Climate Integration Tool er primært beregnet til organisationer, der ikke allerede arbejder med klimahandlinger som deres kerneområde.  

Vi ønsker at støtte vores medlemsorganisationer med at integrere klimahandlinger i deres udviklingssamarbejde. Dette værktøj kan hjælpe med at identificere muligheder for klimaindsatser og give inspiration til tilgange og aktiviteter til klimahandlinger i udviklingsindsatser.

Integration af klimahandlinger defineres som "inklusion af klimaændringsrelaterede tiltag til indsatser inden for en særlig sektor" - som fx uddannelse eller sundhed. Dette er forskelligt fra en målrettet klimaindsats, hvor klimahandlingen i sig selv er i fokus.

Klimaværktøjet kan bruges inden for en række forskellige udviklingsinitiativer, der spænder i størrelse fra små til relativt større interventioner eller programmer.

Klimaværktøjet har to hovedafsnit med nøglespørgsmål til jeres analyse og et med praktisk inspiration om aktiviteter og tilgange. Dette afsnit indeholder også eksempler på resultater og indikatorer.

Værktøjet er gearet til at tage udgangspunkt i de verdensmål eller sektorer, som man allerede arbejder med som kerneområde.

Download PDF: 'Climate integration tool' (samlet version)

Download PDF: 'Climate integration tool - SDG 4: Health'

Download PDF: 'Climate integration tool - SDG 5: education'

Download PDF: 'Climate integration tool - SDG 6: water and sanitation'

Download PDF: 'Climate integration tool - SDG 7: Sustainable energy'

Download PDF: 'Climate integration tool - SDG 8 and 12: Production, employment, value chains and microfinance'

Download PDF: 'Climate integration tool - SDG 2, 12, 15: Food security, agriculture and natural resources'

forside af climate integration tool Foto: Mitraniketans Venner

Se også disse værktøjer: