Reviewet har set på etableringen og implementeringen af Støtte til Klimatilpasning (CCAM) inden for rammerne af CISU's Civilsamfundspulje. 

Reviewet undersøgte relevansen og effektiviteten af ​​CCAM-interventioner i forhold til tilpasning til klimaændringer for fattige og sårbare samfund. Det kan konstateres, at CCAM-projekter, implementeret af civilsamfundsorganisationer (CSO’er) i partnerskab med danske CSO'er, der støtter projekter med backup-service, MEL og rapportering til CISU, viser en høj grad af overensstemmelse med prioriteterne i den danske strategi for udviklingssamarbejde. 

Reviewet konkluderer, at en betydelig del af CCAM-projektomkostningerne overføres til implementerende civilsamfundsorganisationer (CSO'er), hvilket indikerer en relativ høj grad af lokalisering. Ca. 72 % af de samlede projektomkostninger overføres til implementerende CSO'er, med et gennemsnit på 42 % anvendt på community-niveau. 

 

Download PDF: Final review of CCAM

Download PDF: Management response to ccam review

Se også disse værktøjer: