Globale partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer kan utilsigtet være præget af uhensigtsmæssige balancer i magtstrukturen.

Dette værktøj har til formål at give inputs og inspiration til, hvordan man kan arbejde med lokalt lederskab i partnerskabet og proaktivt engagere sig i at arbejde for et stærkere lokalt ledet partnerskab.

Strømningen omkring lokalt lederskab er inspireret af den humanitære dagsorden omkring lokalisering og Shift the Power, der tilsammen søger at skabe mere balancerede magtforhold i humanitært og internationalt udviklingsarbejde. Denne dagsorden søger at fremme mere deltagelse og involvering af målgrupper og lokale aktører, sikre øget finansiering og ressourcer til lokale aktører, samt at understøtte en mere ligeværdig og lokalt forankret udvikling.

Lokalt lederskab handler om at forstå de faktorer, der fører til såvel magtbalancer som ubalancer.

Læs PDF'en "Locally Led Partnerships - Five important dimensions when building equitable partnerships"


Læs mere om lokalt ledet partnerskab

(fra "Local Leadership - Five important dimensions when building equitable partnerships")

Power Awareness Tool, Partos, 2022
A tool for analysing power in partnerships
for development

Dream paper: Shift the Power, Partos, 2022
Insights and recommendation on division of
roles between Northern and Southern CSOs
Transforming Partnerships in
International Cooperation

Peace Direct, 2023
Provide a series of approaches to building and sustaining better partnerships between civil society actors

Participatory M&E, Intrac, 2020
Recommendations on how to perform
participatory monitoring and evaluation
Beneficiary Feedback Mechanisms,
Intrac, 2020
Addresses the importance of feedback and
what makes a good feedback mechanism

illustration af tre mænd der står samlet

Se også disse værktøjer: