Civilsamfundspuljen er en selvstændig støtteordning finansieret af Udenrigsministeriet og forvaltet af CISU. Civilsamfundspuljen støtter indsatser udført i partnerskaber mellem danske civilsamfundsorganisationer, deres partnere og andre aktører. På den måde giver Civilsamfundspuljens indsatser et folkeligt bidrag til den danske udviklingsbistand.

Formål

Civilsamfundspuljen støtter projekter med et langsigtet udviklingsperspektiv. Dvs. indsatser som fremmer lokale løsninger på lokale problemer, tager fat på de grundlæggende årsager til fattigdom, og skaber grobund for en langsigtet styrkelse af civilsamfund. Civilsamfundspuljen kan ikke give støtte til velgørenhed og investeringer alene, uden at det også indbefatter styrkelse af partnernes kapacitet og adresserer de grundlæggende strukturelle årsager til fattigdom. 

Støtteformer under Civilsamfundspuljen 

I Civilsamfundspuljen kan der søges støtte til forskellige typer af indsatser. Herunder kan du se den samlede oversigt over støtteformer:

  • Små indsatser (op til DKK 200.000)
  • Medborgerindsatser (DKK 200.000 – 500.000) 
  • Udviklingsindsatser (DKK 500.000 – 4,5 mio) 
  • Støtte til ansøgningsproces (DKK 20.000 – 50.000) 
  • Kapacitetsanalyse (op til DKK 100.000) 
  • Støtte til samfinansiering (DKK 100.000 – 2 mio) 
  • Program (op til DKK 15 mio om året) - læs mere her
  • Støtte til klimatilpasning/CCAM (op til DKK 5 mio) - læs mere her
  • Naboskabspuljen (herunder kan søges både små indsatser, medborgerindsatser, udviklingsindsatser og Genopbygning Ukraine som er op til 4,5 mio) - læs mere her

Har du spørgsmål vedr. Civilsamfundspuljen, kan du kontakte puljer@cisu.dk.


Godt at vide om Civilsamfundspuljen

Spørgsmål og svar om Civilsamfundspuljen

Puljereform af Civilsamfundspuljen

Civilsamfundspuljen vil i 2024 undergå en reform. Herunder er diverse materiale samlet.

Du er måske også interesseret i: