mennesker ser glade ud og spiller tromme Foto: Michelle Hodgkinson, Designers Without Borders SA

Der er en stigning i sociale bevægelser og protester over hele verden. Der er en stigende opmærksomhed på at arbejde med disse aktører, da samfundsændringer også kommer gennem deres push. Deres handlinger har ofte en stærk indflydelse gennem medier og presse, der fører til politisk handling. Sociale bevægelser ændrer også de mennesker, der er en del af bevægelsen og skaber aktivister.

På samfundsniveau kan uformelle strukturer også være nøgleaktører til faktisk at påvirke menneskers måde at agere på. Forandringer sker med andre ord også gennem andre aktører end de relativt velorganiserede NGO'er og lokale Community Based Organisations. Dette værktøjspapir søger at vise, hvordan du kan arbejde med dem med CISU-bevillinger. 

Du bør læse dette, hvis du allerede arbejder med det uformelt organiserede civilsamfund og ønsker at finde brugbare måder at overføre midler på. Brug også teksten, hvis du ønsker at arbejde tættere med samfundsbaserede grupper og sociale bevægelser, der er uformelt organiserede.

Download PDF: 'How to work with social movements and informal society'

Se også disse værktøjer: