Foto: Verdens Bedste Nyheder

CISU har repræsentanter forskellige steder i udviklingsmiljøet i Danmark.

Hovedformålet med arbejdet er at sikre gode vilkår for civilsamfundsorganisationers aktive deltagelse i udviklingssamarbejdet.

CISU repræsenterer de fælles interesser

CISU arbejder politisk og fagligt på vegne af sine medlemsforeninger. Det gør vi inden for sager, der er i den brede medlemsskares interesse og derfor ikke mere specifikke politiske emner såsom handels- eller sikkerhedspolitik.


Internationale netværk

CIVICUS

Stemmeberettiget medlem af CIVICUS - en global alliance af civilsamfundsorganisationer og aktivister dedikeret til at styrke medborgerskab og civilsamfund i hele verden.

Se CISUs 'Certificate of Membership 2023-2026'

CIVICUS AGNA

Affinity Group of National Associations - samler nationale foreninger og regionale platforme fra hele verden for at fremme et større samarbejde. CISU er med i AGNA for at kunne dele erfaringer med andre lignende nationale medlemsorganisationer over hele verden.

CIGS

Citizen Initiatives for Global Solidarity - det europæiske netværk for fonde, kapacitetsopbyggere, nationale og regionale netværk, der støtter og forener borgerinitiativer i global solidaritet. CISU har blandt andet et fælles forskningsprojekt med de øvrige medlemmer.  

RINGO

RINGO – Reimagining the Role of International Non-Governmental Organisations, hvor CISU er aktive i Funder Action Pod.

CONCORDE

CONCORDE Global Citizen Education Working Group. CISU er aktive i fortalervirksomhed over for EU for at fremme mere fredelige, tolerante, inkluderende og bæredygtige samfund.

EU DEAR

EU Development Education and Awareness Raising. CISU er udpeget til Multistakeholder Group. 

NEAR

NEAR-netværket er aktive i CISUs Advisory Board til Danish Emergency Relief Fund (DERF).

 

Vil du gerne vide mere om CISUs repræsentationer? Kontakt:

Billede af Helene Holbeck Kannegaard

Engagementsrådgiver

Helene Holbeck Kannegaard

Helene er rådgiver på OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings og CISUs Oplysningspulje og er derudover bindeled mellem CISUs sekretariat og bestyrelse.

Du er måske også interesseret i: