende oplysninger for at kunne behandle ansøgningen, vil de kontakte ansøgeren direkte.


Bevillingssystemet på CISUs puljer