Alle relevante retningslinjer, vejledninger og formater til:
DERF - Den Danske Nødhjælpspulje kan findes her
OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje kan findes her

Formaterne på denne side relaterer sig til Civilsamfundspuljen, inkl. Program, Støtte til klimatilpasning/CCAM og Naboskabspuljen.

Hvis du har spørgsmål, kan du sende dem til puljer@cisu.dk


Når I søger en bevilling


Når I har en bevilling


Afrapportering

Du er måske også interesseret i: