CISU - Civilsamfund i Udvikling er Danmarks største medlemsorganisation for civilsamfundsorganisationer med globalt engagement og udsyn. Medlemsorganisationerne arbejder sammen med lokale partnere om at skabe en mere retfærdig verden.

CISUs medlemmer er mangfoldige og repræsenterer et bredt udsnit af det danske civilsamfund.

Medlemsorganisationerne samarbejder med partnere over hele verden. Gennem partnerskaber understøttes et lokalt forankret civilsamfund, og dét skaber grundlag for, at mennesker organiserer sig til at løse egne udfordringer.

liste over CISUs medlemsorganisationer

Det gør CISU

CISU udvikler og tilbyder vores medlemsorganisationer et netværk for at dele erfaringer. Vi afholder kurser og arrangementer, tilbyder rådgivning, og vi guider i alt fra økonomistyring i projekter til organisationsudvikling og bæredygtig rettighedsbaseret udvikling.

CISU forvalter puljer, som giver økonomisk støtte til udviklings- og humanitære indsatser, som skaber bæredygtige forandringer. Puljerne er baseret på et uvildigt bevillingssystem.

Vi arbejder også for at engagere danskerne i globale forhold. Vi vil gøre globalt udsyn til en folkesag. Derfor forvalter CISU OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje.

 

Du er måske også interesseret i: