ForsideVærktøjerOrganisationRessourcemobiliseringRessourcemobilisering i Syd

CISU følger udviklingen af tilgange omkring ressourcemobiliseringen i det globale syd, og søger at bringe de bedste erfaringer i spil som muligheder for vores medlemsorganisationer og ikke mindst deres partnere.

 

Herunder, kan du finde links til analyser, organisationer, fonde og træningsprogrammer, der kan hjælpe jer og jeres partnere til finansiel bæredygtighed.

 

Følg desuden vores kursusudbud, hvor der løbende udvikles nye kurser under dette tema.

I 2018 og 2019 har CISU haft et intensivt samarbejde med en række partnere, der er initiativtagere til Change the Game Academy. Mange medlemmer har mødt ghanesiske WACSI, hollandske Wilde Ganzen og kenyanske KCDF på en række af de fyraftensmøder og foreningsmøder, der har været arrangeret. 

Change the Game Academy har udviklet velfunderede e-læringskurser (udbydes globalt) og 'class room'-træning i forhold til Local Fundraising og Mobilising Support, der udbydes i en lang række udviklingslande. Læs mere på Change the Game Academy, og tag kontakt til en af CISUs rådgivere, hvis I er interesseret i at medtænke deltagelse for jer selv og jeres partnere på et eller flere af kurserne i jeres næste ansøgning til CISU.

CISU satte i 2013 og 2014 særligt fokus på fundingmodaliteter i Syd

Som led i OECDs Aid Effectiveness Agenda har der over de sidste ti år været en voksende tendens til at kanalisere civilsamfundsstøtte til udviklingslandene igennem multi-donor pooled funds (MDPFer) – fonde oprettet i Syd støttet af en eller flere donoragenturer. Målet med fundene har været at harmonisere civilsamfundsindsatser i Syd, nå bredere ud til lokale CSOer og reducerer transaktionsomkostninger. Via initiativet Fagligt Fokus har CISU udarbejdet en række diskussionspapirer, der ser nærmere på problemstillinger omkring MDPFernes og deres egentlige relevans og rækkevidde specielt i sammenhæng med fortalervirksomhedsindsatser.

Materiale udarbejdet under initiativet FAGLIGT FOKUS 2013-2014

Multi-donor funds: Learning and dilemmas for Civil Society Organisations af Cowan INTRAC, December 2014. Papiret omhandler, hvad danske CSOer og deres partnere skal overveje, hvis de vil søge om støtte fra Sydfonde.

Multi donor pooled funds: What are we learning about effective Civil Society funding for better advocacy? af Esi Sey Johnson og Søren Asboe Jørgensen, April 2013. Diskussionspapiret præsenterer erfaringer fra tre forskellige MDPFer i Ghana igennem spørgsmålene; hvad har man lært? Hvordan har CSOer taget imod MDPFer? Hvad har effekten af MDPF-støtte været i fht. fortalervirksomhed? Hvad har fungeret og hvad har fungeret mindre godt?

South funding modalities – pros and cons in relation to capacity development of local CSOs for advocacy (af Bente Topsøe-Jensen. April 2013). Diskussionspapiret giver et kort indblik i, hvordan disse fondsmodaliteter understøtter CSOers fortalervirksomhed i Syd igennem en diskussion af sammenhængen mellem kapacitetsudvikling og kontekstuelle faktorer samt egentlige perspektiver vedrørende effektiv støtte af lokal engagement i fortalervirksomhed.

Mapping af Sydfonde

Brug CISUs Verdenskort til at orienterer dig om fundingsmuligheder i de partnerlande, hvor din organisation og jeres partnere arbejder. CISU opdaterer løbende - ved hjælp fra medlemsorganisationer og deres partnere - oversigterne over fundingsmulighder.

"Good Granting Practice"

I november 2014 faciliterede CISU sammen med repræsentanter fra tre Sydfonde workshopen:

What is relevant grantmaking practice for supporting Civil society? - The Case of Multi Donor Pooled Funds (MPF) til the International Civil Society Week i Johannesburg. Deltagerne på workshoppen diskuterede MDPF'enes virke ud fra spørgsmålet: "Seen in a civil society perspective what is the best possible way a MDPF can operate?. Et referat og anbefalinger fra workshoppen kan læses her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på tre forskellige Sydfonde:

 

Foundation for Civil Society/Tanzania

STAR/Ghana

Manusher Jonno Foundation/ Bangladesh

 

Andet materiale om Sydfonde

Danida har udarbejdet en interessant mapping af støtte til 18 forskellige sydfonde

Danida mapping af støtte til syd funde

 

CISU har samlet en række relevante dokumenter om emnet:

Study on Support to Civil Society through Multi-Donor Funds. Review by INTRAC on Danida commissioned study to identify best practices and lessons learned to date from civil society pooled funds 2013.

Presentation: Funding modalities moving south: opportunities and south: opportunities and challenges for north-south partnerships. By Rachel Hayman, INTRAC. Dec. 2012. The presentation gives an overview of new chanllenges and oppertunities as direct aid is withdrawed and south funding is expanding.

Civil Society and accountability, Geir Sundet paper, 2012. Can donors actually support civil society driven accountability and advocacy?

Implementation of Nordic+ conclusions on Civil society support: the case of Zambia, Karin Fallman 2012. Zambia case: Case study that discusses both donor and CSO perspectives of the relevance of south funding modalities. takes a critical perspective on the above mentioned Nordic+ approach.

Civil society Policy and Practice in Donor Agencies, INTRAC 2010. Overview of trends and issues regarding south funds. Chapter 3 in the report gives a very useful summery of issues arising from the recent trends, eg.: instrumentalization of civil society, south funding modalities and the role of intermediaries.