Spørger du nogle gange dig selv, om du måler det, der betyder noget?

Dette Tool Paper er relevant for udviklingsprojekter igangsat i civilsamfundet.

Outcome Mapping (OM) er en participatorisk metode til planlægning, monitorering og evaluering af projekter. Det fokuserer på ændringer i adfærd hos de mennesker og institutioner, et projekt arbejder med. OM følger hele projektcyklussen med værktøjer til alle dele af cyklussen og har stort fokus på forandringer og adfærd.

Hvis du vælger denne metode, vælger du også at lægge mere vægt på de forandringer, som dit projekt eller program søger at fremme. Dette er anderledes end en kvantitativ monitoreringsramme, hvor man tæller personer og træninger.

Læs PDF'en "Outcome Mapping"

Se også disse værktøjer: