cisus bestyrelse Foto: Kim Jensen

2024-25: Medlemmer af CISUs bestyrelse fra venstre: Aligo Francis (suppleant), Toke Nyborg,  Najiba Akbari, Stefan Islandi, Helle Vallø, Jesper Alstrøm, Torsten Malmdorf, Morten Nielsen (suppleant) og Camilla Legendre. 

CISUs bestyrelse er organisationens overordnede politiske ledelse, og den arbejder på mandat fra generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af CISUs generalforsamling. Alle, som er medlem af en af CISUs medlemsorganisationer, kan stille op til bestyrelsen.

Alle medlemsorganisationer kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører. Det skal blot aftales på forhånd med rådgiver Helene Holbeck Kannegaard.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Torsten Malmdorf, Forperson
Seniorer uden grænser
Tlf. 24 85 97 86, Mail: tmalmdorf @ hotmail.com

Camilla Legendre, Næstforperson
100% for børnene
Tlf. 22 27 53 15, Mail: cdw @ 100pct.org

Najiba Akbari, kasserer
Afghan Daanish Foundation​
Tlf. 51 14 07 02, Mail: najibalive @ cisu.dk

Helle Vallø
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder,
Tlf. 27 26 01 35, Mail: hellevallo @ gmail.com

Jesper Alstrøm
SDG World​
Tlf. 4022 0514, Mail: ja @ sdgworld.org

Toke Nyborg
Aktion Amazonas
Tlf. 6133 9161, Mail: toke @ aktionamazonas.org

Stefan Islandi
Kræftens Bekæmpelse 
Tlf. 3525 7531, Mail: islandi @ cancer.dk

Suppleanter:

1. suppleant
Morten Nielsen
Global Aktion

2. suppleant:
Aligo Francis​
Naest Ved Afrika ​

Intern revisor

Johnny Baltzersen, CICED

Bestyrelsens vederlag

Arbejdet i bestyrelsen er som udgangspunkt ulønnet. Dog modtager bestyrelsens medlemmer et årligt vederlag. Vederlaget udbetales efter den pågældenes eget valg enten personligt eller til vedkommendes arbejdsplads som kompensation for fravær. Bestyrelsens medlemmer modtager desuden refusion for udgifter til transport og kontorhold efter regning.

Bestyrelsens vederlag er fordelt således:

  • Forperson: 40.000 kr. pr. år.
  • Næstforperson: 30.000 kr. pr. år.
  • Kasserer: 10.000 kr. pr. år.
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 5.000 kr. pr. år.

Referater fra bestyrelsens møder

Kontakt:

Billede af Helene Holbeck Kannegaard

Engagementsrådgiver

Helene Holbeck Kannegaard

Helene er rådgiver på OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings og CISUs Oplysningspulje og er derudover bindeled mellem CISUs sekretariat og bestyrelse.

Du er måske også interesseret i: