I CISU arbejder vi med to typer af henvendelser vedr. bevillinger og organisationerne/personerne involverede i CISU-finansierede projekter; indberetninger og klager.

Denne side omhandler indberetninger.

Her kan du se, hvordan du indgiver en klage.

Alle bevillingshavere i CISUs puljer er forpligtede til straks at rapportere til CISU, hvis de opdager (eller får begrundet mistanke om) svindel, korruption, misbrug eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med bevillingen.

Der skal indberettes til CISU, hvis:  

  • Mistanken direkte omhandler CISU-midler 
  • Mistanken omhandler midler fra andre donorer og samme persongalleri fra ledelsen er involveret i CISU-bevillingen 
  • Hvis der igangsættes en intern eller ekstern undersøgelse (ekstern revision, advokatundersøgelse eller lignende) 
  • Politiske og omdømme risici (reputational damage risk) 
  • Se derudover listen over handlinger, der betragtes som korrupt og uredelig praksis i listen herunder: "Hvornår er det korruption?"
     

Hvis du vil indberette en mistanke om svindel, korruption, misbrug eller andre uregelmæssigheder udfyldes dette skema og sendes til indberet@cisu.dk

 

CISU er forpligtet til at informere Udenrigsministeriet om alle indberetninger, der vedrører CISUs puljer finansieret af Udenrigsministeriet. Indberettede sager om korruption, misbrug og uregelmæssigheder vil blive offentliggjort i kort form på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Forebyggelse og indberetning af korruption, svindel og andre uregelmæssigheder

Kontakt:

Billede af Bolette Kornum

Controller

Bolette Kornum

Bolette er ansvarlig for CISUs økonomistyring og interne kontroller for både CISUs puljer og foreningen. Bolette afholder også kurser i blandt andet økonomistyring, antikorruption og klagemekanisme.

Billede af Alberte Maimburg

Forvaltningskonsulent

Alberte Maimburg

Alberte er forvalter på Civilsamfundspuljen og Den Danske Nødhjælpspulje, DERF. Derudover arbejder hun med accountability, herunder særligt antikorruption og antiterror.

Du er måske også interesseret i: