Udviklingstrekanten er af stor betydning for CISUs strategi og retningslinjer for Civilsamfundspuljen. Den er også central i forhold til at opnå bæredygtige, fattigdomsreducerende resultater for udsatte grupper. 

Erfaringer viser, at udviklings- og humanitære aktiviteter har de største og varige effekter, når fortalervirksomhed kombineret med kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer er understøttet af relevante strategiske ydelser. Denne sammenkobling af fortalervirksomhed, kapacitetsudvikling og strategiske ydelser indgår i udviklingstrekanten. 

Ideen bag udviklingstrekanten er, at strategiske ydelser og organisatorisk kapacitet ikke er supplement til fortalervirksomhed, men derimod et grundlag for god fortalervirksomhed. Omvendt kan succesfuld fortalervirksomhed også styrke civilsamfundsorganisationers opbakning og kapacitet og forbedre muligheden for at levere flere strategiske ydelser samt få myndigheder til at påtage sig et ansvar for de temaer, man arbejder med.

Download PDF: Udviklingstrekanten

Se også disse værktøjer: