Foto: Anastasia Zhenina

I har nok stillet jer selv spørgsmålet: "Hvad betyder den nye bogføringslov os som medlemsorganisation i CISU og som bevillingshaver?"

Den nye bogføringslov implementeres gradvist fra den 1. juli 2024. Det betyder, at de fleste virksomheder fremover skal bruge et digitalt bogføringssystem. Vi har her samlet den vigtigste viden om, hvad den nye lov betyder for forskellige typer af NGO’er. Se den nye bogføringslov.

Det store spørgsmål er: Hvornår skal den nye bogføringslov i forhold til digitalisering af bilag være implementeret for NGO’er - og hvem er omfattet af loven?

Følgende uddrag fra bogføringsloven er gældende, og de dele af loven, der har særlig relevans for NGO’er, er fremhævet her:

Hvilke virksomheder er omfattet af bogføringsloven?

Den nye bogføringslov ændrer ikke på, hvem der er omfattet af bogføringspligt. Er din virksomhed omfattet af den gældende bogføringslov (før 1. juli 2022), vil I også være bogføringspligtige efter den nye bogføringslov efter 1. juli 2022.

Det betyder, at alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark uanset ejer- eller hæftelsesforhold er omfattet af bogføringspligten.

Derudover er danske filialer eller faste driftssteder af udenlandske virksomheder også omfattet.

Foreninger, der udelukkende har et socialt, kulturelt, politisk eller humanitært formål og ikke tjener pengene hertil ved erhvervsdrift, vil ikke være bogføringspligtige.

Hvis en forening derimod har erhvervsdrift det kan fx være udlejning af lokaler eller cafeteriadrift – vil den være bogføringspligtig.

Enkeltstående erhvervsaktiviteter, fx afholdelse af et loppemarked medfører ikke, at en forening anses for erhvervsdrivende.

Andelsboligforeninger anses for at være erhvervsdrivende og er dermed bogføringspligtige.

Virksomheder, organisationer mv., der ikke er erhvervsdrivende, vil være omfattet af bogføringspligten, hvis de er afgifts- eller skattepligtige til Danmark. Endelig kan virksomheder mv. være omfattet, hvis de modtager offentlige tilskud.

[…]

Det er ikke alle bogføringspligtige virksomheder, foreninger mv., som skal bogføre via et digitalt bogføringssystem.

Det vil sige, at:

Foreninger, der udelukkende har et socialt, kulturelt, politisk eller humanitært formål og ikke tjener pengene hertil ved erhvervsdrift, vil ikke være bogføringspligtige.

Men:


Virksomheder, organisationer mv., der ikke er erhvervsdrivende, vil være omfattet af bogføringspligten, hvis de er afgifts- eller skattepligtige til Danmark. Endelig kan virksomheder mv. være omfattet, hvis de modtager offentlige tilskud.


Men:


Det er ikke alle bogføringspligtige virksomheder, foreninger mv., som skal bogføre via et digitalt bogføringssystem.


Foreninger, der driver erhvervsmæssige aktiviteter og/eller modtager offentlige tilskud, vil være omfattet reglerne for digital bogføring. Hertil gælder de samme regler som for andre virksomheder, der er pålagt at anvende et digitalt bogføringssystem:

  • Registrering og opbevaring af transaktioner og bilag i et digitalt bogføringssystem
  • Oplysningspligt om brugen af et digitalt regnskabssystem

Ovenstående gælder, hvis din forening har en nettoomsætning i to på hinanden følgende indkomstår, der overstiger 300.000 kr.

Hvis en fond eller forening er ikke-erhvervsdrivende eller frivillig - og ikke er skattepligtig eller modtager offentligt tilskud - er den ikke underlagt bogføringsloven og skal derfor ikke leve op til de nye krav om digitalisering.

Konklusionen er derfor:

  1. Om en medlemsorganisation eller bevillingshaver overhovedet er omfattet af bogføringsloven kommer an på deres aktiviteter og især, hvad der står i foreningens vedtægter.

  2. Når man modtager CISU-midler eller andre offentlige midler, er man omfattet af regnskabsloven, da vi kræver, at der aflægges regnskab ved afslutning af en bevilling. Når man er omfattet af regnskabsloven, er man dermed også omfattet af bogføringsloven.

  3. Hvis man er omfattet af bogføringsloven, er det ikke nødvendigvis et krav, at man anvender et digitalt system. Men man skal have bilag og ”system” et digitalt sted. Det betyder, at det i henhold til loven kan være nok at have et Excel-ark med posteringer gemt i skyen sammen med billeder af kvitteringer. Derudover skal man naturligvis leve op til CISUs krav til økonomistyring.

For os alle – CISU, medlemsorganisationer og bevillingshavere – forventes det, at et digitalt system skal være implementeret i 2026, hvis omsætningen i de to foregående år (altså 2024 og 2025) har oversteget 300.000 kr.Eksterne sider om bogføring

Erhvervsstyrelsens side om bogføringsloven

Hvem og hvornår (Erhvervsstyrelsen)

Loven i sin helhed (Retsinformation.dk)

Skabelon for beskrivelse af bogføringsprocedurer

Engelsk oversættelse/oversigt over den nye bogføringslov

Der findes mange guides og vejledninger - se f.eks. disse: